KAP ***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 18:16
KAP ***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
259.786 239 -3.387 5.538 49.204 404.935 406.558 1.122.873 4.953.733 6.076.606
Transferler
406.558 -406.558
Dönem Karı (Zararı)
185.293 185.293 647.443 832.736
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-129 -5.538 -5.667 -273 -5.940
Dönem Sonu Bakiyeler
259.786 239 -3.516 49.204 811.493 185.293 1.302.499 5.600.903 6.903.402
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
259.786 239 -3.737 49.204 811.493 362.163 1.479.148 6.285.010 7.764.158
Transferler
362.163 -362.163
Dönem Karı (Zararı)
379.492 379.492 1.090.203 1.469.695
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.417 -1.417 -1.890 -3.307
Dönem Sonu Bakiyeler
259.786 239 -5.154 49.204 1.173.656 379.492 1.857.223 7.373.323 9.230.546


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.023.064 762.552
Dönem Karı (Zararı)
1.469.694 832.736
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.469.694 832.736
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-17.085 289.980
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
88.609 95.595
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
33.437 1.905
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.554 506
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 28.883 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 1.399
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30.762 156.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 28.425 3.652
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 11.254
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -57.044 128.254
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 59.381 13.198
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-522.529 -224.822
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -526.584 -228.752
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.055 3.930
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 433.929 260.925
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3 0
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-81.290 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 19
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-218.788 -182.854
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.098 -1.166
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-144.027 -113.055
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-144.027 -113.055
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -86.335 -33.804
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
487 2.070
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-24.262 -8.063
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
56.078 -4.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.192 -2.549
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.343 4.960
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3.104 2.747
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.270 -29.051
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-68.556 -30.139
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
47.286 1.088
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.233.821 939.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -2.390 -1.024
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-205.705 -154.338
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 -2.662 -21.948
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
299.628 130.678
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50 124
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50 124
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-320.280 -145.494
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -317.695 -145.455
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.585 -39
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -2.503 -2.401
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
92.007 0
Alınan Faiz
496.197 242.289
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
34.157 36.160
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.136 -6.151
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.136 -6.151
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.314.556 887.079
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.314.556 887.079
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.165.595 4.600.063
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.480.151 5.487.142


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.535.139 6.190.196
Ticari Alacaklar
29.575 21.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
29.575 21.030
Diğer Alacaklar
31.536 32.622
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
31.536 32.622
Stoklar
6 481.239 423.787
Canlı Varlıklar
11.274 11.761
Peşin Ödenmiş Giderler
75.431 316.202
Diğer Dönen Varlıklar
7.914 4.547
ARA TOPLAM
8.172.108 7.000.145
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 10.718
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.172.108 7.010.863
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 278.364 312.521
Diğer Alacaklar
142.975 117.346
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 140.050 115.472
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.925 1.874
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 226.172 227.209
Maddi Duran Varlıklar
8 1.227.378 718.678
Kullanım Hakkı Varlıkları
36.311 4.483
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.302 12.414
Şerefiye
9 11.232 11.232
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 3.070 1.182
Peşin Ödenmiş Giderler
2.684 4.974
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 187.008 144.200
Diğer Duran Varlıklar
108.387 83.115
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.223.581 1.624.940
TOPLAM VARLIKLAR
10.395.689 8.635.803
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.195 3.598
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.195 3.598
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16.195 3.598
Ticari Borçlar
165.901 109.823
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
165.901 109.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27.566 26.374
Diğer Borçlar
19.791 19.047
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 2.016 1.217
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
17.775 17.830
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.587 613
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 270.295 119.473
Kısa Vadeli Karşılıklar
424.696 389.152
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 34.861 11.147
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 389.835 378.005
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.121 2.348
ARA TOPLAM
934.152 670.428
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
934.152 670.428
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.593 1.329
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.593 1.329
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
25.593 1.329
Diğer Borçlar
48.909 40.309
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
131 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
156.358 159.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 49.021 39.837
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 107.337 119.492
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 0 250
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
230.991 201.217
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.165.143 871.645
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.857.223 1.479.148
Ödenmiş Sermaye
11 259.786 259.786
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
239 239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.154 -3.737
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.154 -3.737
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.154 -3.737
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 49.204 49.204
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.173.656 811.493
Net Dönem Karı veya Zararı
379.492 362.163
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.373.323 6.285.010
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.230.546 7.764.158
TOPLAM KAYNAKLAR
10.395.689 8.635.803


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 2.044.486 1.456.644 1.165.114 739.917
Satışların Maliyeti
12 -685.540 -520.668 -323.808 -244.668
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.358.946 935.976 841.306 495.249
BRÜT KAR (ZARAR)
1.358.946 935.976 841.306 495.249
Genel Yönetim Giderleri
-286.621 -98.122 -203.007 -55.753
Pazarlama Giderleri
-3.904 -3.886 -1.993 -2.215
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-127.610 -50.787 -67.333 -10.908
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
114.382 56.990 109.597 24.338
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-12.221 -69.263 -7.196 -24.157
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.042.972 770.908 671.374 426.554
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 860.652 327.070 355.937 149.288
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.747
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.903.624 1.094.231 1.027.311 575.842
Finansman Giderleri
-570 -570
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.903.624 1.093.661 1.027.311 575.272
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-433.929 -260.925 -268.670 -113.902
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -476.000 -253.429 -282.499 -116.159
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 42.071 -7.496 13.829 2.257
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.469.695 832.736 758.641 461.370
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.469.695 832.736 758.641 461.370
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.090.203 647.443 559.518 356.623
Ana Ortaklık Payları
379.492 185.293 199.123 104.747
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.307 -402 -473 -2.043
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.294 -502 -752 -2.553
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
987 100 279 510
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
987 100 279 510
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -5.538 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -7.100 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 -7.100 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 1.562 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 1.562 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.307 -5.940 -473 -2.043
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.466.388 826.796 758.168 459.327
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.088.313 647.170 559.368 355.227
Ana Ortaklık Payları
378.075 179.626 198.800 104.100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956167


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -0,72% Hacim : 5.934 Mio.TL Son veri saati : 12:37
Düşük 1.383 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8265 Değişim: 0,74%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8621
Açılış: 8,7619
10,3647 Değişim: 0,54%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4184
Açılış: 10,3091
497,05 Değişim: 1,25%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,06
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.