" />

KAP ***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:35
KAP ***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 167.979.986 109.711.754 59.885.849 41.182.296
Satışların Maliyeti
19 -68.678.516 -50.258.125 -23.958.344 -19.108.077
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
99.301.470 59.453.629 35.927.505 22.074.219
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
99.301.470 59.453.629 35.927.505 22.074.219
Genel Yönetim Giderleri
20 -49.042.107 -39.640.199 -17.261.321 -13.579.493
Pazarlama Giderleri
20 -20.623.804 -17.377.762 -7.087.381 -6.707.728
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 34.678.793 23.312.972 3.019.288 9.092.217
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -31.693.748 -11.182.036 -2.725.309 -6.335.344
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.620.604 14.566.604 11.872.782 4.543.871
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
801.677 50.001 451.874 25.642
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-9.991 -12.592 0 -10.816
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
33.412.290 14.604.013 12.324.656 4.558.697
Finansman Giderleri
22 -4.624.809 -7.620.205 -1.567.595 -2.347.466
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.787.481 6.983.808 10.757.061 2.211.231
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.666.387 -1.742.688 123.676 -340.833
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -2.783.592 -688.431 106.860 -149.675
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.882.795 -1.054.257 16.816 -191.158
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.121.094 5.241.120 10.880.737 1.870.398
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.121.094 5.241.120 10.880.737 1.870.398
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
24.121.094 5.241.120 10.880.737 1.870.398
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetler pay başına kazanç 23 1,37220000 0,29820000 0,61900000 0,10640000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.481.911 22.582.622
Dönem Karı (Zararı)
24.121.094 5.241.120
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
24.121.094 5.241.120
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
58.465.791 47.658.987
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 11.032.421 15.066.995
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-562.573 3.554.384
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.521.558
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -562.573 32.826
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
43.237.378 20.515.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 1.221.479 -1.295.120
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -44.000 -192.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 42.059.899 22.002.904
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-25.845 -23.463
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.672.264 6.421.239
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -247.323 -228.986
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 4.595.939 7.085.288
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5.382.567 105.190
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-6.058.919 -540.253
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-4.809 368.771
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 1.882.795 1.742.685
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-765.840 12.592
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-34.683.829 -9.700.542
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-238.814.593 -38.044.551
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
254.520 -360.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-239.069.113 -37.683.699
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-64.842 -422.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-64.842 -422.266
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.924.129 -2.463.587
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.297.983 1.530.263
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
205.589.684 29.415.745
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
202.797.230 48.539.665
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.792.454 -19.123.920
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.518.417 -1.326.219
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-3.155.213 1.349.651
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.501.664 260.422
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10.783.513 1.760.325
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
718.151 -1.499.903
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
47.903.056 43.199.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -91.540 -227.056
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 -19.216.538 -17.633.028
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.113.067 -2.756.859
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.564.226 -809.014
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
802.466 39.179
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
802.466 39.179
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.639.860 -1.100.642
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -2.639.860 -1.100.642
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
25.845 23.463
Alınan Faiz
21 247.323 228.986
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.423.100 -15.450.668
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 0 13.300.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.433.337 -12.502.434
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -10.989.763 -15.684.300
Ödenen Faiz
0 -563.934
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.494.585 6.322.940
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.494.585 6.322.940
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.826.980 12.212.336
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34.321.565 18.535.276


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 34.321.565 20.826.980
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
6 488.874.292 255.245.895
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.264.942 2.038.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 486.609.350 253.207.235
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 406.967 341.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 406.967 341.981
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
9 19.701.906 15.215.204
Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.168.443 1.420.675
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.168.443 1.420.675
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 2.125.865
Diğer Dönen Varlıklar
16 0 5.874.056
ARA TOPLAM
548.473.173 301.050.656
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
548.473.173 301.050.656
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
15 8.083 8.083
Ticari Alacaklar
6 0 196.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 196.371
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 26.523 26.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 26.523 26.667
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
12 17.605.876 18.884.589
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 28.682.059 35.683.678
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.332.865 2.481.721
Peşin Ödenmiş Giderler
10 952.569 402.354
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 2.304.245 4.187.040
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
51.912.220 61.870.503
TOPLAM VARLIKLAR
600.385.393 362.921.159
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 6.502.499 10.735.315
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 311.465 1.714.020
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 311.465 1.714.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 6.191.034 9.021.295
Banka Kredileri
8 0 1.412.399
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 6.191.034 7.608.896
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
6 459.542.794 260.012.029
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 442.550.534 250.020.078
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 16.992.260 9.991.951
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 710.795 2.229.212
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 10.436.942 13.574.920
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 1.670.525
Kısa Vadeli Karşılıklar
38.395.574 14.828.098
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.392.038 623.922
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 37.003.536 14.204.176
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 3.169.764 2.451.613
ARA TOPLAM
520.428.893 303.831.187
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
520.428.893 303.831.187
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 23.467.904 27.067.058
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 443.687 299.887
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 443.687 299.887
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 23.024.217 26.767.171
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 23.024.217 26.767.171
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 33.426 50.661
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.220.880 4.859.057
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 5.220.880 4.859.057
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.722.210 31.976.776
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
549.151.103 335.807.963
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
51.234.290 27.113.196
Ödenmiş Sermaye
18 19.440.000 19.440.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 47.440.914 47.440.914
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.861.784 -1.861.784
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
29.253.084 29.253.084
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.426.630 -1.426.630
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.426.630 -1.426.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.426.630 -1.426.630
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 1.977.778 1.977.778
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-67.710.166 -70.442.855
Net Dönem Karı veya Zararı
24.121.094 2.732.689
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
51.234.290 27.113.196
TOPLAM KAYNAKLAR
600.385.393 362.921.159


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 -70.153.342 -289.513 24.380.507 24.380.507
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-289.513 289.513 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
5.241.120 5.241.120 5.241.120
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -70.442.855 5.241.120 29.621.627 29.621.627
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 -70.442.855 2.732.689 27.113.196 27.113.196
Transferler
2.732.689 -2.732.689 0 0
Dönem Karı (Zararı)
24.121.094 24.121.094 24.121.094
Dönem Sonu Bakiyeler
19.440.000 47.440.914 -1.861.784 29.253.084 -1.426.630 1.977.778 -67.710.166 24.121.094 51.234.290 51.234.290


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
24.121.094 5.241.120 10.880.737 1.870.398
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.121.094 5.241.120 10.880.737 1.870.398
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
24.121.094 5.241.120 10.880.737 1.870.398http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973669


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0047 Değişim: 0,04%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0153
Açılış: 32,9927
35,9678 Değişim: -0,08%
Düşük 35,9232 16.07.2024 Yüksek 36,0103
Açılış: 35,9959
2.570,96 Değişim: 0,37%
Düşük 2.550,50 15.07.2024 Yüksek 2.589,61
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.