KAP ***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

20.10.2023 - 20:41
KAP ***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***INVES*** INVESTCO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.000.000 0 0 1.260.293 627.904.929 1.678.938.196 2.458.103.418 2.458.103.418
Transferler
1.678.938.196 -1.678.938.196 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.281.800 969.952.995 987.234.795 987.234.795
Sermaye Arttırımı
37.500.000 37.500.000 37.500.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
857.500.000 857.500.000 857.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
187.500.000 857.500.000 17.281.800 1.260.293 2.306.843.125 969.952.995 4.340.338.213 4.340.338.213
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
187.500.000 857.500.000 57.367.350 1.260.293 2.306.843.125 4.373.906.582 7.784.377.350 7.784.377.350
Transferler
8.449.970 4.365.456.612 -4.373.906.582 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.139.117.478 5.139.117.478 5.139.117.478
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-5.577.381 -5.577.381 -5.577.381
Dönem Sonu Bakiyeler
187.500.000 857.500.000 51.789.969 9.710.263 6.672.299.737 5.139.117.478 12.917.917.447 12.917.917.447


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-224.565.297 -52.064.185
Dönem Karı (Zararı)
5.139.117.478 969.952.995
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.158.215.972 -975.245.669
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9 2.445.846 371.580
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
199.287 54.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
199.287 54.771
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-2.671.619 -4.338.049
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18 -92.636.936 -76.319.841
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
22 -5.950.388.755 -965.233.408
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 884.836.205 70.219.278
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-155.778.860 -11.006.039
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.666 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-121.498 -77.368
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-225.005 -10.318.269
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-69.180.464 -238.611
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
109.078 60.577
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-86.354.305 -432.368
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
55.939 -470.828
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-86.410.244 38.460
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-174.877.354 -16.298.713
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -49.687.943 -35.765.472
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
372.962.290 -317.045.156
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
22 1.173.599.950 185.583.791
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
22 -895.946.215 -583.155.586
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 0 -131.251
Alınan Temettüler
2.671.619 4.338.049
Alınan Faiz
18 92.636.936 76.319.841
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 895.000.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 857.500.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 857.500.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 37.500.000
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 37.500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
148.396.993 525.890.659
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
148.396.993 525.890.659
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
527.483.277 22.830.466
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24 675.880.270 548.721.125


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
24 675.880.270 527.483.277
Finansal Yatırımlar
20 1.647.566.876 941.823.795
Ticari Alacaklar
4 6.666 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.666 0
Peşin Ödenmiş Giderler
5 251.778 13.564
Diğer Dönen Varlıklar
11 3.043.808 3.099.747
ARA TOPLAM
2.326.749.398 1.472.420.383
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.326.749.398 1.472.420.383
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
20 11.696.545.744 6.729.553.805
Diğer Alacaklar
6 383.274 261.776
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
383.274 261.776
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 11.200.000 11.200.000
Maddi Duran Varlıklar
8 79.533.951 81.964.815
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 34.149 49.131
Peşin Ödenmiş Giderler
5 38.594 51.803
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.787.735.712 6.823.081.330
TOPLAM VARLIKLAR
14.114.485.110 8.295.501.713
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 7.618 69.188.082
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.618 69.188.082
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 188.877 79.799
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 31.649.738 23.162.192
Kısa Vadeli Karşılıklar
76.662 55.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
76.662 55.710
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 515.117 958.459
ARA TOPLAM
32.438.012 93.444.242
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.438.012 93.444.242
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 431.707 253.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
431.707 253.372
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 1.163.697.944 417.426.749
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.164.129.651 417.680.121
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.196.567.663 511.124.363
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.917.917.447 7.784.377.350
Ödenmiş Sermaye
13 187.500.000 187.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 857.500.000 857.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
51.789.969 57.367.350
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
51.789.969 57.367.350
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
51.789.969 57.367.350
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 9.710.263 1.260.293
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.672.299.737 2.306.843.125
Net Dönem Karı veya Zararı
5.139.117.478 4.373.906.582
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.917.917.447 7.784.377.350
TOPLAM KAYNAKLAR
14.114.485.110 8.295.501.713


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 5.953.060.374 969.571.457 2.954.092.545 402.918.663
Satışların Maliyeti
14 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.953.060.374 969.571.457 2.954.092.545 402.918.663
BRÜT KAR (ZARAR)
5.953.060.374 969.571.457 2.954.092.545 402.918.663
Genel Yönetim Giderleri
15 -25.315.207 -8.187.683 -5.822.785 -2.364.959
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 2.439.321 4.214.845 88.020 220.604
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -192.721 -1.436.089 -19.877 -642.139
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.929.991.767 964.162.530 2.948.337.903 400.132.169
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 95.070.552 76.319.841 52.939.697 30.972.576
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.025.062.319 1.040.482.371 3.001.277.600 431.104.745
Finansman Giderleri
18 -1.108.636 -310.098 -277.332 -159.009
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.023.953.683 1.040.172.273 3.001.000.268 430.945.736
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-884.836.205 -70.219.278 -578.127.337 -41.017.247
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -144.142.391 -18.640.071 -34.116.927 -8.750.019
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -740.693.814 -51.579.207 -544.010.410 -32.267.228
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.139.117.478 969.952.995 2.422.872.931 389.928.489
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.139.117.478 969.952.995 2.422.872.931 389.928.489
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.139.117.478 969.952.995 2.422.872.931 389.928.489
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 21 27,41000000 5,41000000 12,92000000 2,08000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 17.281.800 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8 0 19.202.000 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -1.920.200 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
19 0 -1.920.200 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 17.281.800 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.139.117.478 987.234.795 2.422.872.931 389.928.489
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.139.117.478 987.234.795 2.422.872.931 389.928.489http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208341


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,8625 Değişim: 0,29%
Düşük 32,6621 17.06.2024 Yüksek 32,8764
Açılış: 32,7682
35,2088 Değişim: 0,34%
Düşük 34,9601 17.06.2024 Yüksek 35,2325
Açılış: 35,0901
2.450,77 Değişim: -0,29%
Düşük 2.436,08 17.06.2024 Yüksek 2.461,45
Açılış: 2.457,99
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.