" />

KAP ***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 - 21:25
KAP ***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
259.786 239 -5.302 49.212 484.368 -23.401 764.902 1.738.091 2.502.993
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-8 -23.393 23.401 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-10.558 -10.558 1.703 -8.855
Dönem Sonu Bakiyeler
259.786 239 -3.904 49.204 450.417 20.866 776.608 2.007.476 2.784.084
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
259.786 239 -3.904 49.204 450.417 20.866 776.608 2.007.476 2.784.084
Transferler
1.581 20.866 -20.866 1.581 -1.581 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.129 178.334 179.463 309.916 489.379
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-4.304 -4.304
Dönem Sonu Bakiyeler
259.786 239 -2.775 50.785 471.283 178.334 957.652 2.311.507 3.269.159


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
272.790 454.274
Dönem Karı (Zararı)
488.250 261.324
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
104.408 329.971
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15 91.173 110.187
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10.955 98.025
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 10.955 98.025
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
46.074 17.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20.415 599
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
23 25.659 16.590
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-207.304 -111.547
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -219.869 -115.112
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 12.565 3.565
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
2.549 17.192
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 139.482 181.731
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -4.659 -6.348
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
23 26.138 23.542
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-132.343 21.851
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.175 -66.179
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-33.340 18.154
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-69.103 28.854
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.247 -2.286
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.363 -35.687
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.841 78.995
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.841 78.995
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
460.315 613.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.970 -2.678
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -8.614
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
27 -159.417 -124.038
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-26.138 -23.542
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
81.177 81.708
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24,25 4.659 6.493
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14,15 -143.351 -39.897
Alınan Faiz
25 219.869 115.112
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.332 -34.028
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.332 -32.331
Ödenen Temettüler
0
Ödenen Faiz
0 -967
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
0 -730
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
340.635 501.954
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-35.353 -7.649
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
305.282 494.305
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.728.318 1.234.013
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.033.600 1.728.318


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.045.387 1.737.642
Ticari Alacaklar
6,8 42.473 20.254
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 33.333 13.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 9.140 6.827
Diğer Alacaklar
9 1.308 1.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.308 1.727
Stoklar
10 219.009 149.906
Peşin Ödenmiş Giderler
12 26.157 26.380
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 301 61
Diğer Dönen Varlıklar
19 65.454 36.934
ARA TOPLAM
2.400.089 1.972.904
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.400.089 1.972.904
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3 226.429 225.811
Diğer Alacaklar
9 7.279 7.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 7.279 7.019
Canlı Varlıklar
11 11.564 10.317
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 109.729 112.088
Maddi Duran Varlıklar
14 716.167 682.084
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 21.627 20.369
Şerefiye
15 15.773 15.773
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 5.854 4.596
Peşin Ödenmiş Giderler
12 19.602 16.252
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 58.419 59.449
Diğer Duran Varlıklar
19 23.564 22.569
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.194.380 1.155.958
TOPLAM VARLIKLAR
3.594.469 3.128.862
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 0 13.332
Ticari Borçlar
6,8 49.153 41.790
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 20.673 16.063
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 28.480 25.727
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 10.605 6.847
Diğer Borçlar
19.031 17.761
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 19.031 17.761
Ertelenmiş Gelirler
12 2.686 1.521
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 23.320 42.060
Kısa Vadeli Karşılıklar
17,18 161.116 70.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 4.916 1.335
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 156.200 69.495
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 7.687 5.078
ARA TOPLAM
273.598 199.219
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
273.598 199.219
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
9 20.931 19.328
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 20.931 19.328
Uzun Vadeli Karşılıklar
17,18 28.863 121.683
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 16.834 9.702
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 12.029 111.981
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 1.918 4.548
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.712 145.559
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
325.310 344.778
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
957.652 776.608
Ödenmiş Sermaye
20 259.786 259.786
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 239 239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 -2.775 -3.904
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -2.775 -3.904
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -2.775 -3.904
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 50.785 49.204
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 471.283 450.417
Net Dönem Karı veya Zararı
28 178.334 20.866
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 2.311.507 2.007.476
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.269.159 2.784.084
TOPLAM KAYNAKLAR
3.594.469 3.128.862


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 1.036.699 1.100.198
Satışların Maliyeti
21,23 -485.460 -435.999
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
551.239 664.199
BRÜT KAR (ZARAR)
551.239 664.199
Genel Yönetim Giderleri
22,23 -129.705 -105.874
Pazarlama Giderleri
22,23 -5.024 -4.045
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22,23 -20.052 -23.542
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 45.912 42.244
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -58.792 -310.381
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
383.578 262.601
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 224.528 121.460
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
608.106 384.061
Finansman Gelirleri
26 358.911 268.136
Finansman Giderleri
26 -339.285 -207.694
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
627.732 444.503
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
27 -139.482 -183.179
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -140.677 -156.383
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 1.195 -26.796
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
488.250 261.324
DÖNEM KARI (ZARARI)
/680223


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,15% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,8921 Değişim: -0,01%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9262
Açılış: 32,8963
35,8620 Değişim: -0,03%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,8772
Açılış: 35,8722
2.534,61 Değişim: -0,64%
Düşük 2.522,47 22.07.2024 Yüksek 2.564,65
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.