KAP ***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 18:15
KAP ***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 14.621.499 15.291.663 101.407 -11.012.397
Satışların Maliyeti
12 -2.716.705 -7.540.411 -1 -1.251.794
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.904.794 7.751.252 101.406 -12.264.191
BRÜT KAR (ZARAR)
11.904.794 7.751.252 101.406 -12.264.191
Genel Yönetim Giderleri
13 -1.277.440 -461.158 -603.629 -201.146
Pazarlama Giderleri
13 -298.930 -21.204 -36.899 -12.225
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 351.944.634 43.200.417 -17.713.238 43.191.882
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -148.833 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
362.124.225 50.469.307 -18.252.360 30.714.320
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
362.124.225 50.469.307 -18.252.360 30.714.320
Finansman Gelirleri
17 0 0 0 0
Finansman Giderleri
17 -1.890.108 -5.335.471 -724.743 -2.108.438
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
360.234.117 45.133.836 -18.977.103 28.605.882
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-70.319.426 -8.779.718 3.695.860 -8.780.253
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -7.679 0 118.936 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -70.311.747 -8.779.718 3.576.924 -8.780.253
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
289.914.691 36.354.118 -15.281.243 19.825.629
DÖNEM KARI (ZARARI)
289.914.691 36.354.118 -15.281.243 19.825.629
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
289.914.691 36.354.118 -15.281.243 19.825.629
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 9,66380000 1,50440000 -0,50937500 -0,66090000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.239.339 -9.728.135
Dönem Karı (Zararı)
289.914.691 45.130.525
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21 289.914.691 45.130.525
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-294.621.164 -43.178.706
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 128.257 143
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.419 -15.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 5.419 -15.410
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
76.716 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 76.716 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-351.584.855 -43.166.750
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 -351.584.855 -43.166.750
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 68.275.094 3.311
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11 -11.521.795 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.532.866 -11.679.954
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
23 -888.578 103.260
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.000.324 -1.759.215
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -2.845.928 -1.759.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -154.396 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.814 -8.046
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
257.995 13.621
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -1.500 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 259.495 13.621
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 12.296 909
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.912.441 -10.020.348
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -10.000.000 -10.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5 87.559 -20.348
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -10.135
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19.8 0 -1.284
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19.8 0 -8.851
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-18.239.339 -9.728.135
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7.117.546 -4.123.895
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
23 7.117.546 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
23 -4.123.895
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.091.668 14.780.370
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.226.668 14.780.370
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
24 11.226.668 14.780.370
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -135.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.125 928.340
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.125 928.340
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28 30.125 7.247
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 935.587


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3.28 0 30.125
Finansal Yatırımlar
3.063.483 2.174.905
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.063.483 2.174.905
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
23 3.063.483 2.174.905
Diğer Alacaklar
4.779.424 1.779.099
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 4.625.028 1.779.099
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 154.396 0
Peşin Ödenmiş Giderler
1.814 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.814
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 557.030 71.410
ARA TOPLAM
8.401.751 4.055.539
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.401.751 4.055.539
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
556.763.114 200.774.010
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
556.763.114 200.774.010
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
23 556.763.114 200.774.010
Maddi Duran Varlıklar
24.148 28.708
Tesis, Makine ve Cihazlar
6 24.148 28.708
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 659.724 783.422
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 20.818 5.726
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
557.467.804 201.591.866
TOPLAM VARLIKLAR
565.869.555 205.647.405
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
30.614.207 19.387.539
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
30.614.207 19.387.539
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
23 30.614.207 19.387.539
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
120.355 86.671
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
120.355 86.671
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 120.355 86.671
Ticari Borçlar
323.246 65.251
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 16.200 17.700
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 307.046 47.551
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 30.563 18.267
Diğer Borçlar
90.485 10.002.926
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 0 10.000.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 90.485 2.926
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 0 1.551.033
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.963 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 4.963
ARA TOPLAM
31.183.819 31.111.687
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.183.819 31.111.687
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
628.824 720.792
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
628.824 720.792
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 628.824 720.792
Ticari Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.171 1.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 5.171 1.988
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 96.433.057 26.106.818
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
97.067.052 26.829.598
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
128.250.871 57.941.285
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
437.618.684 147.706.120
Ödenmiş Sermaye
19 30.000.000 30.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
11 -5.000 -5.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 26.107 26.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.964 7.091
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.964 7.091
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 4.964 7.091
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.461.624 2.479.612
Yasal Yedekler
11 7.461.624 2.479.612
Diğer Yedekler
11 1.620.255 920.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
108.596.043 30.514.523
Net Dönem Karı veya Zararı
21 289.914.691 83.763.532
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
437.618.684 147.706.120
TOPLAM KAYNAKLAR
565.869.555 205.647.405


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 26.107 -97 840.707 920.255 9.348.899 32.022.837 73.158.708 73.158.708
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2 -2.421.751 -6.787.607 -9.209.358 -9.209.358
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30.000.000 26.107 -97 840.707 920.255 6.927.148 25.235.230 63.949.350 63.949.350
Transferler
11 1.638.905 23.596.325 -25.235.230 0 0
Dönem Karı (Zararı)
18 -5.893 36.354.118 36.348.225 36.348.225
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-5.000 -15.899 -20.899 -20.899
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -5.000 26.107 -5.990 2.479.612 920.255 30.507.574 36.354.118 100.276.676 100.276.676
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -5.000 26.107 7.091 2.479.612 920.255 30.514.523 83.763.532 147.706.120 147.706.120
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.644 Değişim: 3,14% Hacim : 132.747 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.357 17.05.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.370
32,2020 Değişim: -0,22%
Düşük 32,0915 17.05.2024 Yüksek 32,3224
Açılış: 32,2745
35,0069 Değişim: -0,22%
Düşük 34,9366 17.05.2024 Yüksek 35,1762
Açılış: 35,085
2.498,74 Değişim: 1,32%
Düşük 2.461,93 17.05.2024 Yüksek 2.511,09
Açılış: 2.466,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.