KAP ***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

20.05.2021 - 16:10
KAP ***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 41.388.517 39.191.639
Satışların Maliyeti
Not.28 -2.311.018 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.077.499 39.191.639
BRÜT KAR (ZARAR)
39.077.499 39.191.639
Genel Yönetim Giderleri
Not.29-30 -15.757.712 -15.982.420
Pazarlama Giderleri
Not.29-30 -1.856.818 -967.197
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 6.263.890 2.462.772
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -2.290.100 -481.831
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.436.759 24.222.963
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 834 4
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.437.593 24.222.967
Finansman Gelirleri
Not.33 3.894.834 1.219.426
Finansman Giderleri
Not.33 -2.196.006 -619.148
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.136.421 24.823.245
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -6.730.630 -5.596.577
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-6.941.612 -5.615.906
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
210.982 19.329
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.405.791 19.226.668
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.405.791 19.226.668
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
Not.36 20.405.791 19.226.668
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.804.523 24.812.357
Dönem Karı (Zararı)
20.405.791 19.226.668
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
20.405.791 19.226.668
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.157.395 6.055.611
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.18-19 1.081.363 291.359
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
261.302 171.979
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 261.302 128.647
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 0 43.332
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
84.924 -9.384
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 -10.474 -9.384
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 95.398 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Not.8-33 0 5.080
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 6.730.630 5.596.577
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.32 -824 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.899.527 -35.761
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Not.7 2.730.344 -877.659
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -33.882.253 7.032.570
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-33.882.253 7.032.570
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -6.478.756 -5.930.816
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.370.781 -5.908.463
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-107.975 -22.353
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.26 -621.731 -692.167
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 19.258.103 -5.649.423
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19.258.103 -5.649.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.12 1.631.712 6.240.327
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 461.635 -158.593
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
461.635 -158.593
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
Not.26 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.419 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.663.659 25.246.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.24 0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Not.35 -1.859.136 -434.161
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-170.738 -190.885
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.18-19 7.528 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18-19-32 -178.266 -190.885
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
769.263 -170.901
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8 31.947.133 116.222
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -30.377.574 -122.945
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8-18 -715.363 -173.825
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Not.14 0 0
Ödenen Faiz
Not.33 -95.398 0
Alınan Faiz
Not.33 10.465 9.647
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.403.048 24.450.571
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.403.048 24.450.571
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 21.956.384 10.577.867
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 32.359.432 35.028.438


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 56.938.012 42.683.367
Finansal Yatırımlar
Not.7 1.665 2.732.009
Ticari Alacaklar
Not.10 157.156.317 123.274.064
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.11 157.156.317 123.274.064
Diğer Alacaklar
Not.11 91.870.536 85.447.209
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 91.691.872 85.321.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 178.664 126.118
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 1.587.861 966.130
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 1.587.861 966.130
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.35 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 0 1.422
ARA TOPLAM
307.554.391 255.104.201
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
307.554.391 255.104.201
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not.7 3.054.309 3.054.309
Diğer Finansal Yatırımlar
3.054.309 3.054.309
Diğer Alacaklar
Not.11 1.303.837 1.248.408
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 1.303.837 1.248.408
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 2.759.324 1.031.670
Kullanım Hakkı Varlıkları
Not.18 4.881.578 2.157.736
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
678.245 722.868
Şerefiye
Not.20 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 678.245 722.868
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 505.880 290.959
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.183.173 8.505.950
TOPLAM VARLIKLAR
320.737.564 263.610.151
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 7.522 3.635
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.522 3.635
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 3.561.556 1.715.053
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
885.893 1.365.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.675.663 349.756
Ticari Borçlar
Not.10 151.483.483 128.373.792
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 151.483.483 128.373.792
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.12 7.249.152 5.617.440
Diğer Borçlar
Not.11 962.796 501.161
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 962.796 501.161
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 6.940.455 1.857.979
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 1.469.694 1.282.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 894.694 707.616
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 575.000 575.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
171.674.658 139.351.676
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
171.674.658 139.351.676
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 4.853.909 533.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.853.909 533.432
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.118.682 1.024.763
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 1.118.682 1.024.763
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.972.591 1.558.195
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
177.647.249 140.909.871
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 143.090.315 122.700.280
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-357.556 -341.800
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.570.798 15.570.798
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
77.471.282 11.897.960
Net Dönem Karı veya Zararı
20.405.791 65.573.322
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
143.090.315 122.700.280
TOPLAM KAYNAKLAR
320.737.564 263.610.151


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.682.692 -328.550 15.570.798 20.485.533 10.729.735 57.140.208 57.140.208
Düzeltmelerden.682.692 -328.550 15.570.798 20.485.533 10.729.735 57.140.208 57.140.208
Transferler
27 10.729.735 -10.729.735
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 56.850 19.226.668 19.283.518 19.283.518
Dönem Karı (Zararı)
19.226.668 19.226.668 19.226.668
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
56.850 56.850 56.850
Dönem Sonu Bakiyeler
10.682.692 -271.700 15.570.798 31.215.268 19.226.668 76.423.726 76.423.726
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -341.800 15.570.798 11.897.960 65.573.322 122.700.280 122.700.280
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30.000.000 -341.800 15.570.798 11.897.960 65.573.322 122.700.280 122.700.280
Transferler
27 65.573.322 -65.573.322
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -15.756 20.405.791 20.390.035 20.390.035
Dönem Karı (Zararı)
20.405.791 20.405.791 20.405.791
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.756 -15.756 -15.756
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -357.556 15.570.798 77.471.282 20.405.791 143.090.315 143.090.315


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20.405.791 19.226.668
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-15.756 56.850
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.24 -19.695 72.884
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.939 -16.034
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.24 3.939 -16.034
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.756 56.850
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.390.035 19.283.518
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.390.035 19.283.518http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936970


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7373 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3678 Değişim: -0,29%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
495,67 Değişim: -0,30%
Düşük 494,70 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.