KAP ***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

24.04.2018 - 22:31
KAP ***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
259.786 239 -2.664 -594 44.806 425.480 70.240 797.293 1.717.925 2.515.218
Transferler
4.406 65.834 -70.240
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.638 594 -23.401 -25.445 117.664 92.219
Kar Payları
-5.823 -5.823 -101.668 -107.491
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
3.047 3.047
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.123 -1.123 1.123 0
Dönem Sonu Bakiyeler
259.786 239 -5.302 49.212 484.368 -23.401 764.902 1.738.091 2.502.993
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
259.786 239 -5.302 49.212 484.368 -23.401 764.902 1.738.091 2.502.993
Transferler
-8 -23.393 23.401 27.224 27.224
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.398 20.866 22.264 240.458 262.722
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-10.558 -10.558 1.703 -8.855
Dönem Sonu Bakiyeler
259.786 239 -3.904 49.204 450.417 20.866 776.608 2.007.476 2.784.084


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
454.274 389.282
Dönem Karı (Zararı)
261.324 94.470
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
329.971 368.851
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15 110.187 171.950
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
98.025 96.241
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
98.025 51.142
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,14,15 0 45.099
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17.189 20.296
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
599 5.616
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16.590 14.680
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-111.547 -26.980
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-115.112 -35.554
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 3.565 8.574
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
14.328 9.693
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.360
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.360
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 181.731 65.938
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
2.864 4.007
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -6.348 -607
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 10.881
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
23.542 18.792
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
21.851 43.531
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.179 9.497
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
18.154 -10.285
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
28.854 52.013
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.286 -1.285
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.687 13.022
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
78.995 -19.431
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
78.995 -19.431
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
613.146 506.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.678 -6.407
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-8.614 -1.222
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-124.038 -87.321
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-23.542 -22.620
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
81.708 -405.179
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -7.477
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24,25 6.493 1.012
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14,15 -39.897 -152.883
Alınan Faiz
115.112 39.814
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -285.645
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.028 -132.756
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 16.152
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-32.331 -32.843
Ödenen Temettüler
0 -107.491
Ödenen Faiz
-967 -8.574
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-730 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
501.954 -148.653
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-7.649 61.268
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
494.305 -87.385
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.234.013 1.321.398
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.728.318 1.234.013


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.737.642 1.235.070
Ticari Alacaklar
6,8 20.254 34.290
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 13.427 1.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 6.827 33.173
Diğer Alacaklar
9 1.727 2.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.727 2.700
Stoklar
10 149.906 178.760
Peşin Ödenmiş Giderler
12 26.380 11.350
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 61 102
Diğer Dönen Varlıklar
19 36.934 33.231
ARA TOPLAM
1.972.904 1.495.503
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.972.904 1.495.503
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3 225.811 225
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.462 Değişim: 0,54% Hacim : 10.403 Mio.TL Son veri saati : 14:27
Düşük 1.460 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3338 Değişim: 0,27%
Düşük 8,3073 18.05.2021 Yüksek 8,3599
Açılış: 8,3117
10,1784 Değişim: 0,68%
Düşük 10,1023 18.05.2021 Yüksek 10,2051
Açılış: 10,1096
500,40 Değişim: 0,29%
Düşük 498,63 18.05.2021 Yüksek 502,61
Açılış: 498,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.