KAP ***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

24.04.2018 - 22:20
KAP ***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***IPEKE*** İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
259.786 239 -2.664 -594 44.806 425.480 70.240 797.293 1.717.925 2.515.218
Transferler
4.406 65.834 -70.240
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-667 9.031 10.870 19.234 114.519 133.753
Kar Payları
-5.823 -5.823 -101.668 -107.491
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
3.047 3.047
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.123 -1.123 1.123 0
Dönem Sonu Bakiyeler
259.786 239 -3.331 8.437 49.212 484.368 10.870 809.581 1.734.946 2.544.527
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
259.786 239 -5.302 49.212 484.368 -23.401 764.902 1.738.091 2.502.993
Transferler
-8 -23.393 23.401 27.224 27.224
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.545 -46.848 -45.303 -24.096 -69.399
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-10.558 -10.558 1.838 -8.720
Dönem Sonu Bakiyeler
259.786 239 -3.757 49.204 450.417 -46.848 709.041 1.743.057 2.452.098


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
185.614 191.690
Dönem Karı (Zararı)
-70.944 95.970
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
213.663 161.996
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
64.651 74.911
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
94.280 168
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
94.280 168
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.345 12.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.345 6.317
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 5.772
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-38.102 -10.864
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-40.172 -27.634
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 2.070 16.770
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.199 48.625
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -16.359
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -16.359
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
85.290 35.375
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 4.756
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 67
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 13.228
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
87.987 -242
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.690 -6.059
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
30.936 -12.691
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11.861 21.195
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.286 -452
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.762 7.819
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
143.928 -10.054
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
143.928 -10.054
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
230.706 257.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-966 -1.645
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-5.273 -799
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-38.853 -50.072
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -13.518
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
14.731 -36.631
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -7.864
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -4.320
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.441 -56.991
Alınan Faiz
40.172 29.497
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 3.047
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.983 -126.822
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.253 -2.702
Ödenen Temettüler
0 -107.491
Ödenen Faiz
0 -16.629
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-730
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
180.362 28.237
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
16.117 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
196.479 28.237
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.234.013 1.321.398
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.430.492 1.349.635


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.438.084 1.235.070
Ticari Alacaklar
7.509 34.290
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.559 1.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.950 33.173
Diğer Alacaklar
2.343 2.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.343 2.700
Stoklar
5 166.898 178.760
Peşin Ödenmiş Giderler
14.592 11.350
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.626 102
Diğer Dönen Varlıklar
36.576 33.231
ARA TOPLAM
1.668.628 1.495.503
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.668.628 1.495.503
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3 226.087 225.900
Diğer Alacaklar
6.196 1.258
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.196 1.258
Canlı Varlıklar
10.317 8.031
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
112.872 114.154
Maddi Duran Varlıklar
6 712.464 771.022
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20.505 22.764
Şerefiye
15.773 15.773
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.732 6.991
Peşin Ödenmiş Giderler
13.575 36.587
Ertelenmiş Vergi Varlığı
61.267 85.471
Diğer Duran Varlıklar
21.976 33.670
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.185.259 1.298.857
TOPLAM VARLIKLAR
2.853.887 2.794.360
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 5.767
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.465 24.449
Ticari Borçlar
30.714 63.011
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.751 5.460
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
26.963 57.551
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.588 4.627
Diğer Borçlar
14.647 15.414
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14.647 15.414
Ertelenmiş Gelirler
5.452 5.818
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32.756 9.765
Kısa Vadeli Karşılıklar
79.449 61.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.335 9.063
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 78.114 52.515
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.462 6.398
ARA TOPLAM
184.533 196.827
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
184.533 196.827
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
10.945 15.447
Diğer Borçlar
15.990 15.992
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15.990 15.992
Uzun Vadeli Karşılıklar
185.774 59.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.083 10.219
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
7 176.691 49.457
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
4.547 3.425
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
217.256 94.540
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
401.789 291.367
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
709.041 764.902
Ödenmiş Sermaye
259.786 259.786
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
239 239
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.757 -5.302
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.757 -5.302
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.757 -5.302
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
49.204 49.212
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
450.417 484.368
Net Dönem Karı veya Zararı
-46.848 -23.401
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.743.057 1.738.091
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.452.098 2.502.993
TOPLAM KAYNAKLAR
2.853.887 2.794.360


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
8 525.650 454.727 248.226 251.680
Satışların Maliyeti
8 -234.615 -270.594 -116.824 -138.382
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
291.035 184.133 131.402 113.298
BRÜT KAR (ZARAR)
291.035 184.133 131.402 113.298
Genel Yönetim Giderleri
-49.621 -65.796 -27.281 -32.738
Pazarlama Giderleri
-1.824 -11.153 -1.156 -6.297
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-4.814 -13.518 -1.179 -7.738
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29.051 11.336 13.925 -12.840
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -280.443 -69.130 -8.880 -49.826
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-16.616 35.872 106.831 3.859
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
40.172 32.396 18.751 38.606
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.556 68.268 125.582 42.465
Finansman Gelirleri
10 98.713 136.378 59.328 35.087
Finansman Giderleri
10 -107.923 -73.301 -47.195 -46.850
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.346 131.345 137.715 30.702
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-85.290 -35.375 -32.438 -15.947
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-61.845 -27.234 -33.553 -2.939
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-23.445 -8.141 1.115 -13.008
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-70.944 95.970 105.277 14.755
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-70.944 95.970 105.277 14.755
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-24.096 85.100 85.531 18.574
Ana Ortaklık Payları
-46.848 10.870 19.746 -3.819
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.545 -992 0 -2.880
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.931 -1.240 0 -3.599
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-386 248 0 719
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-386 248 0 719
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 38.775 0 22.057
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 38.775 0 22.057
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.545 37.783 0 19.177
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-69.399 133.753 105.277 33.932
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-24.096 114.519 85.531 34.919
Ana Ortaklık Payları
-45.303 19.234 19.746 -987http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678700


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.445 Değişim: -1,10% Hacim : 18.106 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.438 11.05.2021 Yüksek 1.456
Açılış: 1.448
8,2949 Değişim: 0,18%
Düşük 8,2733 12.05.2021 Yüksek 8,3012
Açılış: 8,2798
10,0780 Değişim: -0,09%
Düşük 10,0543 12.05.2021 Yüksek 10,0955
Açılış: 10,0874
488,98 Değişim: -0,03%
Düşük 488,86 12.05.2021 Yüksek 490,38
Açılış: 489,13
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.