KAP ***INP*** ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

31.07.2019 - 16:13
KAP ***INP*** ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***INP*** ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.367.837 1.226.532
Dönem Karı (Zararı)
-2.061.270 1.289.743
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.248.455 415.097
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 -20.697 13.315
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.181.491 -100.759
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 -46.267 502.541
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.845 10.371
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
566.080 215.743
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-277.689 -148.808
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-300.236 -56.564
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.321.570 1.715.211
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-46.267 -488.679
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-167.000 -7.169
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -167.000 -7.169
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -3.717.229
Ödenen Temettüler
0 -3.717.229
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.534.837 -2.497.866
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-2.534 -23.845
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.537.371 -2.521.711
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.111.054 17.034.866
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.573.683 14.513.155


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.580.000 3.460.811 -125.639 3.686.656 665.474 4.181.389 16.448.691 16.448.691
Transferler
348.823 3.832.566 -4.181.389 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.775
Kar Payları
1.289.743 1.280.968 1.280.968
Dönem Sonu Bakiyeler
4.580.000 3.460.811 -134.414 4.035.479 780.811 1.289.743 14.012.430 14.012.430
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.580.000 3.460.811 -158.109 4.035.479 780.811 2.619.198 15.318.190 15.318.190
Transferler
2.580.594 38.604 -2.619.198
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.061.270 -2.061.270 -2.061.270
Dönem Sonu Bakiyeler
4.580.000 3.460.811 -158.109 6.616.073 819.415 -2.061.270 13.256.920 13.256.920


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 12.596.228 16.185.394
Ticari Alacaklar
5 126.101 692.181
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
12 72.275 44.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
53.826 647.216
Peşin Ödenmiş Giderler
6 114.723 16.720
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
279.862 0
ARA TOPLAM
13.116.914 16.894.295
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
13.116.914 16.894.295
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 20.335 207.747
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 12.316 16.452
Ertelenmiş Vergi Varlığı
10 812.541 337.334
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
845.192 561.533
TOPLAM VARLIKLAR
13.962.106 17.455.828
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
74.886 68.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
170.865 153.692
Diğer Borçlar
5.652 23.250
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10 0 195.916
Kısa Vadeli Karşılıklar
8 263.122 1.035.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
227.822 980.096
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
35.300 55.300
ARA TOPLAM
514.525 1.476.707
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
514.525 1.476.707
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
190.661 660.931
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 190.661 660.931
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
190.661 660.931
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
705.186 2.137.638
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.256.920 15.318.190
Ödenmiş Sermaye
9 4.580.000 4.580.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.460.811 3.460.811
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-158.109 -158.109
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9 6.616.073 4.035.479
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9 819.415 780.811
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.061.270 2.619.198
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.256.920 15.318.190
TOPLAM KAYNAKLAR
13.962.106 17.455.828


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 1.211.534 3.105.459 390.584 1.496.653
Satışların Maliyeti
-21.388 -12.059 -11.215 -6.543
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.190.146 3.093.400 379.369 1.490.110
BRÜT KAR (ZARAR)
1.190.146 3.093.400 379.369 1.490.110
Genel Yönetim Giderleri
11 -5.791.357 -2.793.673 -3.401.259 -1.493.395
Pazarlama Giderleri
-6.060 -3.566 -4.440 -2.493
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.024.531 1.499.133 1.098.250 872.824
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4 -3.010 -2 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.582.744 1.792.284 -1.928.082 867.046
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.582.744 1.792.284 -1.928.082 867.046
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.582.744 1.792.284 -1.928.082 867.046
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
521.474 -502.541 601.179 -262.248
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
10 46.267 -478.948 46.267 -249.612
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10 475.207 -23.593 554.912 -12.636
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.061.270 1.289.743 -1.326.903 604.798
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.061.270 1.289.743 -1.326.903 604.798
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.061.270 1.289.743 -1.326.903 604.798
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -8.775 46.378 6.463
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -10.969 57.973 8.077
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 2.194 -11.595 -1.614
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -8.775 46.378 6.463
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.061.270 1.280.968 -1.280.525 611.261
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.061.270 1.280.968 -1.280.525 611.261http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778529


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.644 Değişim: 3,14% Hacim : 132.747 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.357 17.05.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.370
32,2020 Değişim: -0,22%
Düşük 32,0915 17.05.2024 Yüksek 32,3224
Açılış: 32,2745
35,0069 Değişim: -0,22%
Düşük 34,9366 17.05.2024 Yüksek 35,1762
Açılış: 35,085
2.498,74 Değişim: 1,32%
Düşük 2.461,93 17.05.2024 Yüksek 2.511,09
Açılış: 2.466,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.