KAP ***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

10.08.2021 - 18:54
KAP ***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 5.814 1.038.013 2.734.864 -226.266 1.861.706 930.843 395.484 1.649.632 34.007.790 11.975.585 58.873.465
Yeni Bakiye
4.500.000 5.814 1.038.013 2.734.864 -226.266 1.861.706 930.843 395.484 1.649.632 34.007.790 11.975.585 58.873.465
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.684 23.210 242.327 758.996 275.565 3.035.135 4.332.549
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
33 -475 60.403 59.961
Kar Dağıtımı
6.071.461 -6.071.461
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
6.071.461 -6.071.461
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 5.847 1.037.538 2.732.180 -226.266 1.884.916 1.173.170 1.154.480 1.925.197 40.079.251 5.964.527 3.035.135 63.265.975
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değ 1.518.568 1.133.556 2.109.216 40.079.251 13.081.825 67.781.452
Yeni Bakiye
4.500.000 90.724 1.035.465 2.719.532 -284.097 1.797.412 1.518.568 1.133.556 2.109.216 40.079.251 13.081.825 67.781.452
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.545 54.575 289.838 -1.362.157 560.487 4.049.155 3.579.353
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
65 -1.094 3.067 2.038
Kar Dağıtımı
6.001.764 -6.797.503 -795.739
Dağıtılan Temettü
-661.415 -661.415
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
6.001.764 -6.001.764
Diğer
-134.324 -134.324
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 90.789 1.034.371 2.706.987 -284.097 1.851.987 1.808.406 -228.601 2.669.703 46.081.015 6.287.389 4.049.155 70.567.104


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
V-III 221.811.791 427.619.717 649.431.508 216.016.443 398.524.226 614.540.669
GARANTİ VE KEFALETLER
42.000.664 105.999.702 148.000.366 39.746.728 79.828.486 119.575.214
Teminat Mektupları
41.689.513 58.810.742 100.500.255 39.206.983 48.225.907 87.432.890
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
664.107 573.407 1.237.514 687.709 535.767 1.223.476
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
3.895.896 31.607.879 35.503.775 4.416.349 24.422.710 28.839.059
Diğer Teminat Mektupları
37.129.510 26.629.456 63.758.966 34.102.925 23.267.430 57.370.355
Banka Kredileri
73.300 12.608.653 12.681.953 84.800 9.374.903 9.459.703
İthalat Kabul Kredileri
0 282.020 282.020 0 216.670 216.670
Diğer Banka Kabulleri
73.300 12.326.633 12.399.933 84.800 9.158.233 9.243.033
Akreditifler
237.851 31.417.470 31.655.321 454.945 19.082.336 19.537.281
Belgeli Akreditifler
8.408.810 19.921 5.710.005 5.729.926
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 3.162.837 3.162.837 0 3.145.340 3.145.340
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
79.835.339 25.720.417 105.555.756 70.648.692 20.505.458 91.154.150
Cayılamaz Taahhütler
78.424.754 18.532.226 96.956.980 69.830.795 14.234.226 84.065.021
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.724.521 6.834.420 9.558.941 2.240.523 4.198.612 6.439.135
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
27.654.669 1.155.872 28.810.541 24.688.380 1.009.054 25.697.434
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.141.225 0 3.141.225 2.641.068 0 2.641.068
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
28.923 0 28.923 26.068 0 26.068
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
42.408.457 0 42.408.457 37.915.127 0 37.915.127
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
201.945 0 201.945 179.370 0 179.370
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.265.014 10.541.934 12.806.948 2.140.259 9.026.560 11.166.819
Cayılabilir Taahhütler
1.410.585 7.188.191 8.598.776 817.897 6.271.232 7.089.129
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.345.585 7.188.191 8.533.776 752.897 6.271.232 7.024.129
Diğer Cayılabilir Taahhütler
65.000 0 65.000 65.000 0 65.000
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
99.975.788 295.899.598 395.875.386 105.621.023 298.190.282 403.811.305
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
99.975.788 295.899.598 395.875.386 105.621.023 298.190.282 403.811.305
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.029.361 19.858.468 24.887.829 6.312.076 28.172.122 34.484.198
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.749.793 9.688.854 12.438.647 4.782.648 12.591.821 17.374.469
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.279.568 10.169.614 12.449.182 1.529.428 15.580.301 17.109.729
Para ve Faiz Swap İşlemleri
88.499.090 242.666.936 331.166.026 95.665.431 237.078.233 332.743.664
Swap Para Alım İşlemleri
4.755.619 85.790.617 90.546.236 4.334.346 87.338.121 91.672.467
Swap Para Satım İşlemleri
83.004.571 22.869.857 105.874.428 89.556.285 22.896.516 112.452.801
Swap Faiz Alım İşlemleri
369.450 67.003.231 67.372.681 887.400 63.421.798 64.309.198
Swap Faiz Satım İşlemleri
369.450 67.003.231 67.372.681 887.400 rı
3.863.109 4.741.294 8.604.403 951.985 2.936.454 3.888.439
Para Satım Opsiyonları
2.582.125 6.012.229 8.594.354 571.975 3.273.722 3.845.697
Faiz Alım Opsiyonları
0 2.934.081 2.934.081 0 3.920.016 3.920.016
Faiz Satım Opsiyonları
0 2.934.081 2.934.081 0 3.920.016 3.920.016
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
2.103 2.244 4.347 2.119.556 1.949.448 4.069.004
Futures Para Alım İşlemleri
0 2.244 2.244 1.521 1.948.141 1.949.662
Futures Para Satım İşlemleri
2.103 0 2.103 2.118.035 1.307 2.119.342
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 16.750.265 16.750.265 0 16.940.271 16.940.271
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
668.767.127 652.115.723 1.320.882.850 616.280.990 563.097.495 1.179.378.485
EMANET KIYMETLER
48.460.066 81.541.844 130.001.910 43.881.000 70.901.615 114.782.615
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
26.633.991 4.399.263 31.033.254 25.350.314 4.451.310 29.801.624
Tahsile Alınan Çekler
18.101.560 44.618.674 62.720.234 15.218.680 37.822.146 53.040.826
Tahsile Alınan Ticari Senetler
3.226.598 19.576.189 22.802.787 2.858.449 17.207.412 20.065.861
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
497.917 12.947.718 13.445.635 453.557 11.420.747 2.286.510 19.852.049 22.138.559
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
2.293.181 23.205.527 25.498.708 2.286.510 19.852.049 22.138.559
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-d 19.343.115 4.324.183 23.667.298 15.321.692 3.547.309 18.869.001
ÖZKAYNAKLAR
V-II-h 71.275.086 -707.982 70.567.104 67.900.540 -119.088 67.781.452
Ödenmiş Sermaye
4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000
Sermaye Yedekleri
1.124.956 204 1.125.160 1.125.985 204 1.126.189
Hisse Senedi İhraç Primleri
90.585 204 90.789 90.520 204 90.724
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.034.371 0 1.034.371 1.035.465 0 1.035.465
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.275.494 -617 4.274.877 4.233.464 -617 4.232.847
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.957.077 -707.569 4.249.508 4.880.015 -118.675 4.761.340
Kar Yedekleri
46.081.015 0 46.081.015 40.079.251 0 40.079.251
Yasal Yedekler
5.065.786 0 5.065.786 4.673.489 0 4.673.489
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
41.015.229 0 41.015.229 35.405.762 0 35.405.762
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
10.336.544 0 10.336.544 13.081.825 0 13.081.825
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
6.287.389 0 6.287.389 6.270.908 0 6.270.908
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.049.155 0 4.049.155 6.810.917 0 6.810.917
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
298.647.617 362.971.158 661.618.775 260.257.596 333.644.836 593.902.432


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-a 26.380.514 20.154.457 14.014.612 10.053.558
Kredilerden Alınan Faizler
19.740.702 15.358.856 10.365.150 7.659.954
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
322.492 10.125 204.476 10.125
Bankalardan Alınan Faizler
74.952 67.416 50.822 12.232
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
85 408 79 104
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
6.220.508 4.703.424 3.387.863 2.363.797
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
42.618 12.429 30.060 7.496
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
3.764.954 2.767.710 2.058.345 1.398.838
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.412.936 1.923.285 1.299.458 957.463
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
21.775 14.228 6.222 7.346
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-b -13.658.738 -8.291.048 -7.350.973 -3.945.779
Mevduata Verilen Faizler
-8.353.419 -4.586.832 -4.488.427 -2.053.487
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-670.586 -791.170 -355.489 -387.859
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.125.738 -496.904 -1.203.246 -306.313
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.197.387 -1.994.421 -1.137.883 -1.008.010
Kiralama Faiz Giderleri
-120.314 -120.125 -61.064 -60.069
Diğer Faiz Giderleri
-191.294 -301.596 -104.864 -130.041
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
12.721.776 11.863.409 6.663.639 6.107.779
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.294.894 2.581.442 1.740.924 1.135.787
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.106.747 3.111.484 2.192.867 1.347.948
Gayri Nakdi Kredilerden
605.473 525.550 316.968 276.968
Diğer
3.501.274 2.585.934 1.875.899 1.070.980
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-811.853 -530.042 -451.943 -212.161
Gayri Nakdi Kredilere
-822 -736 -467 -415
Diğer
-811.031 -529.306 -451.476 -211.746
TEMETTÜ GELİRLERİ
18.277 24.820 10.664 17.964
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-c -4.830.035 -1.354.660 -2.979.092 -416.255
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
112.749 161.821 105.037 180.093
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.753.051 -3.122.750 -8.621.308 -2.817.482
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-3.189.733 1.606.269 5.537.179 2.221.134
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-ç 2.269.798 1.363.728 958.233 560.174
FAALİYET BRÜT KÂRI
13.474.710 14.478.739 6.394.368 7.405.449
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-d -4.667.863 -4.924.944 -2.007.538 -2.449.633
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-d -567.754 -1.030.881 -210.509 -625.954
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.926.212 -2.872.528 -1.466.973 -1.244.923
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-e -4.111.037 -3.148.501 -2.254.979 -1.669.791
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.201.844 2.501.885 454.369 1.415.148
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
2.543.420 1.116.196 1.270.959 499.445
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.745.264 3.618.081 1.725.328 1.914.593
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f 303.891 -582.946 470.127 -335.579
Cari Vergi Karşılığı
-54.289 -1.883.597 -32.539 -1.816.551
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.646.065 -47.667 977.065 587.453
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.004.245 1.348.318 -474.399 893.519
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
4.049.155 3.035.135 2.195.455 1.579.014
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-g 4.049.155 3.035.135 2.195.455 1.579.014
Grubun Karı (Zararı)
4.049.155 3.035.135 2.195.455 1.579.014
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,89981222 0,67447444 0,48787889 0,35089200http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957050


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.435 Değişim: 0,33% Hacim : 14.650 Mio.TL Son veri saati : 17:13
Düşük 1.428 20.10.2021 Yüksek 1.438
Açılış: 1.432
9,2468 Değişim: -0,51%
Düşük 9,2333 20.10.2021 Yüksek 9,3551
Açılış: 9,2943
10,7778 Değişim: -0,45%
Düşük 10,7365 20.10.2021 Yüksek 10,8959
Açılış: 10,8261
528,95 Değişim: 0,06%
Düşük 528,14 20.10.2021 Yüksek 534,68
Açılış: 528,63
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.