KAP ***INGFA*** ING FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

02.08.2019 - 18:10
KAP ***INGFA*** ING FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***INGFA*** ING FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
16 40.000 8 33.866 13.079 86.953
Yeni Bakiye
16 40.000 8 33.866 13.079 86.953
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.112 10.112
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
7 7
Kar Dağıtımı
13.079 -13.079 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
16 13.079 -13.079 0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 40.000 15 46.945 10.112 97.072
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
16 40.000 -25 46.945 32.261 119.181
Yeni Bakiye
16 40.000 -25 46.945 32.261 119.181
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.937 15.937
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-43 -43
Kar Dağıtımı
32.261 -32.261 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
16 32.261 -32.261 0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 40.000 -68 79.206 15.937 135.075


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17 51.941 48.144 24.536 27.168
FAKTORİNG GELİRLERİ
51.941 48.144 24.536 27.168
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
49.416 45.023 23.200 25.498
İskontolu
14.245 12.651 6.153 7.146
Diğer
35.171 32.372 17.047 18.352
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.525 3.121 1.336 1.670
İskontolu
221 618 92 283
Diğer
2.304 2.503 1.244 1.387
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-20.656 -30.440 -11.436 -16.448
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-19.055 -29.177 -10.591 -15.801
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-160 0 -79
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.441 -1.263 -766 -647
BRÜT KAR (ZARAR)
31.285 17.704 13.100 10.720
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
18 -6.564 -5.749 -3.403 -2.952
Personel Giderleri
-4.788 -4.067 -2.408 -2.005
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-33 -20 -17 -12
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-756 -388 -391 -225
Diğer
-987 -1.274 -587 -710
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
24.721 11.955 9.697 7.768
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
50.163 650.957 10.600 428.359
Bankalardan Alınan Faizler
1.610 113 900 38
Türev Finansal İşlemler Karı
19.592 22.993 1.856 12.896
Kambiyo İşlemleri Karı
28.114 627.203 7.243 414.951
Diğer
847 648 601 474
KARŞILIK GİDERLERİ
0 0 0
Özel Karşılıklar
0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-54.193 -649.534 -10.450 -428.601
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-25.529 -34.170 -1.745 -22.660
Kambiyo İşlemleri Zararı
-28.296 -615.215 -8.520 -405.852
Diğer
-368 -149 -185 -89
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
20.691 13.378 9.847 7.526
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.691 13.378 9.847 7.526
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
15 -4.754 -3.266 -2.098 -2.091
Cari Vergi Karşılığı
15 -1.056 -4.274 -2.221 -1.176
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
15 -3.747 -915
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
15 49 1.008 123
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
15.937 10.112 7.749 5.435
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
15.937 10.112 7.749 5.435
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.937 10.112 7.749 5.435
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
26.091 10.006
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
48.171 41.830
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-160 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.706 1.878
Elde Edilen Diğer Kazançlar
847 648
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-4.273 -3.638
Ödenen Vergiler
-7.728 -1.457
Diğer
-12.472 -29.255
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
175.610 -6.163
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
297.215 -215.834
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
3.266 3.165
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
357 595
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.826
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-108.622 202.308
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-18.432 3.603
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
201.701 3.843
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
12.13 -2.189 -191
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.189 -191
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-15.355 -1.910
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
184.157 1.742
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.731 723
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
185.888 2.465


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
15.937 10.112 7.749 5.435
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-43 7 34 -20
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-43 7 34 -20
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 -53 9 42 -25
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10 -2 -8 5
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.894 10.119 7.783 5.415


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
5 10 185.923 185.933 6 1.725 1.731
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
4 0 726 726 0 159 159
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
260.724 199.946 460.670 567.717 186.539 754.256
Faktoring Alacakları
6 260.724 199.946 460.670 567.717 186.539 754.256
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
84.021 73.227 157.248 113.684 122.243 235.927
Diğer Faktoring Alacakları
176.703 126.719 303.422 454.033 64.296 518.329
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 1.940 1.940 222 222
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 555 555 612 612
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 1.496 1.496 5.184 5.184
DİĞER AKTİFLER
14 618 119 737 746 136 882
ARA TOPLAM
265.343 386.714 652.057 574.487 188.559 763.046
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0
Satış Amaçlı
0
VARLIKLAR TOPLAMI
265.343 386.714 652.057 574.487 188.559 763.046
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
7 99.254 409.903 509.157 214.969 401.903 616.872
FAKTORİNG BORÇLARI
23 977 1.000 26 617 643
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
11 1.826 1.826 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4 151 151 16.081 16.081
KARŞILIKLAR
1.608 1.608 1.890 1.890
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
9 864 864 699 699
Diğer Karşılıklar
10 744 744 1.191 1.191
CARİ VERGİ BORCU
15 1.592 1.592 6.843 6.843
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
8 154 1.494 1.648 145 1.391 1.536
ARA TOPLAM
104.608 412.374 516.982 239.954 403.911 643.865
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
16 135.075 135.075 119.181 119.181
Ödenmiş Sermaye
40.000 40.000 40.000 40.000
Sermaye Yedekleri
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-68 -68 -25 -25
Kar Yedekleri
79.206 79.206 46.945 46.945
Yasal Yedekler
3.960 3.960 2.348 2.348
Olağanüstü Yedekler
75.246 75.246 44.597 44.597
Kar veya Zarar
15.937 15.937 32.261 32.261
Dönem Net Kâr veya Zararı
15.937 15.937 32.261 32.261
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
239.683 412.374 652.057 359.135 403.911 763.046


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
7.853 92.409 100.262 17.172 99.096 116.268
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
2.704 924 3.628 8.144 8.144
ALINAN TEMİNATLAR
6 4.913.625 1.588.014 6.501.639 4.774.425 1.461.190 6.235.615
VERİLEN TEMİNATLAR
24 596 596 596 596
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
29.627 219.310 248.937 230.255 375.060 605.315
Alım Satım Amaçlı İşlemler
29.627 219.310 248.937 230.255 375.060 605.315
Swap Alım Satım İşlemleri
29.627 219.310 248.937 230.255 375.060 605.315
EMANET KIYMETLER
33.960 22.455 56.415 41.174 23.365 64.539
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
4.988.365 1.923.112 6.911.477 5.071.766 1.958.711 7.030.477http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779530


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.548 Değişim: 0,36% Hacim : 17.999 Mio.TL Son veri saati : 14:04
Düşük 1.539 25.01.2021 Yüksek 1.560
Açılış: 1.557
7,3830 Değişim: -0,37%
Düşük 7,3635 25.01.2021 Yüksek 7,4242
Açılış: 7,4103
8,9808 Değişim: -0,47%
Düşük 8,9708 25.01.2021 Yüksek 9,0459
Açılış: 9,0228
442,34 Değişim: 0,11%
Düşük 438,20 25.01.2021 Yüksek 443,84
Açılış: 441,83
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.