KAP ***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

21.05.2020 - 19:45
KAP ***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***INTEM*** İNTEMA İNŞAAT VE TESİSAT MALZEMELERİ YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 31.247.941 166.632.400
Satışların Maliyeti
19 -11.177.361 -148.966.942
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
20.070.580 17.665.458
BRÜT KAR (ZARAR)
20.070.580 17.665.458
Genel Yönetim Giderleri
20 -4.252.243 -6.338.906
Pazarlama Giderleri
20 -14.459.384 -17.758.543
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 13.968.971 11.244.929
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -7.216.557 -9.590.799
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.111.367 -4.777.861
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 24.359 22.724
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -1.776 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.133.950 -4.755.137
Finansman Giderleri
24 -2.722.789 -3.107.612
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.411.161 -7.862.749
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.543.123 -38.668
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -495.620 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -1.047.503 -38.668
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.868.038 -7.901.417
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.868.038 -7.901.417
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.868.038 -7.901.417
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 25 0,23550000 -0,40650000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.238.862 -33.053.395
Dönem Karı (Zararı)
3.868.038 -7.901.417
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.868.038 -7.901.417
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.905.951 14.647.265
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 5.080.426 6.029.855
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
103.711 286.066
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 165.681 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -61.970 286.066
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.131.800 8.207.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -1.330.296 951.081
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 6.462.096 7.256.049
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.272.606 85.546
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -53.102 -371.635
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 2.398.099 3.062.985
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-719.712 -3.191.814
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
1.647.321 586.010
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
269.905 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 1.047.503 38.668
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.255.777 -28.642.731
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.901.188 9.422.408
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
306.359 -15.676
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.207.547 9.438.084
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.523.372 -1.399.671
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.523.372 -1.399.671
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.864.081 -1.234.200
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-87.019 3.186.170
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.757.701 -38.765.945
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
27.295.036 -24.802.462
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.537.335 -13.963.483
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.401.555 358.740
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.379.841 -322.832
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.143.578 112.599
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
660.279 713.193
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
483.299 -600.594
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.518.212 -21.896.883
Alınan Temettüler
23 -23.463 -22.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -94.226 -398.843
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
17 -3.477.775 -10.734.945
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.161.610 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-290.832 -24.180
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.814
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.814
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -385.211 -418.539
Alınan Temettüler
23 23.463 22.724
Alınan Faiz
21 53.102 371.635
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.084.677 40.355.678
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 43.833.084
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 14.580.000
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 29.253.084
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 4.000.000 42.396.702
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.231.187 -37.396.702
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -4.766.984 -8.018.009
Ödenen Faiz
-86.506 -459.397
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.614.371 7.278.103
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.614.371 7.278.103
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.212.336 5.971.393
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.597.965 13.249.496


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 6.597.965 12.212.336
Ticari Alacaklar
6 313.459.979 294.642.992
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.313.205 2.618.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 311.146.774 292.024.985
Diğer Alacaklar
7 1.637.348 112.728
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.637.348 112.728
Stoklar
9 15.790.403 13.864.352
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.222.269 2.109.337
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 296.089 361.021
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.926.180 1.748.316
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 285.448 662.466
Diğer Dönen Varlıklar
16 5.702.213 6.362.492
ARA TOPLAM
345.695.625 329.966.703
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
345.695.625 329.966.703
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
15 8.083 8.083
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
15 8.083 8.083
Ticari Alacaklar
6 5.414.386 2.143.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 5.414.386 2.143.187
Diğer Alacaklar
7 26.313 27.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 26.313 27.561
Maddi Duran Varlıklar
12 22.713.619 23.770.540
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 47.220.067 48.292.502
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 3.254.976 3.688.898
Peşin Ödenmiş Giderler
10 708 26.621
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 2.034.349 3.081.853
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
80.672.501 81.039.245
TOPLAM VARLIKLAR
426.368.126 411.005.948
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 19.681.780 19.514.196
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.889.487 2.200.770
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 1.889.487 2.200.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 17.792.293 17.313.426
Banka Kredileri
8 7.986.159 5.162.843
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 9.806.134 12.150.583
Ticari Borçlar
6 306.365.026 294.327.037
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 290.004.750 262.842.682
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 16.360.276 31.484.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 930.100 2.331.655
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 13.087.384 15.449.027
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.073 Değişim: 0,11% Hacim : 32.940 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.049 14.01.2022 Yüksek 2.081
Açılış: 2.071
13,5156 Değişim: -0,03%
Düşük 13,4871 17.01.2022 Yüksek 13,5443
Açılış: 13,5192
15,4270 Değişim: -0,01%
Düşük 15,4022 17.01.2022 Yüksek 15,4607
Açılış: 15,428
790,23 Değişim: 0,07%
Düşük 787,78 17.01.2022 Yüksek 791,45
Açılış: 789,66
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.