KAP ***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

06.11.2020 - 18:52
KAP ***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 39.234 1.090.628 3.480.029 -179.802 1.434.060 1.020.793 -1.924.018 790.265 29.037.168 10.303.541 49.591.898 6.022.995 55.614.893
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
4.500.000 39.234 1.090.628 3.480.029 -179.802 1.434.060 1.020.793 -1.924.018 790.265 29.037.168 10.303.541 49.591.898 6.022.995 55.614.893
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.047 47.768 110.292 875.874 137.768 3.748.965 4.917.620 859.629 5.777.249
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
23.225 -75.200 -51.975 -21.028 -73.003
Kar Dağıtımı
7.801.417 -7.791.537 9.880 -123.805 -113.925
Dağıtılan Temettü
-130.003 -130.003
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
7.791.537 -7.791.537 0 0
Diğer
9.880 9.880 6.198 16.078
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 39.234 0 1.113.853 3.476.982 -179.802 1.481.828 1.131.085 -1.048.144 928.033 36.838.585 2.436.804 3.748.965 54.467.423 6.737.791 61.205.214
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 39.250 1.087.620 3.466.783 -243.042 1.566.614 1.461.737 477.022 1.021.753 36.844.887 8.413.254 58.635.878 7.065.589 65.701.467
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
4.500.000 39.250 1.087.620 3.466.783 -243.042 1.566.614 1.461.737 477.022 1.021.753 36.844.887 8.413.254 58.635.878 7.065.589 65.701.467
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.286 -133.849 586.340 -743.940 321.934 5.147.638 5.170.837 689.338 5.860.175
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
83.107 -1.626 55.362 -852 3 -3.446 9.708 -238 199.769 463.200 804.987 -632.085 172.902
Kar Dağıtımı
7.018.709 -7.004.767 13.942 -182.794 -168.852
Dağıtılan Temettü
-190.292 -190.292
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
7.004.767 -7.004.767 0 0
Diğer
13.942 13.942 7.498 21.440
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 122.357 0 1.085.994 3.514.859 -243.894 1.432.768 2.044.631 -257.210 1.343.449 44.063.365 1.871.687 5.147.638 64.625.644 6.940.048 71.565.692


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
212.189.936 496.075.212 708.265.148 166.281.278 360.245.368 526.526.646
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III 38.392.054 85.239.742 123.631.796 32.395.132 64.198.200 96.593.332
Teminat Mektupları
38.051.860 50.828.471 88.880.331 32.246.614 39.300.725 71.547.339
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
664.331 540.329 1.204.660 576.475 976.230 1.552.705
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
4.348.123 19.882.136 24.230.259 1.935.615 15.083.874 17.019.489
Diğer Teminat Mektupları
33.039.406 30.406.006 63.445.412 29.734.524 23.240.621 52.975.145
Banka Kredileri
34.700 11.337.576 11.372.276 0 6.040.332 6.040.332
İthalat Kabul Kredileri
0 376.691 376.691 0 302.090 302.090
Diğer Banka Kabulleri
34.700 10.960.885 10.995.585 0 5.738.242 5.738.242
Akreditifler
270.588 19.775.903 20.046.491 107.344 16.209.490 16.316.834
Belgeli Akreditifler
258.833 14.974.770 15.233.603 95.025 12.420.423 12.515.448
Diğer Akreditifler
11.755 4.801.133 4.812.888 12.319 3.789.067 3.801.386
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
9.233 0 9.233 12.703 0 12.703
Diğer Garantilerimizden
25.673 3.297.792 3.323.465 28.471 2.647.653 2.676.124
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
68.894.996 28.408.353 97.303.349 58.369.590 15.860.570 74.230.160
Cayılamaz Taahhütler
67.085.698 17.930.575 85.016.273 57.351.837 8.909.626 66.261.463
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.912.710 7.922.707 10.835.417 930.528 2.059.373 2.989.901
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 132.639 132.639 3.588 96.782 100.370
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
21.873.397 976.567 22.849.964 18.930.150 691.607 19.621.757
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.661.200 0 2.661.200 2.673.042 0 2.673.042
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
25.650 0 25.650 23.261 0 23.261
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
36.231.686 0 36.231.686 31.090.963 0 31.090.963
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
153.211 0 153.211 113.842 0 113.842
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
3.227.844 8.898.662 12.126.506 3.586.463 6.061.864 9.648.327
Cayılabilir Taahhütler
1.809.298 10.477.778 12.287.076 1.017.753 6.950.944 7.968.697
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.734.298 10.477.778 12.212.076 932.753 6.950.944 7.883.697
Diğer Cayılabilir Taahhütler
75.000 0 75.000 85.000 0 85.000
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
104.902.886 382.427.117 487.330.003 75.516.556 280.186.598 355.703.154
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 20.831.829 20.831.829 0 16.520.430 16.520.430
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 20.831.829 20.831.829 0 16.520.430 16.520.430
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
104.902.886 361.595.288 466.498.174 75.516.556 263.666.168 339.182.724
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
8.691.143 41.381.664 50.072.807 8.689.923 21.432.032 30.121.955
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
6.927.123 18.175.307 25.102.430 4.494.247 10.543.785 15.038.032
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.764.020 23.206.357 24.970.377 4.195.676 10.888.247 15.083.923
Para ve Faiz Swap İşlemleri
91.191.121 281.272.837 372.463.958 61.852.105 225.412.722 287.264.827
Swap Para Alım İşlemleri
5.780.008 96.847.222 102.627.230 11.474.473 70.219.278 81.693.751
Swap Para Satım İşlemleri
83.536.313 29.110.299 112.646.612 49.621.032 30.328.506 79.949.538
Swap Faiz Alım İşlemleri
937.400 77.657.658 78.595.058 378.300 62.432.469 62.810.769
Swap Faiz Satım İşlemleri
937.400 77.657.658 78.595.058 378.300 62.432.469 62.810.769
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.274.262 14.274.093 15.548.355 4.814.654 13.201.733 18.016.387
Para Alım Opsiyonları
673.481 2.618.151 3.291.632 2.424.143 3.468.440 5.892.583
Para Satım Opsiyonları
422.937 2.875.682 3.298.619 2.329.757 3.351.807 5.681.564
Faiz Alım Opsiyonları
0 4.368.230 4.368.230 0 3.190.743 3.190.743
Faiz Satım Opsiyonları
0 4.368.230 4.368.230 0 3.190.743 3.190.743
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
107.151 21.900 129.051 24.499 0 24.499
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
70.693 21.900 92.593 36.255 0 36.255
Futures Para İşlemleri
3.090.138 2.706.740 5.796.878 54.833 64.219 119.052
Futures Para Alım İşlemleri
715.887 2.407.851 3.123.738 54.293 7.329 61.622
Futures Para Satım İşlemleri
2.374.251 298.889 2.673.140 540 56.890 57.430
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
656.222 21.959.954 22.616.176 105.041 3.555.462 3.660.503
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
705.033.883 969.922.678 1.674.956.561 657.586.215 682.851.813 1.340.438.028
EMANET KIYMETLER
81.273.163 72.232.521 153.505.684 89.812.045 34.047.245 123.859.290
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
64.337.523 6.787.333 71.124.856 73.390.917 4.784.135 78.175.052
Tahsile Alınan Çekler
13.835.359 38.909.033 52.744.392 13.109.079 12.313.077 25.422.156
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.646.692 16.062.341 18.709.033 2.945.032 12.494.982 15.440.014
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
623.760.720 897.690.157 1.521.450.877 567.774.170 648.804.568 1.216.578.738
Menkul Kıymetler
47.397.102 89.589.257 136.986.359 41.638.400 54.528.282 96.166.682
Teminat Senetleri
11.231.806 29.946.917 41.178.723 10.544.691 28.052.674 38.597.365
Emtia
121.939.011 55.214.446 177.153.457 113.783.813 36.392.061 150.175.874
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
343.612.088 443.150.968 786.763.056 318.041.884 336.610.047 654.651.931
Diğer Rehinli Kıymetler
99.580.713 279.788.569 379.369.282 83.765.382 193.221.504 276.986.886
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
917.223.819 1.465.997.890 2.383.221.709 823.867.493 1.043.097.181 1.866.964.674


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
24.941.065 13.336.735
Alınan Faizler
31.820.030 34.703.715
Ödenen Faizler
-12.951.252 -19.532.058
Alınan Temettüler
246.785 295.449
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.271.784 5.170.421
Elde Edilen Diğer Kazançlar
5.889.146 3.653.032
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.236.244 725.652
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-8.557.061 -6.667.862
Ödenen Vergiler
-3.529.515 -2.188.194
Diğer
5.514.904 -2.823.420
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
7.318.639 5.030.180
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.066.418 -278.728
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
1.622.183 -1.210.597
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-41.254.683 3.378.535
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-12.365.226 -5.457.438
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-995.591 -1.143.172
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
39.297.393 16.427.399
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-6.818.524 -6.351.095
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
28.899.505 -334.724
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
32.259.704 18.366.915
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-17.604.886 -9.006.094
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-33.500 -7.023
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-24.025 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-338.219 -321.555
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
249.272 374.848
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-25.686.290 -16.151.854
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
16.803.532 9.856.995
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-13.639.094 -8.940.699
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
5.549.623 6.661.570
Diğer
-486.185 -478.376
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-2.002.136 -2.227.045
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
25.851.739 26.623.198
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-27.336.214 -28.398.710
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-190.292 -130.003
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-327.369 -321.530
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.139.542 -444.227
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
13.792.224 6.689.549
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
47.738.608 34.639.188
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
61.530.832 41.328.737


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.885.262 4.486.280
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-25.087 1.290.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-141.139 44.721
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-8.096 -3.386
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-133.853 47.768
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
810 339
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
116.052 1.246.248
Yabancı Para Çevrim Farkları
586.020 111.609
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-943.453 1.235.853
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
320.981 136.778
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
152.504 -237.992
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.860.175 5.777.249


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
60.062.543 130.732.914 190.795.457 52.312.184 94.371.995 146.684.179
Nakit ve Nakit Benzerleri
9.657.953 88.177.563 97.835.516 8.301.164 67.456.533 75.757.697
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-a 5.057.804 59.338.233 64.396.037 5.263.162 48.812.966 54.076.128
Bankalar
V-I-ç 3.212.729 28.574.780 31.787.509 1.988.674 18.565.357 20.554.031
Para Piyasalarından Alacaklar
1.402.431 299.802 1.702.233 1.058.871 120.577 1.179.448
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-15.011 -35.252 -50.263 -9.543 -42.367 -51.910
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-b 3.201.439 3.159.181 6.360.620 2.481.683 2.319.812 4.801.495
Devlet Borçlanma Senetleri
205.260 643.780 849.040 271.813 10.939 282.752
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
664.985 249.440 914.425 154.554 1.498 156.052
Diğer Finansal Varlıklar
2.331.194 2.265.961 4.597.155 2.055.316 2.307.375 4.362.691
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-d 47.177.842 28.115.231 75.293.073 41.263.642 19.750.078 61.013.720
Devlet Borçlanma Senetleri
45.539.789 23.876.084 69.415.873 39.332.002 17.666.968 56.998.970
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
188.483 329.943 518.426 158.784 423.727 582.511
Diğer Finansal Varlıklar
1.449.570 3.909.204 5.358.774 1.772.856 1.659.383 3.432.239
Türev Finansal Varlıklar
V-I-c-i 25.309 11.280.939 11.306.248 265.695 4.845.572 5.111.267
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
25.309 11.280.939 11.306.248 265.695 4.845.572 5.111.267
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
254.470.425 190.679.044 445.149.469 200.552.565 153.100.675 353.653.240
Krediler
V-I-e 227.971.083 185.267.297 413.238.380 179.157.891 149.081.976 328.239.867
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-e-ı 2.270.656 4.929.102 7.199.758 1.605.008 3.899.070 5.504.078
Faktoring Alacakları
V-I-e 3.586.863 721.406 4.308.269 2.772.806 614.484 3.387.290
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-f 36.870.229 7.256.187 44.126.416 30.339.422 3.299.879 33.639.301
Devlet Borçlanma Senetleri
36.645.666 5.584.701 42.230.367 30.050.721 2.685.879 32.736.600
Diğer Finansal Varlıklar
224.563 1.671.486 1.896.049 288.701 614.000 902.701
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-16.228.406 -7.494.948 -23.723.354 -13.322.562 -3.794.734 -17.117.296
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-l 1.057.990 14.065 1.072.055 1.178.529 11.691 1.190.220
Satış Amaçlı
1.057.990 14.065 1.072.055 1.178.529 11.691 1.190.220
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
12.356.576 0 12.356.576 11.190.991 0 11.190.991
İştirakler (Net)
V-I-g 262.450 0 262.450 255.838 0 255.838
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
234.883 0 234.883 220.768 0 220.768
Konsolide Edilmeyenler
27.567 0 27.567 35.070 0 35.070
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-ğ 12.089.680 0 12.089.680 10.929.898 0 10.929.898
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
12.089.680 0 12.089.680 10.929.898 0 10.929.898
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-h 4.446 0 4.446 5.255 0 5.255
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
4.446 0 4.446 5.255 0 5.255
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7.822.965 174.750 7.997.715 7.842.385 152.380 7.994.765
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.367.885 115.722 1.483.607 1.104.073 92.651 1.196.724
Şerefiye
35.974 0 35.974 35.974 0 35.974
Diğer
1.331.911 115.722 1.447.633 1.068.099 92.651 1.160.750
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-j 3.457.663 0 3.457.663 3.444.979 0 3.444.979
CARİ VERGİ VARLIĞI
253.964 5.063 259.027 21.145 2.501 23.646
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-k 788.547 1.885.765 2.674.312 1.141.900 809.097 1.950.997
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-m 40.493.210 12.194.877 52.688.087 31.560.267 6.161.830 37.722.097
VARLIKLAR TOPLAMI
382.131.768 335.802.200 717.933.968 310.349.018 254.702.820 565.051.838
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-a 136.126.436 248.525.822 384.652.258 128.979.347 173.811.857 302.791.204
ALINAN KREDİLER
V-II-c 4.555.160 79.852.817 84.407.977 4.742.038 67.564.942 72.306.980
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
14.780.933 6.184.473 20.965.406 1.286.893 1.743.442 3.030.335
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 8.427.084 34.188.032 42.615.116 9.114.208 30.177.570 39.291.778
Bonolar
5.994.047 0 5.994.047 7.506.622 0 7.506.622
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
357.994 0 357.994 138.244 0 138.244
Tahviller
2.075.043 34.188.032 36.263.075 1.469.342 30.177.570 31.646.912
FONLAR
8.945 52.529 61.474 2.494 56.456 58.950
Müstakrizlerin Fonları
8.945 52.529 61.474 2.494 56.456 58.950
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-b-f 2.376.556 4.139.829 6.516.385 681.191 2.050.633 2.731.824
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.376.556 4.139.829 6.516.385 681.191 2.050.633 2.731.824
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-e 768.922 173.362 942.284 822.574 134.310 956.884
KARŞILIKLAR
V-II-g 19.068.276 3.706.898 22.775.174 15.281.940 2.578.645 17.860.585
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.545.612 2.840 1.548.452 1.353.611 2.420 1.356.031
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
9.513.485 3.128.603 12.642.088 8.209.952 2.264.775 10.474.727
Diğer Karşılıklar
8.009.179 575.455 8.584.634 5.718.377 311.450 6.029.827
CARİ VERGİ BORCU
V-II-ğ 877.277 8.437 885.714 1.549.792 36.760 1.586.552
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-ğ 75.843 0 75.843 75.379 913 76.292
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.280.878 23.156.793 25.437.671 2.281.084 13.095.892 15.376.976
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
2.280.878 23.156.793 25.437.671 2.281.084 13.095.892 15.376.976
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-d 50.061.699 6.971.275 57.032.974 39.770.069 3.511.942 43.282.011
ÖZKAYNAKLAR
V-II-h 73.087.661 -1.521.969 71.565.692 65.945.911 -244.444 65.701.467
Ödenmiş Sermaye
4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000
Sermaye Yedekleri
1.208.351 0 1.208.351 1.126.870 0 1.126.870
Hisse Senedi İhraç Primleri
122.357 0 122.357 39.250 0 39.250
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.085.994 0 1.085.994 1.087.620 0 1.087.620
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.703.633 100 4.703.733 4.790.255 100 4.790.355
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.798.244 -1.667.374 3.130.870 3.349.172 -388.660 2.960.512
Kar Yedekleri
44.058.746 4.619 44.063.365 36.840.268 4.619 36.844.887
Yasal Yedekler
5.334.915 1.930 5.336.845 4.896.373 1.930 4.898.303
Statü Yedekleri
178.599 0 178.599 135.606 0 135.606
Olağanüstü Yedekler
38.545.232 2.689 38.547.921 31.808.289 2.689 31.810.978
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
6.828.528 190.797 7.019.325 8.275.984 137.270 8.413.254
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.734.417 137.270 1.871.687 2.372.239 31.210 2.403.449
Dönem Net Kâr veya Zararı
5.094.111 53.527 5.147.638 5.903.745 106.060 6.009.805
Azınlık Payları
V-II-ı 6.990.159 -50.111 6.940.048 7.063.362 2.227 7.065.589
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
312.495.670 405.438.298 717.933.968 270.532.920 294.518.918 565.051.838


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-a 35.026.893 36.915.668 12.357.481 12.181.760
Kredilerden Alınan Faizler
25.549.432 27.102.454 8.881.143 8.935.455
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
33.696 390.855 23.571 110.040
Bankalardan Alınan Faizler
342.069 554.163 107.419 190.841
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
72.151 317.009 31.554 83.729
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
8.393.766 7.732.099 3.099.883 2.589.799
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
52.902 50.300 18.218 9.938
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
5.074.657 4.636.677 1.906.272 1.533.861
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
3.266.207 3.045.122 1.175.393 1.046.000
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
385.876 359.828 136.834 116.773
Diğer Faiz Gelirleri
249.903 459.260 77.077 155.123
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-b -13.588.837 -20.552.516 -4.461.185 -6.379.988
Mevduata Verilen Faizler
-6.597.743 -13.300.016 -2.026.020 -4.370.063
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.814.461 -2.222.164 -552.102 -692.862
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-942.553 -1.155.524 -423.912 -95.827
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-3.584.963 -3.683.232 -1.189.472 -1.171.830
Kiralama Faiz Giderleri
-112.354 -120.006 -36.649 -38.936
Diğer Faiz Giderleri
-536.763 -71.574 -233.030 -10.470
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
21.438.056 16.363.152 7.896.296 5.801.772
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.544.850 3.347.383 1.330.080 1.170.708
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.271.784 5.170.421 1.933.738 1.843.421
Gayri Nakdi Kredilerden
832.571 812.670 285.183 265.117
Diğer
4.439.213 4.357.751 1.648.555 1.578.304
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.726.934 -1.823.038 -603.658 -672.713
Gayri Nakdi Kredilere
-3.889 -18.562 -1.477 -4.703
Diğer
-1.723.045 -1.804.476 -602.181 -668.010
TEMETTÜ GELİRLERİ
30.432 22.963 2.826 523
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-c 286.740 -4.212.035 575.938 -1.933.681
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
754.002 294.739 287.610 61.027
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-802.927 -6.005.915 1.966.580 -2.011.209
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
335.665 1.499.141 -1.678.252 16.501
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-ç 8.411.312 7.971.962 2.821.449 2.362.699
FAALİYET BRÜT KÂRI
33.711.390 23.493.425 12.626.589 7.402.021
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-d -8.496.712 -6.167.802 -3.006.340 -1.361.874
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-d -2.856.329 -302.368 -1.716.179 -35.907
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-4.834.347 -4.012.134 -1.416.984 -1.307.251
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-e -10.870.069 -8.743.235 -3.969.172 -3.028.536
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
6.653.933 4.267.886 2.517.914 1.668.453
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
1.017.495 1.008.201 627.328 320.653
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.671.428 5.276.087 3.145.242 1.989.106
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f -1.786.166 -789.807 -805.421 -373.462
Cari Vergi Karşılığı
-2.369.606 -1.499.281 17.558 -848.635
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.441.353 -994.656 -1.063.184 47.914
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.024.793 1.704.130 240.205 427.259
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.885.262 4.486.280 2.339.821 1.615.644
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-g 5.885.262 4.486.280 2.339.821 1.615.644
Grubun Karı (Zararı)
5.147.638 3.748.965 2.050.225 1.367.902
Azınlık Payları Karı (Zararı)
737.624 737.315 289.596 247.742
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 1,14391956 0,83310333 0,45560556 0,30397822http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886882


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,8766 Değişim: -0,39%
Düşük 15,8605 19.05.2022 Yüksek 15,9806
Açılış: 15,9384
16,7691 Değişim: 0,49%
Düşük 16,6727 19.05.2022 Yüksek 16,8619
Açılış: 16,6872
940,12 Değişim: 1,06%
Düşük 927,85 19.05.2022 Yüksek 940,87
Açılış: 930,23
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.