KAP ***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

07.03.2024 - 01:12
KAP ***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 ve 2.1 3.426.511.273 3.547.464.702
Satışların Maliyeti
14 -2.434.913 -21.448.801
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.424.076.360 3.526.015.901
BRÜT KAR (ZARAR)
3.424.076.360 3.526.015.901
Genel Yönetim Giderleri
15 -46.548.464 -40.752.103
Pazarlama Giderleri
15 -1.594.495 -1.684.832
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 ve 2.1 22.472.462 17.044.847
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 ve 2.1 -9.056.571 -6.327.898
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.389.349.292 3.494.295.915
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.389.349.292 3.494.295.915
Finansman Gelirleri
17 17.207.903 70.340.982
Finansman Giderleri
17 -180.088.106 -95.196.999
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-2.041.964.663 -1.274.153.481
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.184.504.426 2.195.286.417
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-61.291.683 -164.425.950
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -5.833.863
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -61.291.683 -158.592.087
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.123.212.743 2.030.860.467
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.123.212.743 2.030.860.467
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.123.212.743 2.030.860.467
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 4,68010000 8,46190000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-142.938.587 572.800.988
Dönem Karı (Zararı)
1.123.212.743 2.030.860.467
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.123.212.743 2.030.860.467
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-418.007.879 -545.806.497
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 ve 11 594.123 906.681
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
659.134 287.081
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 659.134 287.081
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
180.022.356 26.185.716
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -68.855.236
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 180.022.356 95.040.952
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-31.046.638 39.380.205
İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-31.046.638 39.380.205
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 61.291.683 164.425.950
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-629.528.537 -776.992.130
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-842.331.813 -979.552.943
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-803.472.569 -1.279.330.492
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.916.230 -2.904.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.916.230 -2.904.161
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-139.731 4.956.719
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
502.634 178.913
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-71.322
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
502.634 250.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
581.538 354.617
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.986.663 298.212.043
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.117.232 155.643.741
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-38.869.431 142.568.302
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.266.748 -1.020.582
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.266.748 -1.020.582
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-137.126.949 505.501.027
Alınan Faiz
68.855.236
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -5.811.638 -1.555.275
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
194.475.149 -1.174.813.667
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 12.462.188
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
4.302.621 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-349.213.124 -702.277.681
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.590 13.348
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -22.590 13.348
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
539.408.242 -485.011.522
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
539.408.242 -485.011.522
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-52.595.262 603.797.825
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-124.094.344 -91.005.449
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-124.094.344 -91.005.449
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.555.191 194.524.957
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.555.191 194.524.957
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.180.000.000 612.455.900
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
1.180.000.000 612.455.900
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-942.455.900 -16.702.000
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-942.455.900 -16.702.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-585.956 -437.503
Ödenen Faiz
-180.014.253 -95.038.080
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.058.700 1.785.146
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-710.512 -38.050
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.769.212 1.747.096
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.807.440 60.344
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 38.228 1.807.440


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 ve 20 38.228 1.807.440
Finansal Yatırımlar
4 ve 20 115.871.156 125.468.645
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
115.871.156 125.468.645
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
115.871.156 125.468.645
Diğer Alacaklar
18.545.352 549.770.733
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 ve 20 17.452.090 544.811.905
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.093.262 4.958.828
Peşin Ödenmiş Giderler
8 248.219 131.476
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
248.219 131.476
Diğer Dönen Varlıklar
9 1.499.030 396.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.499.030 396.507
ARA TOPLAM
136.201.985 677.574.801
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
136.201.985 677.574.801
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 7.515.856.268 6.407.197.950
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.515.856.268 6.407.197.950
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7.515.856.268 6.407.197.950
Diğer Alacaklar
4.098.900 16.147.327
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 ve 20 4.098.900 16.147.327
Maddi Duran Varlıklar
10 593.190 874.199
Taşıtlar
455.043 650.062
Mobilya ve Demirbaşlar
138.147 224.137
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 179.749 493.465
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.520.728.107 6.424.712.941
TOPLAM VARLIKLAR
7.656.930.092 7.102.287.742
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
898.257.429 1.088.695.582
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
898.257.429 1.088.695.582
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 ve 20 240.857 488.786
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 ve 20 898.016.572 1.088.206.796
Ticari Borçlar
917.522 683.623
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 917.522 683.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.363.162 1.287.904
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 5.811.638
Kısa Vadeli Karşılıklar
147.510 134.959
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 147.510 134.959
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
179.567.209 89.520.255
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 ve 20 89.319.927 34.745.659
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 90.247.282 54.774.596
ARA TOPLAM
1.080.252.832 1.186.133.961
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.080.252.832 1.186.133.961
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
329.925
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
329.925
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 ve 20 329.925
Diğer Borçlar
75.658.171 401.852.432
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 ve 20 62.206.582 221.713.076
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 13.451.589 180.139.356
Uzun Vadeli Karşılıklar
906.625 496.072
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 906.625 496.072
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 197.662.131 224.700.518
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
274.226.927 627.378.947
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.354.479.759 1.813.512.908
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
6.302.450.333 5.288.774.834
Ödenmiş Sermaye
13 240.000.000 240.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 503.783.474 503.783.474
Geri Alınmış Paylar (-)
13 -119.332.528 -106.859
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 166.145.809 166.145.809
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34.630 32.721
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34.630 32.721
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 34.630 32.721
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 267.205.577 130.004.338
Yasal Yedekler
13 147.873.049 129.897.479
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
13 119.332.528 106.859
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 4.121.400.628 2.218.054.884
Net Dönem Karı veya Zararı
1.123.212.743 2.030.860.467
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.302.450.333 5.288.774.834
TOPLAM KAYNAKLAR
7.656.930.092 7.102.287.742


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
96.000.000 373.981.736 -72.627 206.539.228 41.215 129.970.106 2.347.943.695 0 3.154.403.353 3.154.403.353
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.494 2.030.860.467 2.030.851.973 2.030.851.973
Dönem Karı (Zararı)
2.030.860.467 2.030.860.467 2.030.860.467
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.494 -8.494 -8.494
Sermaye Arttırımı
144.000.000 129.801.738 -40.393.419 -233.408.319
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-34.232 34.232 103.519.508 103.519.508 103.519.508
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
240.000.000 503.783.474 -106.859 166.145.809 32.721 130.004.338 2.218.054.884 2.030.860.467 5.288.774.834 5.288.774.834
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 240.000.000 503.783.474 -106.859 166.145.809 32.721 130.004.338 2.218.054.884 2.030.860.467 5.288.774.834 5.288.774.834
Transferler
17.975.570 2.012.884.897 -2.030.860.467
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.909 1.123.212.743 1.123.214.652 1.123.214.652
Dönem Karı (Zararı)
1.123.212.743 1.123.212.743 1.123.212.743
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.909 1.909 1.909
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-119.225.669 119.225.669 -109.539.153 -109.539.153 -109.539.153
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 240.000.000 503.783.474 -119.332.528 166.145.809 34.630 267.205.577 4.121.400.628 1.123.212.743 6.302.450.333 6.302.450.333


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.123.212.743 2.030.860.467
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.909 -8.494
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.546 -10.618
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-637 2.124
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-637 2.124
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.909 -8.494
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.123.214.652 2.030.851.973
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.123.214.652 2.030.851.973http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256166


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.