KAP ***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

06.08.2018 - 18:45
KAP ***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 46.732 299 143 0 326 -17.799 250.288 0 1.158.736 0 843.752 5.768.745 0 5.768.745
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 -399 0 0 11.951 0 0 406.451 0 0 418.003 0 418.003
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
(XXV) 0 0 0 0 0 0 -399 0 0 11.951 0 0 406.451 0 0 418.003 0 418.003
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 46.732 299 -256 0 326 -5.848 250.288 0 1.565.187 0 843.752 6.186.748 0 6.186.748
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -773 15 0 0 -17.796 514.077 0 0 0 583.845 1.079.368 0 1.079.368
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 94.189 0 0 0 0 0 0 0 580.813 0 -843.752 -168.750 0 -168.750
Dağıtılan Temettü
(II-12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -168.750 0 0 -168.750 0 -168.750
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 94.189 0 0 0 0 0 0 0 749.563 0 -843.752 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 140.921 -474 -241 0 326 -23.644 764.365 0 2.146.000 0 583.845 7.097.366 0 7.097.366


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
60.722.598 78.802.022 139.524.620
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 2.625.990 13.422.019 16.048.009
Teminat Mektupları
2.624.850 4.504.035 7.128.885
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
23.847 0 23.847
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.601.003 4.504.035 7.105.038
Banka Kredileri
0 75.752 75.752
İthalat Kabul Kredileri
0 75.752 75.752
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
417 2.108.001 2.108.418
Belgeli Akreditifler
417 2.108.001 2.108.418
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 6.628.232 6.628.232
Diğer Kefaletlerimizden
723 105.999 106.722
TAAHHÜTLER
(III-1) 8.177.094 3.230.269 11.407.363
Cayılamaz Taahhütler
8.177.094 3.230.269 11.407.363
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.222.668 3.173.839 4.396.507
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
2.069.767 54.796 2.124.563
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.129.331 0 3.129.331
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
16.055 0 16.055
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.733.900 0 1.733.900
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
5.345 0 5.345
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
28 1.634 1.662
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-2) 49.919.514 62.149.734 112.069.248
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
24.958.322 5.188.161 30.146.483
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
24.958.322 5.188.161 30.146.483
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
24.961.192 56.961.573 81.922.765
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.382.203 12.287.841 15.670.044
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.376.980 5.447.056 7.824.036
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.005.223 6.840.785 7.846.008
Para ve Faiz Swap İşlemleri
21.132.629 42.878.820 64.011.449
Swap Para Alım İşlemleri
7.567.173 19.979.984 27.547.157
Swap Para Satım İşlemleri
12.905.456 14.566.390 27.471.846
Swap Faiz Alım İşlemleri
330.000 4.166.223 4.496.223
Swap Faiz Satım İşlemleri
330.000 4.166.223 4.496.223
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
414.268 1.794.912 2.209.180
Para Alım Opsiyonları
207.134 897.456 1.104.590
Para Satım Opsiyonları
207.134 897.456 1.104.590
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
32.092 0 32.092
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
234.719.145 39.308.363 274.027.508
EMANET KIYMETLER
1.034.886 1.757.564 2.792.450
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
731.806 0 731.806
Emanete Alınan Menkul Değerler
85.847 257.272 343.119
Tahsile Alınan Çekler
36.053 418.205 454.258
Tahsile Alınan Ticari Senetler
181.178 1.000.734 1.181.912
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
2 81.353 81.355
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
37.694.180 8.318.017 46.012.197
Menkul Kıymetler
229.431 7.832 237.263
Teminat Senetleri
7.351.741 1.699.081 9.050.822
Emtia
910 0 910
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
26.007.404 5.428.783 31.436.187
Diğer Rehinli Kıymetler
4.104.694 1.182.321 5.287.015
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
195.990.079 29.232.782 225.222.861
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
295.441.743 118.110.385 413.552.128


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
583.845
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
495.523
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-777
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-977
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-4
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
204
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
496.300
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-23.397
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
653.869
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-134.172
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.079.368


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 2.946.132 1.528.047
Kredilerden Alınan Faizler
2.688.870 1.400.114
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
33.587 18.262
Bankalardan Alınan Faizler
19.399 12.251
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
86.258 43.253
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
117.783 54.039
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
20.892 3.416
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
25.663 13.757
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
71.228 36.866
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
235 128
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -1.382.586 -738.888
Mevduata Verilen Faizler
-1.142.336 -607.625
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-214.856 -117.926
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-6.935 -3.108
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-11.344 -8.759
Diğer Faiz Giderleri
-7.115 -1.470
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.563.546 789.159
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
270.754 146.182
Alınan Ücret ve Komisyonlar
375.413 186.645
Gayri Nakdi Kredilerden
107.279 61.789
Diğer
(IV-12) 268.134 124.856
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-104.659 -40.463
Gayri Nakdi Kredilere
-203 -60
Diğer
(IV-12) -104.456 -40.403
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(IV-7) -304.465 -128.628
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-3) 68.830 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-4) -219.737 -78.651
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-23.616 -7.337
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.424.514 1.219.510
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.620.635 -1.290.824
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-5) 547.575 121.871
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.926.503 849.933
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(IV-6) -649.026 -205.056
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-7) -533.750 -277.340
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
743.727 367.537
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 743.727 367.537
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-9) -159.882 -72.360
Cari Vergi Karşılığı
0 70.928
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-159.882 -143.288
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-10) 583.845 295.177
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-11) 583.845 295.177
Grubun Karı (Zararı)
583.845 295.177
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,16746992 0,08466848


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.737.601 11.194.343 16.931.944
Nakit ve Nakit Benzerleri
655.055 10.808.148 11.463.203
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 650.753 7.768.410 8.419.163
Bankalar
(I-3) 4.302 3.039.738 3.044.040
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-2) 11.127 13.760 24.887
Devlet Borçlanma Senetleri
11.062 13.760 24.822
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
35 0 35
Diğer Finansal Varlıklar
30 0 30
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-4) 472.744 183 472.927
Devlet Borçlanma Senetleri
466.832 0 466.832
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
5.912 183 6.095
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-6) 1.179.416 0 1.179.416
Devlet Borçlanma Senetleri
1.179.416 0 1.179.416
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
3.440.244 372.252 3.812.496
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-2) 607.447 372.252 979.699
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-11) 2.832.797 0 2.832.797
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(I-5) -20.985 0 -20.985
KREDİLER (Net)
32.113.038 9.241.578 41.354.616
Krediler
(I-5) 31.910.718 9.241.578 41.152.296
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
31.910.718 9.241.578 41.152.296
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-10) 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
1.769.363 0 1.769.363
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(I-5) -1.567.043 0 -1.567.043
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-118.749 0 -118.749
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-217.219 0 -217.219
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-1.231.075 0 -1.231.075
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-16) 660 0 660
Satış Amaçlı
660 0 660
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
95.573 334 95.907
İştirakler (Net)
(I-7) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-8) 95.573 334 95.907
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
95.573 334 95.907
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-9) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-12) 558.046 0 558.046
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-13) 31.319 0 31.319
Şerefiye
0 0 0
Diğer
31.319 0 31.319
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-14) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 69.315 0 69.315
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(I-17) 437.955 6.802 444.757
VARLIKLAR TOPLAMI
39.043.507 20.443.057 59.486.564
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-1) 19.358.184 12.516.457 31.874.641
ALINAN KREDİLER
(II-3) 398.001 13.936.296 14.334.297
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
91.490 6.091 97.581
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-4) 254.712 0 254.712
Bonolar
254.712 0 254.712
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 0 0
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
413.015 393.949 806.964
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 360.729 389.590 750.319
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-7) 52.286 4.359 56.645
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-6) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(II-8) 185.481 0 185.481
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
47.844 0 47.844
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
137.637 0 137.637
CARİ VERGİ BORCU
(II-9) 84.360 0 84.360
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-9) 562.622 0 562.622
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-10) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-11) 209.997 3.334.605 3.544.602
Krediler
209.997 3.334.605 3.544.602
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-5) 572.714 71.224 643.938
ÖZKAYNAKLAR
(II-11) 7.101.746 -4.380 7.097.366
Ödenmiş Sermaye
3.486.268 0 3.486.268
Sermaye Yedekleri
0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
140.206 0 140.206
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
745.427 -4.380 741.047
Kar Yedekleri
2.146.000 0 2.146.000
Yasal Yedekler
190.604 0 190.604
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.955.396 0 1.955.396
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
583.845 0 583.845
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
583.845 0 583.845
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
29.232.322 30.254.242 59.486.564


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-249.248
Alınan Faizler
2.915.440
Ödenen Faizler
-1.387.983
Alınan Temettüler
68.830
Alınan Ücret ve Komisyonlar
375.413
Elde Edilen Diğer Kazançlar
44.926
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
306.861
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-683.693
Ödenen Vergiler
-95.297
Diğer
-1.793.745
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.415.030
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
17.107
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
78.963
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.117.062
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.917.688
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.739.420
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
2.449.806
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
872.894
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.291.590
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.165.782
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-42.843
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-127.536
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
13.074
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-66.945
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
142.041
Diğer
-3.477
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
95.250
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
(II-4) 265.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
(II-4) -1.000
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
(II-12) -168.750
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
567.708
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.785.897
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.885.190
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.671.087http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700878


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.