KAP ***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2020 - 20:00
KAP ***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
259.786 239 -2.775 49.204 301.412 92.742 700.608 2.497.178 3.197.786
Transferler
92.742 -92.742
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
938 238.152 239.090 865.245 1.104.335
Dönem Sonu Bakiyeler
259.786 239 -1.837 49.204 394.154 238.152 939.698 3.362.423 4.302.121
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
259.786 239 -1.837 49.204 394.154 238.152 939.698 3.362.423 4.302.121
Transferler
238.152 -238.152
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.550 5.538 406.558 410.546 1.363.939 1.774.485
Dönem Sonu Bakiyeler
259.786 239 -3.387 5.538 49.204 632.306 406.558 1.350.244 4.726.362 6.076.606


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.068.187 993.587
Dönem Karı (Zararı)
1.771.436 1.104.932
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
816.103 377.490
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 243.927 101.321
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.128 11.189
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3-7 1.684
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-3.812 11.189
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
56.413 14.501
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 3.547 10.596
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.659 1.979
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 51.207 1.926
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.333
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7.333
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 436.553 253.658
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
74.005 -3.179
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-139.451 -138.393
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-5.861
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3-7 -2.199 18.659
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3-8 -52.307 -110.807
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -75.814 -105.481
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -152 -217
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -20.485 -10.016
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3-7 1.580 26.198
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 2.284 -1.656
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3-8 -3.414 15.439
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 723 -2.055
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.194 31.543
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 15.995
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 199 31.543
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.448.088 1.344.029
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 3.369 -1.535
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -383.270 -348.907
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-148.563 -244.441
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
752 3.389
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13-14 752 3.389
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-148.616 -246.999
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -147.808 -246.999
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -808
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -699 -831
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.919.624 749.146
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.919.624 749.146
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.794.533 2.045.387
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.714.157 2.794.533


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.714.157 2.794.533
Ticari Alacaklar
26.569 13.135
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-7 881
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 26.569 12.254
Diğer Alacaklar
158.304 116.329
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-8 96.872 80.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 61.432 36.273
Stoklar
9 400.304 324.490
Canlı Varlıklar
11 13.520 11.781
Peşin Ödenmiş Giderler
10 23.712 13.135
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
359
Diğer Dönen Varlıklar
18 40.144 32.320
ARA TOPLAM
5.376.710 3.306.082
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.376.710 3.306.082
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
230.492 225.919
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 230.492 225.919
Diğer Alacaklar
8 1.790 3.065
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 213.748 220.219
Maddi Duran Varlıklar
13 649.088 763.203
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 4.506
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.304 18.256
Şerefiye
14 15.773 15.773
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.531 2.483
Peşin Ödenmiş Giderler
10 58.480 50.140
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 153.970 105.691
Diğer Duran Varlıklar
18 24.041
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.329.378 1.410.534
TOPLAM VARLIKLAR
6.706.088 4.716.616
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.902
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.902
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2 3.902
Ticari Borçlar
74.386 75.352
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-7 16.839
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 74.386 58.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 11.233 8.949
Diğer Borçlar
19.368 26.512
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-8 1.533
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 17.835 26.512
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.354 631
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 140.716 39.154
Kısa Vadeli Karşılıklar
180.479 116.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 10.641 7.272
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 169.838 109.161
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 10.139 9.318
ARA TOPLAM
441.577 276.349
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
441.577 276.349
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
545
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
545
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2 545
Diğer Borçlar
8 32.619 28.889
Uzun Vadeli Karşılıklar
154.741 109.257
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 29.382 24.285
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 125.359 84.972
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
187.905 138.146
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
629.482 414.495
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.350.244 939.698
Ödenmiş Sermaye
19 259.786 259.786
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 239 239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.387 -1.837
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.387 -1.837
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -3.387 -1.837
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.538
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
5.538
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
19 5.538
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 49.204 49.204
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 632.306 394.154
Net Dönem Karı veya Zararı
406.558 238.152
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.726.362 3.362.423
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.076.606 4.302.121
TOPLAM KAYNAKLAR
6.706.088 4.716.616


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 2.928.205 1.670.786
Satışların Maliyeti
20 -1.038.902 -698.829
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.889.303 971.957
BRÜT KAR (ZARAR)
1.889.303 971.957
Genel Yönetim Giderleri
21 -166.735 -164.256
Pazarlama Giderleri
21 -11.926 -4.229
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -140.889 -41.788
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 89.821 38.095
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -81.194 -85.482
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.578.380 714.297
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 672.916 619.227
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -5.106 -14.617
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.246.190 1.318.907
Finansman Gelirleri
24 56.655
Finansman Giderleri
24 -16.972
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.246.190 1.358.590
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-474.754 -253.658
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -523.986 -293.457
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 49.232 39.799
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.771.436 1.104.932
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.771.436 1.104.932
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 1.364.878 866.780
Ana Ortaklık Payları
406.558 238.152
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.550 -597
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -3.170 -746
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
938
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
682 149
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 682 149
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.538
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.100
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
19 7.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.562
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
19 -1.562
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.988 -597
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.775.424 1.104.335
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.363.940 865.245
Ana Ortaklık Payları
411.484 239.090http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822233


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.430 Değişim: 2,60% Hacim : 28.993 Mio.TL Son veri saati : 11:11
Düşük 10.320 13.06.2024 Yüksek 10.450
Açılış: 10.320
32,2942 Değişim: -0,04%
Düşük 32,2141 13.06.2024 Yüksek 32,4069
Açılış: 32,3077
35,1296 Değişim: 0,56%
Düşük 34,8787 13.06.2024 Yüksek 35,2262
Açılış: 34,9325
2.402,98 Değişim: -0,51%
Düşük 2.392,82 13.06.2024 Yüksek 2.417,46
Açılış: 2.415,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.