KAP ***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 16:41
KAP ***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 48.240.587 41.388.517
Satışların Maliyeti
Not.28 0 -2.311.018
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
48.240.587 39.077.499
BRÜT KAR (ZARAR)
48.240.587 39.077.499
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -20.059.530 -15.757.712
Pazarlama Giderleri
Not.29 -3.774.308 -1.856.818
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 9.101.819 6.263.890
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -4.241.004 -2.290.100
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.267.564 25.436.759
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 1.844 834
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.269.408 25.437.593
Finansman Gelirleri
Not.33 1.988.071 3.894.834
Finansman Giderleri
Not.33 -2.878.005 -2.196.006
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.379.474 27.136.421
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -6.588.394 -6.730.630
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-6.981.596 -6.941.612
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
393.202 210.982
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.791.080 20.405.791
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.791.080 20.405.791
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
Not.36 21.791.080 20.405.791
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç Not.36 0,72640000 0,68020000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.321.054 9.804.523
Dönem Karı (Zararı)
21.791.080 20.405.791
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21.791.080 20.405.791
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.309.223 8.157.395
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.18-19 1.626.840 1.081.363
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-21.000 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -21.000 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-118.486 261.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 456.514 261.302
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 -575.000 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
235.299 84.924
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 -2.493 -10.474
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 237.792 95.398
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Not.8-33 0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 6.588.394 6.730.630
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.32 -1.824 -824
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
158.328 -16.899.527
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Not.7 -452 2.730.344
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 8.567.532 -33.882.253
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.567.532 -33.882.253
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.360.561 -6.478.756
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.11-37 11.759.812 -6.370.781
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.11 -399.251 -107.975
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.26 -1.036.848 -621.731
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -13.640.708 19.258.103
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.640.708 19.258.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.12 -763.021 1.631.712
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -4.294.094 461.635
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.294.094 461.635
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
Not.26 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.642 1.419
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
30.258.631 11.663.659
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.24 -128.489 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Not.35 -4.809.088 -1.859.136
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.607.954 -170.738
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.18-19 9.791 7.528
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18-19-32 -1.617.745 -178.266
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.012.740 769.263
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8 4.151.563 31.947.133
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -5.939.388 -30.377.574
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8-18 -989.973 -715.363
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Not.14 0 0
Ödenen Faiz
Not.33 -237.435 -95.398
Alınan Faiz
Not.33 2.493 10.465
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.700.360 10.403.048
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.700.360 10.403.048
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 35.181.591 21.956.384
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 55.881.951 32.359.432


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 72.653.786 47.621.246
Finansal Yatırımlar
Not.7 2.970 2.518
Ticari Alacaklar
138.790.264 147.336.796
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 138.790.264 147.336.796
Diğer Alacaklar
32.499.358 43.981.715
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 32.088.583 43.848.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 410.775 133.320
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 2.013.657 976.809
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 2.013.657 976.809
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.35 773 0
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 55.953 22.084
ARA TOPLAM
246.016.761 239.941.168
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
246.016.761 atırımlar
3.054.309 3.054.309
Diğer Finansal Yatırımlar
Not.7 3.054.309 3.054.309
Diğer Alacaklar
1.600.933 1.479.138
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 1.600.933 1.479.138
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 3.543.488 2.659.013
Kullanım Hakkı Varlıkları
Not.18 5.879.719 4.687.793
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.094.976 673.781
Şerefiye
Not.20 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 1.094.976 673.781
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
No.35 854.337 457.700
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.027.762 13.011.734
TOPLAM VARLIKLAR
262.044.523 252.952.902
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 2.906 33.749
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 7.505.439 7.787.420
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8-37 1.472.589 1.639.130
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 6.032.850 6.148.290
Ticari Borçlar
121.364.168 130.672.696
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 121.364.168 130.672.696
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.12 6.960.429 7.723.451
Diğer Borçlar
2.985.565 7.279.659
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 2.985.565 7.279.659
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.26 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 6.980.944 4.808.436
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 1.742.384 1.954.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 1.468.088 1.105.295
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 274.296 849.296
ARA TOPLAM
147.541.835 160.260.002
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
147.541.835 160.260.002
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 3.036.456 2.986.415
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.459.710 1.477.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 1.459.710 1.477.300
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.496.166 4.463.715
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
152.038.001 164.723.717
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 110.006.522 88.229.185
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-641.400 -627.657
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20.814.581 18.192.690
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
38.042.261 -12.880.094
Net Dönem Karı veya Zararı
21.791.080 53.544.246
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
110.006.522 88.229.185
TOPLAM KAYNAKLAR
262.044.523 252.952.902


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -341.800 15.570.798 11.897.960 65.573.322 122.700.280 122.700.280
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30.000.000 -341.800 15.570.798 11.897.960 65.573.322 122.700.280 122.700.280
Transferler
27 65.573.322 -65.573.322
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -15.756 20.405.791 20.390.035 20.390.035
Dönem Karı (Zararı)
20.405.791 20.405.791 20.405.791
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.756 -15.756 -15.756
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -357.556 15.570.798 77.471.282 20.405.791 143.090.315 143.090.315
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -627.657 18.192.690 -12.880.094 53.544.246 88.229.185 88.229.185
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30.000.000 -627.657 18.192.690 -12.880.094 53.544.246 88.229.185 88.229.185
Transferler
27 2.621.891 50.922.355 -53.544.246
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -13.743 21.791.080 21.777.337 21.777.337
Dönem Karı (Zararı)
21.791.080 21.791.080 21.791.080
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.743 -13.743 -13.743
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -641.400 20.814.581 38.042.261 21.791.080 110.006.522 110.006.522


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
21.791.080 20.405.791
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-13.743 -15.756
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.24 -17.178 -19.695
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.435 3.939
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.24 3.435 3.939
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.743 -15.756
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.777.337 20.390.035
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21.777.337 20.390.035http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028424


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.763 Değişim: 0,21% Hacim : 77.952 Mio.TL Son veri saati : 17:21
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8333 Değişim: 0,07%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1503 Değişim: -0,16%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.463,78 Değişim: -1,04%
Düşük 2.460,52 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.