KAP ***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 16:48
KAP ***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 40.637.431 36.282.551 16.167.764 9.401.936
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
Not.28 40.637.431 36.282.551 16.167.764 9.401.936
BRÜT KAR (ZARAR)
40.637.431 36.282.551 16.167.764 9.401.936
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -25.425.113 -24.222.669 -9.899.313 -6.975.862
Pazarlama Giderleri
Not.29 -2.510.169 -7.629.142 -719.924 -1.054.679
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 18.193.650 8.111.311 13.445.517 1.240.162
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -7.884.646 -6.425.873 -5.837.263 -817.135
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.011.153 6.116.178 13.156.781 1.794.422
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 2 759.877 0 272.362
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 -9.154 -2.785 3.143 -2.785
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.002.001 6.873.270 13.159.924 2.063.999
Finansman Gelirleri
Not.33 2.358.503 1.833.030 457.390 715.392
Finansman Giderleri
Not.33 -208.137 -252.859 -77.637 -102.749
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.152.367 8.453.441 13.539.677 2.676.642
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.567.565 -1.755.152 -2.990.497 -553.336
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -5.651.201 -1.587.392 -3.005.776 -528.209
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 83.636 -167.760 15.279 -25.127
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.584.802 6.698.289 10.549.180 2.123.306
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.584.802 6.698.289 10.549.180 2.123.306
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.584.802 6.698.289 10.549.180 2.123.306
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 10.682.692 -266.032 12.053.495 6.676.614 22.083.616 51.230.385 51.230.385
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
Not.27 22.083.616 -22.083.616 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 -69.460 6.698.289 6.628.829 6.628.829
Dönem Karı (Zararı)
6.698.289 6.698.289 6.698.289
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-69.460 -69.460 -69.460 -69.460
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 10.682.692 -335.492 12.053.495 28.760.230 6.698.289 57.859.214 57.859.214
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 10.682.692 -187.458 12.053.495 28.760.230 8.742.802 60.051.761 60.051.761
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 2.579.334 2.579.334 2.579.334
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.682.692 -187.458 12.053.495 31.339.564 8.742.802 62.631.095 62.631.095
Transferler
Not.27 8.742.802 -8.742.802 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 -113.266 19.584.802 19.471.536 19.471.536
Dönem Karı (Zararı)
19.584.802 19.584.802 19.584.802
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-113.266 -113.266 -113.266
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
Not.27 -36.756.012 -36.756.012 -36.756.012
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 10.682.692 -300.724 12.053.495 3.326.354 19.584.082 45.346.619 45.346.619


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.466.576 -16.931.640
Dönem Karı (Zararı)
19.584.802 6.698.289
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19.584.802 6.698.289
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.013.165 158.373
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.18,19 1.230.277 1.335.756
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -749.013
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -749.013
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
155.038 -179.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 155.038 -179.418
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
51.131 -1.646.133
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 -103.549 -1.838.263
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 154.680 192.130
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 5.567.565 1.755.152
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
9.154 -357.971
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Not.32 9.154 -357.971
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
28.018.378 -19.279.592
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
30
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -9.299.153 2.511.733
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-281.000 465
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.018.153 2.511.268
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 24.680.355 -15.093.654
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
24.790.248 -15.031.879
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-109.893 -61.775
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.26 -180.614 2.145.784
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.354.084 -2.721.822
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-223.029
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.577.113 -2.721.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.12 1.520.833 -5.713.024
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -86.746 -452.295
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -204.044
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-86.746 -248.251
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.589 43.686
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29.589 43.686
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
54.616.345 -12.422.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.24 -56.051 -825.618
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Not.35 -3.093.718 -3.683.092
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.300 307.495
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.772 975.176
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.18-19 8.772 975.176
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.072 -667.681
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18-19-32 -21.072 -667.681
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.201.010 1.284.430
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8 62.172 308.925
Kredilerden Nakit Girişleri
62.172 308.925
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -607.551 -909.989
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -607.551 -909.989
Ödenen Temettüler
-36.756.012
Ödenen Faiz
-136
Alınan Faiz
100.517 1.885.494
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.253.266 -15.339.715
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.253.266 -15.339.715
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 17.102.560 29.792.184
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 31.355.826 14.452.469


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
19.584.802 6.698.289 10.549.180 2.123.306
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Not.24 -113.266 -69.460 12.102 -30.108
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.24 -141.581 -86.825 15.129 -37.635
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
28.315 17.365 -3.027 7.527
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.24 28.315 17.365 -3.027 7.527
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-113.266 -69.460 12.102 -30.108
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.471.536 6.628.829 10.561.282 2.093.198
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.471.536 6.628.829 10.561.282 2.093.198


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 31.359.543 17.102.560
Finansal Yatırımlar
Not.7 333 362
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Diğer Finansal Yatırımlar
Not.7 333 362
Ticari Alacaklar
Not.10 59.972.435 53.523.568
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 281.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 59.691.435 53.523.568
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
Not.11 11.230.067 36.020.223
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 11.120.976 35.911.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 109.091 108.999
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 500.466 516.106
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 500.466 516.106
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 0 32.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 0 32.863
ARA TOPLAM
103.062.844 107.195.682
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
103.062.844 107.195.682
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not.7 3.043.509 328.422
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Diğer Finansal Yatırımlar
Not.7 3.043.509 328.422
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
Not.11 643.152 533.346
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 643.152 533.346
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 1.693.990 2.691.843
Tesis, Makine ve Cihazlar
Not.18 343.007 501.470
Taşıtlar
Not.18 242.316 305.146
Mobilya ve Demirbaşlar
Not.18 719.253 1.105.830
Özel Maliyetler
Not.18 388.633 778.124
Diğer Maddi Duran Varlıklar
781 1.273
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 618.041 847.183
Diğer Haklar
Not.19 145.610 156.507
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 472.431 690.676
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 202.341 6.087
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 202.341 6.087
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.201.033 4.406.881
TOPLAM VARLIKLAR
109.263.877 111.602.563
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 1.970 1.206
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 1.970 1.206
Banka Kredileri
Not.8 1.970 1.206
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 394.400 615.614
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 394.400 615.614
Banka Kredileri
Not.8 394.400 615.614
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
Not.10 54.976.827 46.475.613
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 0 223.029
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 54.976.827 46.252.584
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.12 4.237.159 2.716.325
Diğer Borçlar
Not.11 196.233 282.979
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 196.233 282.979
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 2.997.659 440.176
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 271.410 270.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 269.539 270.972
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 1.871
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
63.075.658 50.802.885
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.075.658 50.802.885
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 192.063 362.312
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 192.063 362.312
Banka Kredileri
Not.8 192.063 362.312
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 577.783 337.653
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 577.783 337.653
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.35 71.754 47.952
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
841.600 747.917
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
63.917.258 51.550.802
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 45.346.619 60.051.761
Ödenmiş Sermaye
10.682.692 10.682.692
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-300.724 -187.458
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-300.724 -187.458
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.053.495 12.053.495
Yasal Yedekler
12.053.495 12.053.495
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.326.354 28.760.230
Net Dönem Karı veya Zararı
19.584.802 8.742.802
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
45.346.619 60.051.761
TOPLAM KAYNAKLAR
109.263.877 111.602.563http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716251


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.645 Değişim: -0,50% Hacim : 104.170 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.645 22.04.2024 Yüksek 9.832
Açılış: 9.795
32,5021 Değişim: 0,01%
Düşük 32,3805 22.04.2024 Yüksek 32,6378
Açılış: 32,5004
34,6453 Değişim: -0,13%
Düşük 34,5012 22.04.2024 Yüksek 34,8460
Açılış: 34,6901
2.432,99 Değişim: -2,66%
Düşük 2.429,05 22.04.2024 Yüksek 2.506,13
Açılış: 2.499,53
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.