KAP ***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 16:53
KAP ***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 117.888.934 35.997.869 34.936.092 10.181.878
Satışların Maliyeti
Not.28 -1.451.560 0 -1.451.560 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
116.437.374 35.997.869 33.484.532 10.181.878
BRÜT KAR (ZARAR)
116.437.374 35.997.869 33.484.532 10.181.878
Genel Yönetim Giderleri
Not.29-30 -49.056.455 -24.813.526 -14.462.485 -8.367.414
Pazarlama Giderleri
Not.29-30 -3.265.521 -3.289.408 -1.162.370 -826.202
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 10.952.867 2.640.082 4.400.346 707.727
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -3.273.205 -2.883.815 -203.322 -960.762
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
71.795.060 7.651.202 22.056.701 735.227
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 382.417 139.892 199.420 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 0 0 800 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
72.177.477 7.791.094 22.256.921 735.227
Finansman Gelirleri
Not.33 4.141.207 4.345.288 1.326.950 1.728.077
Finansman Giderleri
Not.33 -359.857 -385.834 -132.672 -114.969
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
75.958.827 11.750.548 23.451.199 2.348.335
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.693.745 -2.638.759 -5.200.520 -533.374
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -16.733.262 -2.875.195 -5.182.888 -531.620
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
39.517 236.436 -17.632 -1.754
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
59.265.082 9.111.789 18.250.679 1.814.961
DÖNEM KARI (ZARARI)
59.265.082 9.111.789 18.250.679 1.814.961
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
59.265.082 9.111.789 18.250.679 1.814.961
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.351.482 -4.346.526
Dönem Karı (Zararı)
59.265.082 9.111.789
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
59.265.082 9.111.789
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
17.642.643 3.961.081
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.18-19 974.924 1.217.094
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
115.585 -657.761
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Noy.10 115.585 -657.761
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
87.974 750.534
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 135.526 162.100
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 0 575.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 -47.552 13.434
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-35.259 12.455
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 -35.259 -16.693
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 0 29.148
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
Not.8-33 5.080 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 16.693.745 2.638.759
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.32 -199.406 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-47.560.988 -14.591.860
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
Not.7 -2.148.679 -104
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -39.157.149 -14.187.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-39.157.149 -14.187.960
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -42.957.458 -12.854.920
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-42.803.136 -12.760.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-154.322 -94.615
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.26 -76.004 -148.068
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 32.835.173 13.408.843
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 16.825
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
32.835.173 13.392.018
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.12 3.686.967 -921.580
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 203.283 170.658
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
203.283 170.658
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
Not.26 138.788
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
52.879 -197.517
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
29.346.737 -1.518.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.24 -10.658 -111.943
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Not.35 -11.984.597 -2.715.593
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-510.000 -1.658.080
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
213.240 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.18-19 213.240 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18-19-32 -723.240 -1.658.080
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-526.758 745.353
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8 240.183 112.164
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -262.852 -466.512
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8-18 -539.699 1.109.550
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Not.14 0 0
Ödenen Faiz
Not.33 0 -27.035
Alınan Faiz
Not.33 35.610 17.186
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.314.724 -5.259.253
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.314.724 -5.259.253
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 10.577.867 13.367.793
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 26.892.591 8.108.540


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 41.566.119 19.723.280
Finansal Yatırımlar
Not.7 2.149.015 336
Ticari Alacaklar
Not.10 127.294.474 88.252.910
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
127.294.474 88.252.910
Diğer Alacaklar
Not.11 74.247.746 31.374.013
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 74.108.037 31.304.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 139.709 69.112
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 736.224 660.220
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 736.224 660.220
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.35 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 0 0
ARA TOPLAM
245.993.578 140.010.759
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
245.993.578 140.010.759
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not.7 3.054.309 3.054.309
Diğer Finansal Yatırımlar
3.054.309 3.054.309
Diğer Alacaklar
Not.11 1.202.212 1.118.487
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 1.202.212 1.118.487
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 993.399 686.617
Kullanım Hakkı Varlıkları
Not.18 1.397.155 1.080.665
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
742.090 735.511
Şerefiye
Not.20 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 742.090 735.511
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
No.35 249.958 216.498
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.639.123 6.892.087
TOPLAM VARLIKLAR
253.632.701 146.902.846
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 13.961 36.630
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 814.117 530.717
Ticari Borçlar
Not.10 120.796.848 82.433.209
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 120.796.848 82.433.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.12 7.344.768 3.657.800
Diğer Borçlar
Not.11 545.115 341.832
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 545.115 341.832
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.26 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 5.181.033 432.368
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 888.853 926.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 313.853 303.590
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 575.000 622.552
ARA TOPLAM
135.584.695 88.358.698
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
135.584.695 88.358.698
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 710.667 635.509
Uzun Vadeli Karşılıklar
910.571 768.431
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 910.571 768.431
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.35 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.621.238 1.403.940
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
137.205.933 89.762.638
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 116.426.768 57.140.208
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 10.682.692
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-307.072 -328.550
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.570.798 15.570.798
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
11.897.960 20.485.533
Net Dönem Karı veya Zararı
59.265.082 10.729.735
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
116.426.768 57.140.208
TOPLAM KAYNAKLAR
253.632.701 146.902.846


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.682.692 -299.870 12.053.495 3.333.194 20.669.642 46.439.153 46.439.153
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.682.692 -299.870 12.053.495 3.333.194 20.669.642 46.439.153 46.439.153
Transferler
27 20.669.642 -20.669.642
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -9.272 9.111.789 9.102.517 9.102.517
Dönem Karı (Zararı)
3.517.303 -3.517.303 9.111.789 9.111.789 9.111.789
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.272 -9.272
Dönem Sonu Bakiyeler
10.682.692 -309.142 15.570.798 20.485.533 9.111.789 55.541.670 55.541.670
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.682.692 -328.550 15.570.798 20.485.533 10.729.735 57.140.208 57.140.208
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.682.692 -328.550 15.570.798 20.485.533 10.729.735 57.140.208 57.140.208
Transferler
27 10.729.735 -10.729.735
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 21.478 59.265.082 59.286.560 59.286.560
Dönem Karı (Zararı)
59.265.082 59.265.082 59.265.082
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
21.478 21.478 21.478
Sermaye Arttırımı
19.317.308 -19.317.308
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -307.072 15.570.798 11.897.960 59.265.082 116.426.768 116.426.768


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
59.265.082 9.111.789 18.250.679 1.814.961
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21.478 -9.272 34.838 -7.741
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.24 27.535 -11.887 44.662 -9.925
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.057 2.615 -9.824 2.184
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.24 -6.057 2.615 -9.824 2.184
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.478 -9.272 34.838 -7.741
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
59.286.560 9.102.517 18.285.517 1.807.220
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
59.286.560 9.102.517 18.285.517 1.807.220http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884983


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.479 Değişim: 0,00% Hacim : 87.458 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 10.465 29.05.2024 Yüksek 10.715
Açılış: 10.689
32,2907 Değişim: 0,23%
Düşük 32,1909 30.05.2024 Yüksek 32,3042
Açılış: 32,2169
34,9277 Değişim: 0,26%
Düşük 34,8061 30.05.2024 Yüksek 35,0586
Açılış: 34,838
2.423,75 Değişim: 0,09%
Düşük 2.413,92 30.05.2024 Yüksek 2.428,35
Açılış: 2.421,52
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.