KAP ***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2021 - 18:15
KAP ***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
259.786 239 -3.387 5.538 49.204 404.935 406.558 1.122.873 4.953.733 6.076.606
Transferler
406.558 -406.558
Dönem Karı (Zararı)
80.491 80.491 290.877 371.368
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
518 -5.538 -5.020 1.123 -3.897
Dönem Sonu Bakiyeler
259.786 239 -2.869 49.204 811.493 80.491 1.198.344 5.245.733 6.444.077
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
259.786 239 -3.737 49.204 811.493 362.163 1.479.148 6.285.010 7.764.158
Transferler
362.163 -362.163
Dönem Karı (Zararı)
180.370 180.370 530.684 711.054
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.095 -1.095 -1.739 -2.834
Dönem Sonu Bakiyeler
259.786 239 -4.832 49.204 1.173.656 180.370 1.658.423 6.813.955 8.472.378


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
528.130 346.363
Dönem Karı (Zararı)
711.054 371.368
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
İle İlgili Düzeltmeler
3.984 194.834
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
39.114 49.357
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
942 4.094
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.094
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
942
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
117.039 96.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 15.130 3.869
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 18.906
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 96.046 65.791
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 5.863 7.520
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-237.080 -103.024
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-238.411 -103.905
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.331 881
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 165.259 147.023
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-81.289
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
8 1.294
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-51.722 -189.648
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.579 -4.314
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.639 31.599
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -8.854 -3.664
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.395 2.244
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-13.040 -37.783
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.411 -1.343
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.989 3.861
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.378 2.953
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.286 3.003
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.269 -186.204
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-12.693 -178.914
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.424 -7.290
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
663.316 376.554
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -1.716 -489
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
10 -2.517 -11.568
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-130.953 -18.134
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
221.945 99.466
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3 126
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3 126
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-80.195 -55.259
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -77.974 -55.224
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.221 -35
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.438 -1.194
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
92.007
Alınan Faiz
211.879 113.624
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-311 42.169
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.010 -2.854
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.010 -2.854
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
749.065 442.975
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
749.065 442.975
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.165.595 4.600.063
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.914.660 5.043.038


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.965.793 6.190.196
Ticari Alacaklar
29.667 21.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
29.667 21.030
Diğer Alacaklar
28.854 32.622
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
28.854 32.622
Stoklar
6 432.641 423.787
Canlı Varlıklar
10.366 11.761
Peşin Ödenmiş Giderler
325.773 316.202
Diğer Dönen Varlıklar
4.813 4.547
ARA TOPLAM
7.797.907 7.000.145
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
10.718
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.797.907 7.010.863
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 312.832 312.521
Diğer Alacaklar
128.933 117.346
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 127.146 115.472
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.787 1.874
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 226.547 227.209
Maddi Duran Varlıklar
8 760.671 718.678
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.744 4.483
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.342 12.414
Şerefiye
9 11.232 11.232
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 3.110 1.182
Peşin Ödenmiş Giderler
8.443 4.974
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 172.901 144.200
Diğer Duran Varlıklar
95.543 83.115
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.723.956 1.624.940
TOPLAM VARLIKLAR
9.521.863 8.635.803
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.405 3.598
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.405 3.598
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.405 3.598
Ticari Borçlar
106.412 109.823
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
106.412 109.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19.385 26.374
Diğer Borçlar
19.197 19.047
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 1.323 1.217
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
17.874 17.830
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.768 613
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 182.022 119.473
Kısa Vadeli Karşılıklar
502.108 389.152
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 23.850 11.147
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 478.258 378.005
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.773 2.348
ARA TOPLAM
839.070 670.428
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
839.070 670.428
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
726 1.329
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
726 1.329
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
726 1.329
Diğer Borçlar
45.720 40.309
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
131
Uzun Vadeli Karşılıklar
163.838 159.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 45.207 39.837
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 118.631 119.492
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 250
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
210.415 201.217
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.049.485 871.645
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.658.423 1.479.148
Ödenmiş Sermaye
11 259.786 259.786
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
239 239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.832 -3.737
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.832 -3.737
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.832 -3.737
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 49.204 49.204
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.173.656 811.493
Net Dönem Karı veya Zararı
180.370 362.163
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.813.955 6.285.010
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.472.378 7.764.158
TOPLAM KAYNAKLAR
9.521.863 8.635.803


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 879.371 716.727
Satışların Maliyeti
12 -361.731 -276.000
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
517.640 440.727
BRÜT KAR (ZARAR)
517.640 440.727
Genel Yönetim Giderleri
-81.261 -42.369
Pazarlama Giderleri
-1.910 -1.671
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-60.278 -39.879
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.430 32.681
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.023 -45.133
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
371.598 344.356
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 504.715 177.782
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 -3.747
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
876.313 518.391
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
876.313 518.391
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-165.259 -147.023
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -193.502 -137.270
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 28.243 -9.753
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
711.054 371.368
DÖNEM KARI (ZARARI)
711.054 371.368
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
530.684 290.877
Ana Ortaklık Payları
180.370 80.491
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.834 1.641
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.542 2.051
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
708 -410
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
708 -410
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -5.538
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -7.100
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-7.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.562
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
1.562
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.834 -3.897
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
708.220 367.471
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
528.945 292.000
Ana Ortaklık Payları
179.275 75.471http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932518


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.420 Değişim: 0,00% Hacim : 15.886 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.409 05.05.2021 Yüksek 1.425
Açılış: 1.420
8,3225 Değişim: 0,10%
Düşük 8,3059 06.05.2021 Yüksek 8,3393
Açılış: 8,3139
10,0102 Değişim: 0,15%
Düşük 9,9803 06.05.2021 Yüksek 10,0335
Açılış: 9,9955
479,45 Değişim: 0,37%
Düşük 476,58 06.05.2021 Yüksek 479,65
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.