KAP ***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

07.08.2020 - 18:36
KAP ***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 5.532 1.041.901 2.752.088 -167.175 1.705.154 710.286 -1.811.945 983.809 27.238.705 12.762.269 0 49.720.624
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.500.000 5.532 1.041.901 2.752.088 -167.175 1.705.154 710.286 -1.811.945 983.809 27.238.705 12.762.269 0 49.720.624
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -3.047 0 58.546 146.667 -407.079 373.092 0 0 2.409.280 2.577.459
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -2 16.583 0 0 0 0 0 0 0 141.231 0 157.812
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.769.085 -6.769.085 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.769.085 -6.769.085 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 5.530 1.058.484 2.749.041 -167.175 1.763.700 856.953 -2.219.024 1.356.901 34.007.790 6.134.415 2.409.280 52.455.895
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 5.814 1.038.013 2.734.864 -226.266 1.861.706 930.843 395.484 1.649.632 34.007.790 11.975.585 0 58.873.465
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.500.000 5.814 1.038.013 2.734.864 -226.266 1.861.706 930.843 395.484 1.649.632 34.007.790 11.975.585 0 58.873.465
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -2.684 0 23.210 242.327 758.996 275.565 0 0 3.035.135 4.332.549
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 33 -475 0 0 0 0 0 0 0 60.403 0 59.961
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.071.461 -6.071.461 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.071.461 -6.071.461 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 5.847 1.037.538 2.732.180 -226.266 1.884.916 1.173.170 1.154.480 1.925.197 40.079.251 5.964.527 3.035.135 63.265.975


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
V-III 166.361.796 366.655.404 533.017.200 149.796.339 290.959.998 440.756.337
GARANTİ VE KEFALETLER
35.185.219 75.135.964 110.321.183 31.903.241 61.085.821 92.989.062
Teminat Mektupları
34.962.215 44.675.363 79.637.578 31.795.897 38.451.496 70.247.393
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
589.177 585.848 1.175.025 576.475 976.230 1.552.705
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.381.439 16.947.326 19.328.765 1.935.615 15.107.009 17.042.624
Diğer Teminat Mektupları
31.991.599 27.142.189 59.133.788 29.283.807 22.368.257 51.652.064
Banka Kredileri
7.000 11.648.856 11.655.856 0 6.504.495 6.504.495
İthalat Kabul Kredileri
0 185.218 185.218 0 111.643 111.643
Diğer Banka Kabulleri
7.000 11.463.638 11.470.638 0 6.392.852 6.392.852
Akreditifler
216.004 15.918.198 16.134.202 107.344 13.482.177 13.589.521
Belgeli Akreditifler
211.036 11.667.883 11.878.919 95.025 9.693.110 9.788.135
Diğer Akreditifler
4.968 4.250.315 4.255.283 12.319 3.789.067 3.801.386
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 2.893.547 2.893.547 0 2.647.653 2.647.653
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
63.079.093 19.389.646 82.468.739 57.195.362 12.394.658 69.590.020
Cayılamaz Taahhütler
61.672.217 14.517.803 76.190.020 56.523.318 8.259.675 64.782.993
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
954.577 6.690.246 7.644.823 926.022 1.770.544 2.696.566
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 3.588 0 3.588
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
19.118.464 807.262 19.925.726 18.930.150 691.460 19.621.610
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.654.568 0 2.654.568 2.673.042 0 2.673.042
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
27.410 0 27.410 23.261 0 23.261
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
36.550.523 0 36.550.523 31.090.963 0 31.090.963
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
130.839 0 130.839 113.842 0 113.842
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.235.836 7.020.295 9.256.131 2.762.450 5.797.671 8.560.121
Cayılabilir Taahhütler
1.406.876 4.871.843 6.278.719 672.044 4.134.983 4.807.027
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.321.876 4.871.843 6.193.719 587.044 4.134.983 4.722.027
Diğer Cayılabilir Taahhütler
85.000 0 85.000 85.000 0 85.000
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
68.097.484 272.129.794 340.227.278 60.697.736 217.479.519 278.177.255
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
68.097.484 272.129.794 340.227.278 60.697.736 217.479.519 278.177.255
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.358.286 17.993.834 22.352.120 5.471.564 16.739.104 22.210.668
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.506.973 8.689.734 11.196.707 2.941.784 8.195.147 11.136.931
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.851.313 9.304.100 11.155.413 2.529.780 8.543.957 11.073.737
Para ve Faiz Swap İşlemleri
61.540.296 232.019.156 293.559.452 51.678.508 186.651.608 238.330.116
Swap Para Alım İşlemleri
4.688.595 77.234.810 81.923.405 4.648.644 61.491.754 66.140.398
Swap Para Satım İşlemleri
54.871.001 34.513.718 89.384.719 46.073.264 18.992.170 65.065.434
Swap Faiz Alım İşlemleri
990.350 60.135.314 61.125.664 478.300 53.083.842 53.562.142
Swap Faiz Satım İşlemleri
990.350 60.135.314 61.125.664 478.300 53.083.842 53.562.142
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.198.902 12.450.052 14.648.954 3.547.664 11.745.692 15.293.356
Para Alım Opsiyonları
1.119.635 2.477.347 3.596.982 1.980.082 2.565.449 4.545.531
Para Satım Opsiyonları
1.079.267 2.431.231 3.510.498 1.567.582 2.766.699 4.334.281
Faiz Alım Opsiyonları
0 3.770.737 3.770.737 0 3.206.772 3.206.772
Faiz Satım Opsiyonları
0 3.770.737 3.770.737 0 3.206.772 3.206.772
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 9.666.752 9.666.752 0 2.343.115 2.343.115
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
572.955.118 481.640.993 1.054.596.111 547.916.565 414.540.975 962.457.540
EMANET KIYMETLER
39.510.109 39.815.714 79.325.823 41.199.588 32.346.684 73.546.272
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
24.430.610 3.894.881 28.325.491 25.209.839 3.179.363 28.389.202
Tahsile Alınan Çekler
12.052.855 14.174.412 26.227.267 12.690.407 12.294.549 24.984.956
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.570.143 14.528.763 17.098.906 2.932.325 12.417.721 15.350.046
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
456.501 7.217.658 7.674.159 367.017 4.455.051 4.822.068
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
533.445.009 441.825.279 975.270.288 506.716.977 382.194.291 888.911.268
Menkul Kıymetler
47.497.487 66.040 47.563.527 39.135.450 5.890 39.141.340
Teminat Senetleri
2.749.354 17.576.691 20.326.045 2.977.525 15.525.296 18.502.821
Emtia
92.281.177 26.475.012 118.756.189 92.058.677 19.501.597 111.560.274
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
328.335.187 306.679.042 635.014.229 314.369.096 270.300.149 584.669.245
Diğer Rehinli Kıymetler
62.581.804 91.028.494 153.610.298 58.176.229 76.861.359 135.037.588
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
739.316.914 848.296.397 1.587.613.311 697.712.904 705.500.973 1.403.213.877


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
14.576.837 5.717.757
Alınan Faizler
17.957.602 20.307.415
Ödenen Faizler
-7.873.966 -12.612.296
Alınan Temettüler
541.625 469.463
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.105.144 3.238.867
Elde Edilen Diğer Kazançlar
350.817 466.389
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
893.977 494.803
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-5.398.378 -3.833.667
Ödenen Vergiler
-1.022.003 -1.181.056
Diğer
6.022.019 -1.632.161
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-2.854.488 6.341.811
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-141.606 -86.777
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-7.220.198 166.815
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-29.074.396 -504.903
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.855.125 290.996
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
97.968 -561.212
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
21.065.505 9.759.683
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.988.449 -3.140.608
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
17.261.813 417.817
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
11.722.349 12.059.568
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-11.871.881 -6.275.268
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-266.732 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-251.291 -164.708
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
70.922 310.355
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-13.115.106 -9.347.078
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.281.196 5.623.453
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-9.614.937 -6.012.518
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
3.328.977 3.465.157
Diğer
-304.910 -149.929
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
851.184 -1.809.669
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
15.267.688 6.007.437
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-14.163.833 -7.549.055
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-252.671 -268.051
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
379.968 141.022
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.081.620 4.115.653
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
41.877.301 30.559.853
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
42.958.921 34.675.506


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.035.135 2.409.280
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.297.414 168.179
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20.526 55.499
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-2.982 -3.386
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
23.210 58.546
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
298 339
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.276.888 112.680
Yabancı Para Çevrim Farkları
242.327 146.667
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
982.161 -550.245
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
275.565 373.092
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-223.165 143.166
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.332.549 2.577.459


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
47.165.991 100.294.363 147.460.354 43.873.366 81.575.604 125.448.970
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.914.736 74.082.963 77.997.699 5.941.992 60.217.752 66.159.744
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-a 3.710.788 55.135.134 58.845.922 5.262.530 47.970.711 53.233.241
Bankalar
V-I-ç 205.756 18.972.255 19.178.011 683.360 12.270.949 12.954.309
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.808 -24.426 -26.234 -3.898 -23.908 -27.806
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-b 1.726.024 1.911.898 3.637.922 1.475.121 1.897.655 3.372.776
Devlet Borçlanma Senetleri
251.193 25.182 276.375 258.360 10.939 269.299
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
331.084 0 331.084 137.669 0 137.669
Diğer Finansal Varlıklar
1.143.747 1.886.716 3.030.463 1.079.092 1.886.716 2.965.808
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-d 41.500.401 18.842.355 60.342.756 36.236.812 15.635.533 51.872.345
Devlet Borçlanma Senetleri
41.072.728 17.535.136 58.607.864 35.822.081 14.488.127 50.310.208
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
76.845 432.896 509.741 63.903 369.921 433.824
Diğer Finansal Varlıklar
350.828 874.323 1.225.151 350.828 777.485 1.128.313
Türev Finansal Varlıklar
V-I-c-i 24.830 5.457.147 5.481.977 219.441 3.824.664 4.044.105
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
24.830 5.457.147 5.481.977 219.441 3.824.664 4.044.105
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
225.880.508 128.469.767 354.350.275 190.990.350 113.653.733 304.644.083
Krediler
V-I-e 207.403.490 128.123.259 335.526.749 175.565.322 113.678.236 289.243.558
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-ı 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-f 33.010.454 4.940.852 37.951.306 28.041.103 2.847.252 30.888.355
Devlet Borçlanma Senetleri
32.662.803 4.146.265 36.809.068 27.752.402 2.361.186 30.113.588
Diğer Finansal Varlıklar
347.651 794.587 1.142.238 288.701 486.066 774.767
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-14.533.436 -4.594.344 -19.127.780 -12.616.075 -2.871.755 -15.487.830
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-l 1.082.726 1.572 1.084.298 1.100.815 1.366 1.102.181
Satış Amaçlı
1.082.726 1.572 1.084.298 1.100.815 1.366 1.102.181
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
20.313.861 2.197.939 22.511.800 19.109.551 1.961.003 21.070.554
İştirakler (Net)
V-I-g 249.840 0 249.840 250.459 0 250.459
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
249.840 0 249.840 250.459 0 250.459
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-ğ 20.064.021 2.197.939 22.261.960 18.859.092 1.961.003 20.820.095
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
8.814.933 2.197.939 11.012.872 7.954.699 1.961.003 9.915.702
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
11.249.088 0 11.249.088 10.904.393 0 10.904.393
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-h 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6.577.910 32.038 6.609.948 6.430.266 32.301 6.462.567
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.111.156 701 1.111.857 912.885 624 913.509
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.111.156 701 1.111.857 912.885 624 913.509
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-j 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-k 1.496.787 1.412.105 2.908.892 1.038.789 792.319 1.831.108
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-m 3.839.684 6.761.644 10.601.328 2.468.498 4.118.001 6.586.499
VARLIKLAR TOPLAMI
307.468.623 239.170.129 546.638.752 265.924.520 202.134.951 468.059.471
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-a 142.667.587 193.890.174 336.557.761 131.290.175 164.631.827 295.922.002
ALINAN KREDİLER
V-II-c 2.075.219 41.187.084 43.262.303 1.856.265 38.394.368 40.250.633
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
11.417.838 4.534.792 15.952.630 739.089 448.671 1.187.760
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 8.633.855 23.354.433 31.988.288 6.423.545 24.693.665 31.117.210
Bonolar
6.430.219 0 6.430.219 5.231.941 0 5.231.941
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
2.203.636 23.354.433 25.558.069 1.191.604 24.693.665 25.885.269
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-b-f 1.077.713 3.496.267 4.573.980 349.231 1.785.132 2.134.363
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.077.713 3.496.267 4.573.980 349.231 1.785.132 2.134.363
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-e 1.409.756 64.822 1.474.578 1.348.114 48.149 1.396.263
KARŞILIKLAR
V-II-g 7.691.049 418.430 8.109.479 6.772.459 269.898 7.042.357
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.380.201 0 1.380.201 1.237.995 0 1.237.995
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
6.310.848 418.430 6.729.278 5.534.464 269.898 5.804.362
CARİ VERGİ BORCU
V-II-ğ 2.288.655 5.504 2.294.159 1.194.439 28.346 1.222.785
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-ğ 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.277.379 18.252.595 20.529.974 2.281.084 11.265.847 13.546.931
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
2.277.379 18.252.595 20.529.974 2.281.084 11.265.847 13.546.931
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-d 15.157.293 3.472.332 18.629.625 12.844.278 2.521.424 15.365.702
ÖZKAYNAKLAR
V-II-h 64.327.880 -1.061.905 63.265.975 59.249.365 -375.900 58.873.465
Ödenmiş Sermaye
4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000
Sermaye Yedekleri
1.043.181 204 1.043.385 1.043.623 204 1.043.827
Hisse Senedi İhraç Primleri
5.643 204 5.847 5.610 204 5.814
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.037.538 0 1.037.538 1.038.013 0 1.038.013
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.391.447 -617 4.390.830 4.370.921 -617 4.370.304
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.314.339 -1.061.492 4.252.847 3.351.446 -375.487 2.975.959
Kar Yedekleri
40.079.251 0 40.079.251 34.007.790 0 34.007.790
Yasal Yedekler
4.673.489 0 4.673.489 4.372.235 0 4.372.235
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
35.405.762 0 35.405.762 29.635.555 0 29.635.555
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
8.999.662 0 8.999.662 11.975.585 0 11.975.585
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
5.964.527 0 5.964.527 5.907.998 0 5.907.998
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.035.135 0 3.035.135 6.067.587 0 6.067.587
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
259.024.224 287.614.528 546.638.752 224.348.044 243.711.427 468.059.471


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-a 20.154.457 21.881.002 10.053.558 11.184.910
Kredilerden Alınan Faizler
15.358.856 16.802.093 7.659.954 8.571.600
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
10.125 275.458 10.125 137.311
Bankalardan Alınan Faizler
67.416 137.472 12.232 66.213
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
408 749 104 502
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.703.424 4.633.990 2.363.797 2.395.407
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
12.429 28.141 7.496 10.351
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.767.710 2.739.258 1.398.838 1.425.192
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.923.285 1.866.591 957.463 959.864
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
14.228 31.240 7.346 13.877
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-b -8.291.048 -12.664.684 -3.945.779 -6.262.093
Mevduata Verilen Faizler
-4.586.832 -9.032.510 -2.053.487 -4.184.060
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-791.170 -966.325 -387.859 -491.368
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-496.904 -780.817 -306.313 -616.425
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.994.421 -1.706.535 -1.008.010 -876.588
Kiralama Faiz Giderleri
-120.125 -121.404 -60.069 -60.280
Diğer Faiz Giderleri
-301.596 -57.093 -130.041 -33.372
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
11.863.409 9.216.318 6.107.779 4.922.817
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.581.442 2.597.073 1.135.787 1.351.418
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.111.484 3.242.940 1.347.948 1.715.303
Gayri Nakdi Kredilerden
525.550 534.301 276.968 271.758
Diğer
2.585.934 2.708.639 1.070.980 1.443.545
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-530.042 -645.867 -212.161 -363.885
Gayri Nakdi Kredilere
-736 -279 -415 -173
Diğer
-529.306 -645.588 -211.746 -363.712
TEMETTÜ GELİRLERİ
24.820 11.307 17.964 6.994
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-c -1.354.660 -3.588.120 -416.255 -2.611.378
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
161.821 62.598 180.093 -35.167
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-3.122.750 -4.611.248 -2.817.482 -6.525.785
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.606.269 960.530 2.221.134 3.949.574
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-ç 1.363.728 2.328.143 560.174 1.061.586
FAALİYET BRÜT KÂRI
14.478.739 10.564.721 7.405.449 4.731.437
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-d -4.924.944 -4.430.426 -2.449.633 -2.216.990
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-d -1.030.881 -200.111 -625.954 56.647
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.872.528 -2.218.912 -1.244.923 -1.161.848
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-e -3.148.501 -2.482.007 -1.669.791 -1.248.412
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.501.885 1.233.265 1.415.148 160.834
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
1.116.196 1.267.014 499.445 682.177
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.618.081 2.500.279 1.914.593 843.011
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f -582.946 -90.999 -335.579 108.307
Cari Vergi Karşılığı
-1.883.597 -290.295 -1.816.551 -279.064
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-47.667 -802.953 587.453 1.074.389
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.348.318 1.002.249 893.519 -687.018
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
3.035.135 2.409.280 1.579.014 951.318
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-g 3.035.135 2.409.280 1.579.014 951.318
Grubun Karı (Zararı)
3.035.135 2.409.280 1.579.014 951.318
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,67447444 0,53539556 0,35089200 0,21140400http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866830


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.386 Değişim: 1,87% Hacim : 8.963 Mio.TL Son veri saati : 15:51
Düşük 1.371 29.07.2021 Yüksek 1.389
Açılış: 1.371
8,5018 Değişim: -0,54%
Düşük 8,4837 29.07.2021 Yüksek 8,5619
Açılış: 8,5482
10,1152 Değişim: -0,22%
Düşük 10,0801 29.07.2021 Yüksek 10,1720
Açılış: 10,1373
498,78 Değişim: 0,41%
Düşük 496,22 29.07.2021 Yüksek 500,27
Açılış: 496,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.