KAP ***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2018 - 19:10
KAP ***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***INM*** İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 24.469.667 26.880.615 15.743.326 8.711.325
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
Not.28 24.469.667 26.880.615 15.743.326 8.711.325
BRÜT KAR (ZARAR)
24.469.667 26.880.615 15.743.326 8.711.325
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -15.525.800 -17.246.807 -8.872.156 -7.068.375
Pazarlama Giderleri
Not.29 -1.790.245 -6.574.463 -817.798 -2.369.664
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 4.748.133 6.871.149 3.699.087 2.089.401
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -2.047.383 -5.608.738 -1.695.918 -1.601.662
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.854.372 4.321.756 8.056.541 -238.975
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 2 487.515 14.948
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-12.297 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.842.077 4.809.271 8.056.541 -224.027
Finansman Gelirleri
Not.33 1.901.113 1.117.638 934.351 602.203
Finansman Giderleri
Not.33 -130.500 -150.110 -49.860 -72.227
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.612.690 5.776.799 8.941.032 305.949
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.577.067 -1.201.816 -1.981.923 -96.980
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -2.645.425 -1.059.183 -1.998.482 26.225
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 68.358 -142.633 16.559 -123.205
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.035.623 4.574.983 6.959.109 208.969
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.035.623 4.574.983 6.959.109 208.969
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.035.623 4.574.983 6.959.109 208.969
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 10.682.692 -266.032 12.053.495 6.676.614 22.083.616 51.230.385 51.230.385
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
Not.27 22.083.616 -22.083.616 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 -39.352 4.574.983 4.535.631 4.535.631
Dönem Karı (Zararı)
4.574.983 4.574.983 4.574.983
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-39.352 -39.352 -39.352
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 10.682.692 -305.384 12.053.495 28.760.230 4.574.983 55.766.016 55.766.016
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 10.682.692 -187.458 12.053.495 28.760.230 8.742.802 60.051.761 60.051.761
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 2.579.334 2.579.334 2.579.334
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
10.682.692 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
-187.458 12.053.495 31.339.564 8.742.802 62.631.095 62.631.095
Transferler
Not.27 8.742.802 -8.742.802 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 -125.368 9.035.623 8.910.255 8.910.255
Dönem Karı (Zararı)
9.035.623 9.035.623 9.035.623
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-125.368 -125.368 -125.368
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
Not.27 -36.756.012 -36.756.012 -36.756.012
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 10.682.692 -312.826 12.053.495 3.326.354 9.035.623 34.785.338 34.785.338


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.076.103 -15.577.055
Dönem Karı (Zararı)
9.035.623 4.574.983
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
9.035.623 4.574.983
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.554.501 78.447
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.18,19 821.280 1.022.324
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -664.546
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-664.546
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
110.110 4.019
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 110.110 4.019
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33.747 -1.010.221
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 -64.599 -1.121.424
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 98.346 111.203
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 2.577.067 1.201.816
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.32 12.297 -474.945
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Not.32 12.297 -474.945
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
34.586.414 -16.763.628
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
22
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
842.020 2.329.113
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
465
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
842.020 2.328.648
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 29.241.311 -10.076.649
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
29.325.560 -10.013.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-84.249 -63.507
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.26 -423.665 2.170.388
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 2.605.501 -3.951.828
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-223.029
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.828.530 -3.951.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.12 1.278.323 -6.827.053
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 1.010.039 -454.946
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -204.044
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.010.039 -250.902
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.863 47.347
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
32.863 47.347
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
47.176.538 -12.110.198
Ödenen Faiz
-111.203
Alınan Faiz
1.121.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.24 -6.399 -800.348
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
Not.35 -1.094.036 -3.676.730
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
7.890 -713
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.775 666.968
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.18-19 8.775 666.968
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-885 -667.681
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18-19-32 -885 -667.681
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-37.034.870 -310.316
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8 59.351 300.257
Kredilerden Nakit Girişleri
59.351 300.257
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -422.480 -610.573
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -422.480 -610.573
Ödenen Temettüler
-36.756.012
Ödenen Faiz
28.072
Alınan Faiz
56.199
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.049.123 -15.888.084
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.049.123 -15.888.084
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 17.102.560 29.792.184
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 26.151.683 13.904.100


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
9.035.623 4.574.983 6.959.109 208.969
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-125.368 -39.352 -64.595 -58.644
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.24 -156.710 -49.190 -80.744 -73.305
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
Not.24 31.342 9.838 16.149 14.661
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.24 31.342 9.838 16.149 14.661
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-125.368 -39.352 -64.595 -58.644
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.910.255 4.535.631 6.894.514 150.325
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.910.255 4.535.631 6.894.514 150.325


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 26.160.083 17.102.560
Finansal Yatırımlar
341 362
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Diğer Finansal Yatırımlar
Not.7 341 362
Ticari Alacaklar
Not.10 52.681.548 53.523.568
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 52.681.548 53.523.568
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
Not.11 6.719.215 36.020.223
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 6.585.664 35.911.224
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 133.551 108.999
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 786.659 516.106
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 786.659 516.106
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 0 32.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 32.863
ARA TOPLAM
86.347.846 107.195.682
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
86.347.846 107.195.682
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
Not.7 3.043.509 328.422
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Diğer Finansal Yatırımlar
Not.7 3.043.509 328.422
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
Not.11 593.043 533.346
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 593.043 533.346
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 2.002.772 2.691.843
Tesis, Makine ve Cihazlar
Not.18 391.031 501.470
Taşıtlar
Not.18 262.227 305.146
Mobilya ve Demirbaşlar
Not.18 825.597 1.105.830
Özel Maliyetler
Not.18 522.976 778.124
Diğer Maddi Duran Varlıklar
941 1.273
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 694.781 847.183
Diğer Haklar
Not.19 149.192 156.507
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 545.589 690.676
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 159.199 6.087
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 159.199 6.087
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.493.304 4.406.881
TOPLAM VARLIKLAR
92.841.150 111.602.563
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
985 1.206
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 985 1.206
Banka Kredileri
Not.8 985 1.206
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 557.260 615.614
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 557.260 615.614
Banka Kredileri
Not.8 557.260 615.614
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
Not.10 49.081.114 46.475.613
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 0 223.029
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 49.081.114 46.252.584
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.12 3.994.648 2.716.325
Diğer Borçlar
Not.11 1.293.018 282.979
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 1.293.018 282.979
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 1.991.565 440.176
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 305.686 270.972
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 302.663 270.972
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 3.023
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
ARA TOPLAM
57.224.276 50.802.885
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
57.224.276 50.802.885
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 184.370 362.312
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 184.370 362.312
Banka Kredileri
Not.8 184.370 362.312
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 563.160 337.653
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 563.160 337.653
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.35 84.006 47.952
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
831.536 747.917
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
58.055.812 51.550.802
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 34.785.338 60.051.761
Ödenmiş Sermaye
10.682.692 10.682.692
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-312.826 -187.458
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-312.826 -187.458
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.053.495 12.053.495
Yasal Yedekler
12.053.495 12.053.495
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.326.354 28.760.230
Net Dönem Karı veya Zararı
9.035.623 8.742.802
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.785.338 60.051.761
TOPLAM KAYNAKLAR
92.841.150 111.602.563http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703676


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8840 Değişim: 0,04%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4331 Değişim: -0,19%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.920,86 Değişim: 1,65%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.