KAP ***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2020 - 21:59
KAP ***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
259.786 239 -1.837 49.204 394.154 238.152 939.698 3.362.423 4.302.121
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-227.371 -227.371 227.371 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
259.786 239 -1.837 49.204 166.783 238.152 712.327 3.589.794 4.302.121
Transferler
238.152 -238.152 0
Dönem Karı (Zararı)
171.572 171.572 582.570 754.142
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.073 7.715 6.642 -40 6.602
Dönem Sonu Bakiyeler
259.786 239 -2.910 7.715 49.204 404.935 171.572 890.541 4.172.324 5.062.865
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
259.786 239 -3.387 5.538 49.204 632.306 406.558 1.350.244 4.726.362 6.076.606
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-227.371 -227.371 227.371 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
259.786 239 -3.387 5.538 49.204 404.935 406.558 1.122.873 4.953.733 6.076.606
Transferler
406.558 -406.558
Dönem Karı (Zararı)
185.293 185.293 647.443 832.736
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-129 -5.538 -5.667 -273 -5.940
Dönem Sonu Bakiyeler
259.786 239 -3.516 49.204 811.493 185.293 1.302.499 5.600.903 6.903.402


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
762.552 543.890
Dönem Karı (Zararı)
832.736 754.142
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
832.736 754.142
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
289.980 65.462
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
95.595 92.307
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.905 -1.635
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
506 2.039
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.399
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-3.674
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
156.358 68.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.652 2.789
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 11.254 -5.286
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 128.254 91.496
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10 13.198 -20.551
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-224.822 -278.230
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -228.752 -279.074
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.930 844
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.134
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 260.925 183.438
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
19
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-182.854 -138.122
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.166 -4.507
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-113.055 -18.726
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -33.804 -59.715
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.070 -685
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-8.063 -14.010
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.943 -33.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.549 499
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.960 -4.063
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.747 2.211
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.051 -6.022
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-30.139 -2.853
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.088 -3.169
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
939.862 681.482
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -1.024
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-154.338 -132.818
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10 -21.948 -4.774
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
130.678 169.216
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
124
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
124
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-145.494 -76.436
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -145.455 -76.129
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -39 -307
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -2.401 -699
Alınan Faiz
242.289 246.351
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
36.160
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.151
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.151
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
887.079 713.106
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
887.079 713.106
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.600.063 2.794.533
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.487.142 3.507.639


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.500.857 4.627.315
Ticari Alacaklar
27.229 26.569
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
27.229 26.569
Diğer Alacaklar
16.678 52.564
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.678 52.564
Stoklar
6 434.108 400.304
Canlı Varlıklar
11.450 13.520
Peşin Ödenmiş Giderler
31.365 23.712
Diğer Dönen Varlıklar
2.956 2.582
ARA TOPLAM
6.024.643 5.146.566
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.024.643 5.146.566
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 274.074 317.334
Diğer Alacaklar
106.891 98.662
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 105.067 96.872
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.824 1.790
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 212.425 213.748
Maddi Duran Varlıklar
8 706.334 649.088
Kullanım Hakkı Varlıkları
14.660 4.506
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.802 17.304
Şerefiye
9 15.773 15.773
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 1.029 1.531
Peşin Ödenmiş Giderler
58.890 58.480
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 148.378 153.970
Diğer Duran Varlıklar
75.103 46.430
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.613.557 1.559.522
TOPLAM VARLIKLAR
7.638.200 6.706.088
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.312 3.902
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.312 3.902
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.312 3.902
Ticari Borçlar
69.443 74.386
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
69.443 74.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17.333 19.882
Diğer Borçlar
19.374 19.368
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 1.549 1.533
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
17.825 17.835
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.101 1.354
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 99.091 140.716
Kısa Vadeli Karşılıklar
304.686 180.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 9.696 10.641
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 294.990 169.838
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
465 1.490
ARA TOPLAM
519.805 441.577
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
519.805 441.577
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.994 545
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.994 545
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10.994 545
Diğer Borçlar
37.573 32.619
Uzun Vadeli Karşılıklar
166.184 154.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 35.219 29.382
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 130.965 125.359
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 242
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
214.993 187.905
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
734.798 629.482
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.302.499 1.122.873
Ödenmiş Sermaye
11 259.786 259.786
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
239 239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.516 -3.387
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.516 -3.387
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.516 -3.387
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.538
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
5.538
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
5.538
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 49.204 49.204
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
811.493 404.935
Net Dönem Karı veya Zararı
185.293 406.558
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.600.903 4.953.733
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.903.402 6.076.606
TOPLAM KAYNAKLAR
7.638.200 6.706.088


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 1.456.644 1.120.567 739.917 634.035
Satışların Maliyeti
12 -520.668 -427.094 -244.668 -226.479
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
935.976 693.473 495.249 407.556
BRÜT KAR (ZARAR)
935.976 693.473 495.249 407.556
Genel Yönetim Giderleri
-98.122 -77.832 -55.753 -41.031
Pazarlama Giderleri
-3.886 -4.027 -2.215 -2.946
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-50.787 -30.118 -10.908 -11.504
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
56.990 46.204 24.338 27.188
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-69.263 -36.658 -24.157 -14.841
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
770.908 591.042 426.554 364.422
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 327.070 347.062 149.288 175.268
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 -3.747 -2.606 -985
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.094.231 935.498 575.842 538.705
Finansman Gelirleri
3.278
Finansman Giderleri
-570 -1.196 -570 -1.196
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.093.661 937.580 575.272 537.509
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-260.925 -183.438 -113.902 -117.292
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -253.429 -215.077 -116.159 -120.959
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -7.496 31.639 2.257 3.667
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
832.736 754.142 461.370 420.217
DÖNEM KARI (ZARARI)
832.736 754.142 461.370 420.217
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
647.443 582.570 356.623 320.703
Ana Ortaklık Payları
185.293 171.572 104.747 99.514
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-402 -1.113 -2.043 -83
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-502 -1.387 -2.553 56
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-40 -163
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
100 314 510 24
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
100 314 510 24
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.538 7.715 806
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.100 9.891 1.033
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-7.100 9.891 1.033
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.562 -2.176 -227
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
1.562 -2.176 -227
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.940 6.602 -2.043 723
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
826.796 760.744 459.327 420.940
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
320.869
Ana Ortaklık Payları
179.626 178.214 104.100 100.071http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866243


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.