KAP ***INP*** ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 - 16:23
KAP ***INP*** ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***INP*** ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.580.000 3.460.811 -125.639 3.686.656 665.474 4.181.389 16.448.691 16.448.691
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.237 684.945 669.708 669.708
Kar Payları
4.181.389 -4.181.389
Dönem Sonu Bakiyeler
4.580.000 3.460.811 -140.876 3.686.656 4.846.863 684.945 17.118.399 17.118.399
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.580.000 3.460.811 -158.109 4.035.479 780.811 2.619.198 15.318.190 15.318.190
Transferler
2.619.198 -2.619.198
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-46.378 -734.367 -780.745 -780.745
Dönem Sonu Bakiyeler
4.580.000 3.460.811 -204.487 4.035.479 3.400.009 -734.367 14.537.445 14.537.445


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-316.643 552.392
Dönem Karı (Zararı)
-734.367 684.945
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-578.243 -54.346
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-35.429 7.187
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-534.311 -315.889
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-8.503 254.356
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
981.968 13.674
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
543.656 184.316
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
52.729 -87.667
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
385.583 -82.975
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-330.642 644.273
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13.999 -91.881
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -7.169
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -7.169
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -7.169
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Ödenen Temettüler
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-316.643 545.223
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-280 -1.484
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-316.923 543.739
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.111.054 17.034.866
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.794.131 17.578.605


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 15.826.562 16.185.394
Ticari Alacaklar
6 148.525 692.181
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13 81.254 44.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
67.271 647.216
Peşin Ödenmiş Giderler
7 126.106 16.720
ARA TOPLAM
16.101.193 16.894.295
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.101.193 16.894.295
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
174.385 207.747
Diğer Maddi Duran Varlıklar
174.385 207.747
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.384 16.452
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.384 16.452
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 266.132 337.334
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
454.901 561.533
TOPLAM VARLIKLAR
16.556.094 17.455.828
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
83.287 68.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 733.640 153.692
Diğer Borçlar
9.687 23.250
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 13.999 195.916
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 553.527 1.035.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
485.429 980.096
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
68.098 55.300
ARA TOPLAM
1.394.140 1.476.707
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.394.140 1.476.707
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
624.509 660.931
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
624.509 660.931
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
624.509 660.931
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.018.649 2.137.638
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11 14.537.445 15.318.190
Ödenmiş Sermaye
4.580.000 4.580.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.460.811 3.460.811
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-204.487 -158.109
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-204.487 -158.109
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-204.487 -158.109
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.035.479 4.035.479
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.400.009 780.811
Net Dönem Karı veya Zararı
-734.367 2.619.198
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.537.445 15.318.190
TOPLAM KAYNAKLAR
16.556.094 17.455.828


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
820.950 1.608.806
Satışların Maliyeti
-10.173 -5.516
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
810.777 1.603.290
BRÜT KAR (ZARAR)
810.777 1.603.290
Genel Yönetim Giderleri
-2.390.098 -1.300.278
Pazarlama Giderleri
-1.620 -1.073
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
926.281 651.351
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2 -13.989
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-654.662 939.301
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-654.662 939.301
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-654.662 939.301
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-79.705 -254.356
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 0 -229.336
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -79.705 -25.020
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-734.367 684.945
DÖNEM KARI (ZARARI)
-734.367 684.945
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-734.367 684.945
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-46.378 -15.237
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-57.973 -19.046
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.595 3.809
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-46.378 -15.237
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-780.745 669.708
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-780.745 669.708http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759479


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.