KAP ***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:22
KAP ***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 9.216.418.875 1.703.520.723 2.233.861.075 1.645.170.779
Satışların Maliyeti
28 -8.994.961.709 -1.611.468.782 -2.162.077.890 -1.600.973.167
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
221.457.166 92.051.941 71.783.185 44.197.612
BRÜT KAR (ZARAR)
221.457.166 92.051.941 71.783.185 44.197.612
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -80.345.742 -32.828.670 -24.667.815 -13.815.359
Pazarlama Giderleri
29-30 -22.449.635 -15.770.457 -8.997.871 -6.648.429
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 13.233.395 6.833.162 4.359.568 2.507.207
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -11.551.560 -5.341.812 -3.381.718 -1.478.650
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
120.343.624 44.944.164 39.095.349 24.762.381
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 125.347 215.607 46.280 194.889
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -45.145 -504.459 0 27.570
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
120.423.826 44.655.312 39.141.629 24.984.840
Finansman Gelirleri
33 9.950.533 4.759.435 2.049.358 1.468.344
Finansman Giderleri
33 -41.773.957 -9.902.327 -13.338.750 -3.656.308
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
88.600.402 39.512.420 27.852.237 22.796.876
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-22.050.398 -8.740.948 -6.643.675 -5.016.481
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -21.764.996 -8.388.725 -6.292.281 -4.443.076
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -285.402 -352.223 -351.394 -573.405
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
66.550.004 30.771.472 21.208.562 17.780.395
DÖNEM KARI (ZARARI)
66.550.004 30.771.472 21.208.562 17.780.395
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
66.550.004 30.771.472 21.208.562 17.780.395
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.590.854 -108.628.327
Dönem Karı (Zararı)
66.550.004 30.771.472
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
66.550.004 30.771.472
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
59.903.228 20.152.787
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 4.775.683 2.228.019
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 130.169
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 130.169
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
298.012 488.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 298.012 488.940
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33.399.983 8.364.174
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -8.313.588 -1.342.189
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 41.713.571 9.706.363
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8 306.480
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-847.126 -88.315
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -847.126 -88.315
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 22.050.398 8.740.948
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -80.202 -215.607
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -80.202 -215.607
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 504.459
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-128.427.355 -156.256.190
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -379.588.610 -313.696.054
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-72.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-379.515.677 -313.696.054
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 13.714.579 -17.062.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.714.579 -17.062.427
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -659.394 -339.983
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 236.618.640 170.925.520
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
84.494 554.156
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
236.534.146 170.371.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -590.659 2.564.841
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 24.607 8.216
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -78.571
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
24.607 86.787
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.053.482 1.343.697
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 1.195.534
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 857.948 1.343.697
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.974.123 -105.331.931
Alınan Faiz
10 8.089.312 1.342.189
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22,24 -226.344 -109.373
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -20.479.699 -4.529.212
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-33.513.982 -4.802.156
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 736.478
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -23.703.740 -1.773.661
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 466.434 564.357
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
466.434 564.357
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,19 -10.276.676 -4.329.330
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,19 -9.088.285 -4.057.910
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,19 -1.188.391 -271.420
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
66.038.450 119.996.944
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 18.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
107.526.154 111.794.950
Kredilerden Nakit Girişleri
8 39.808.064 70.415.300
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
8 67.718.090 41.379.650
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.566.810 -1.323.498
Ödenen Faiz
8 -39.920.894 -8.474.508
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.933.614 6.566.461
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.933.614 6.566.461
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 15.507.993 1.614.752
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 33.441.607 8.181.213


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 400.130.646 398.691.363
Finansal Yatırımlar
7 26.100.679 1.549.813
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
26.100.679 1.549.813
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
26.100.679 1.549.813
Ticari Alacaklar
10 965.082.529 585.493.919
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
72.933 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
965.009.596 585.493.919
Diğer Alacaklar
11 64.670.273 76.602.973
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
64.670.273 76.602.973
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.023.835 630.116
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.023.835 630.116
Diğer Dönen Varlıklar
26 750.732 5.268.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 750.732 5.268.266
ARA TOPLAM
1.457.758.694 1.068.236.450
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.457.758.694 1.068.236.450
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 476.030 476.030
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
476.030 476.030
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
476.030 476.030
Diğer Alacaklar
11 2.905.038 4.686.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.905.038 4.686.917
Maddi Duran Varlıklar
18 20.978.884 10.744.995
Tesis, Makine ve Cihazlar
10.304.848 6.245.675
Taşıtlar
5.925.392 1.955.092
Mobilya ve Demirbaşlar
907.767 632.677
Özel Maliyetler
3.840.877 1.911.551
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 2.793.037 2.705.357
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.879.395 995.920
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.879.395 995.920
Peşin Ödenmiş Giderler
15 114.704 169.029
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
114.704 169.029
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.147.088 19.778.248
TOPLAM VARLIKLAR
1.486.905.782 1.088.014.698
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 331.478.803 222.319.476
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
37 17.000.000 17.309.645
Banka Kredileri
17.000.000 17.309.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
314.478.803 205.009.831
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
314.478.803 205.009.831
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.328.256 1.540.340
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.328.256 1.540.340
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.328.256 1.540.340
Ticari Borçlar
10 919.108.837 699.208.804
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 473.443 388.949
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
918.635.394 698.819.855
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 4.820.551 5.411.210
Diğer Borçlar
11 191.242 166.635
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
191.242 166.635
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 6.200.666 4.915.369
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.291.460 356.786
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 362.727 283.698
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
928.733 73.088
ARA TOPLAM
1.264.419.815 933.918.620
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.264.419.815 933.918.620
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.605.124 1.341.280
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.605.124 1.341.280
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.605.124 1.341.280
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 542.491 549.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 542.491 549.852
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 549.385 263.983
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.697.000 2.155.115
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.267.116.815 936.073.735
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 219.788.967 151.940.963
Ödenmiş Sermaye
138.100.000 100.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
368.761 368.761
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-80.173 -80.173
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-80.173 -80.173
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-80.173 -80.173
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
425.000 425.000
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
425.000 425.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
425.000 425.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.770.531 1.461.021
Yasal Yedekler
9.770.531 1.461.021
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.654.844 952.411
Net Dönem Karı veya Zararı
66.550.004 48.813.943
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
219.788.967 151.940.963
TOPLAM KAYNAKLAR
1.486.905.782 1.088.014.698


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 18.467.325 -60.983 503.858 425.000 1.840.670 10.320.760 4.672.057 36.168.687 36.168.687
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-1.449.247 -1.449.247 -1.449.247
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
18.467.325 -60.983 503.858 1.840.670 8.871.513 4.672.057 34.719.440 34.719.440
Transferler
27 15.332.675 -379.649 -9.002.958 -5.950.068 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
27 30.771.472 30.771.472 30.771.472
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20.287 20.287 20.287
Sermaye Arttırımı
18.000.000 18.000.000 18.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-503.858 1.083.856 1.278.011 1.858.009 1.858.009
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 33.800.000 18.000.000 -40.696 0 425.000 1.461.021 952.411 30.771.472 85.369.208 85.369.208
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 100.000.000 368.761 -80.173 425.000 1.461.021 952.411 48.813.943 151.940.963 151.940.963
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
1.298.000 1.298.000 1.298.000
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.000.000 368.761 -80.173 425.000 1.461.021 952.411 50.111.943 153.238.963 153.238.963
Transferler
38.100.000 8.309.510 3.702.433 -50.111.943 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
66.550.004 66.550.004 66.550.004
Dönem Karı (Zararı)
66.550.004 66.550.004 66.550.004
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 138.100.000 368.761 -80.173 425.000 9.770.531 4.654.844 66.550.004 219.788.967 219.788.967


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 66.550.004 30.771.472 21.208.562 17.780.395
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 20.287 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 26.009
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -5.722 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -5.722
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 20.287 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
66.550.004 30.791.759 21.208.562 17.780.395
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
66.550.004 30.791.759 21.208.562 17.780.395http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973546


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.055 Değişim: -0,46% Hacim : 30.456 Mio.TL Son veri saati : 11:18
Düşük 9.046 04.03.2024 Yüksek 9.150
Açılış: 9.139
31,4330 Değişim: 0,22%
Düşük 31,3056 04.03.2024 Yüksek 31,8118
Açılış: 31,3634
34,1144 Değişim: 0,22%
Düşük 33,9841 04.03.2024 Yüksek 34,5687
Açılış: 34,0393
2.107,94 Değişim: 0,33%
Düşük 2.096,67 04.03.2024 Yüksek 2.131,24
Açılış: 2.100,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.