" />

KAP ***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

11.05.2020 - 18:15
KAP ***INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 29.376.741 17.305.102
Satışların Maliyeti
28 -6.411.143 -13.204.976
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.965.598 4.100.126
BRÜT KAR (ZARAR)
22.965.598 4.100.126
Genel Yönetim Giderleri
29 -10.853.272 -3.096.459
Pazarlama Giderleri
29 -3.522.247 -628.485
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 2.418.312 2.698.722
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -1.914.291 -2.259.502
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.094.100 814.402
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 20.718
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.114.818 814.402
Finansman Gelirleri
32 3.808.995 539.513
Finansman Giderleri
33 -4.801.360 -239.736
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.122.453 1.114.179
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.861.779 -228.058
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.900.650 -375.913
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38.871 147.855
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.260.674 886.121
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.260.674 886.121
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.260.674 886.121
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,33900000 0,04800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
52.643.522 1.837.078
Dönem Karı (Zararı)
6.260.674 886.121
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.260.674 886.121
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.195.141 395.837
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not:18,19 762.474 264.011
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
No:11,12 22.003
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22.003
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
24 137.393 82.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 137.393 82.778
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10 3.323.686 -201.013
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -335.207 -314.765
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 3.658.893 115.539
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.787
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 130.527
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
130.527
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 1.861.779 228.058
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -20.718
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-20.718
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
43.762.225 1.145.106
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 8.935.279 -1.065.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.935.279 -1.065.492
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.461.248 -1.326.130
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.461.248 -1.335.325
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -128.423 -9.176
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 31.578.651 3.475.701
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-105.111
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 31.683.762 3.475.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 408.227 -23.062
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -102.369 -159.145
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-78.571
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-23.798 -159.145
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 609.612 252.410
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
609.612 252.410
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
56.218.040 2.427.064
Ödenen Faiz
10 -3.288.388 -115.539
Alınan Faiz
10 335.207 314.765
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22,24 -62.377 -21.452
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -558.960 -767.760
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.840.582 -1.001.688
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7 -7.792.129 -477.155
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 178.218 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
178.218
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17,19 -1.226.671 -524.533
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-940.578 -524.533
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-286.093
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.606.647
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.988.465
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
3.988.465
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -18.176.029
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.176.029
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-419.083
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.196.293 835.390
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
86.933 456.309
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
29.283.226 1.291.699
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 5.395.046 8.462.773
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 34.678.272 9.754.472


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 165.775.812 92.260.894
Finansal Yatırımlar
7 8.108.082 446.480
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
7.886.819
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
221.263 446.480
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
221.263 446.480
Ticari Alacaklar
10 134.400.487 143.335.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
134.400.487 143.335.766
Diğer Alacaklar
11 5.514.455 4.931.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.514.455 4.931.478
Peşin Ödenmiş Giderler
15 384.862 244.015
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
384.862 244.015
Diğer Dönen Varlıklar
26 284.549 337.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
284.549 337.544
ARA TOPLAM
314.468.247 241.556.177
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
314.468.247 241.556.177
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
476.030 476.030
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7 476.030 476.030
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
476.030 476.030
Diğer Alacaklar
11 3.233.326 6.277.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.233.326 6.277.551
Maddi Duran Varlıklar
18 4.733.313 4.357.530
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.315.005 2.162.740
Taşıtlar
732.417 724.214
Mobilya ve Demirbaşlar
332.233 276.693
Özel Maliyetler
1.353.658 1.193.883
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 2.444.048 2.284.995
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 987.066 731.414
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 987.066 731.414
Peşin Ödenmiş Giderler
31.372 43.796
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 31.372 43.796
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.905.155 14.171.316
TOPLAM VARLIKLAR
326.373.402 255.727.493
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 40.683.512 54.698.959
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
40.683.512 54.698.959
Banka Kredileri
4.811.779
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
40.683.512 49.887.180
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.096.536 849.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.096.536 849.377
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.096.536 849.377
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
10 235.404.236 159.593.893
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
105.111
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
235.404.236 159.488.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 2.059.021 1.650.794
Diğer Borçlar
11 42.951 145.320
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
78.571
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
42.951 66.749
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 1.880.147 538.457
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 695.360 140.476
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 88.535 90.268
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
606.825 50.208
ARA TOPLAM
281.861.763 217.617.276
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
281.861.763 217.617.276
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.647.212 1.647.769
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.647.212 1.647.769
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.647.212 1.647.769
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 241.310 164.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 241.310 164.561
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 90.329 129.200
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.978.851 1.941.530
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
283.840.614 219.558.806
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 42.532.788 36.168.687
Ödenmiş Sermaye
18.467.325 18.467.325
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-60.983 -60.983
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-60.983 -60.983
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.032.285 928.858
Yabancı Para Çevrim Farkları
607.285 503.858
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
425.000 425.000
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
425.000 425.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.117.176 1.840.670
Yasal Yedekler
2.117.176 1.840.670
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14.716.311 10.320.760
Net Dönem Karı veya Zararı
6.260.674 4.672.057
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.532.788 36.168.687
TOPLAM KAYNAKLAR
326.373.402 255.727.493


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 18.467.325 -113.936 425.775 425.000 1.334.933 9.220.906 1.605.591 31.365.594 31.365.594
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.605.591 -1.605.591 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.305 30.534 886.121 900.350 900.350
Dönem Karı (Zararı)
27 886.121 886.121 886.121
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.305 30.504 14.229 14.229
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 18.467.325 -130.241 456.309 425.000 1.334.933 10.826.497 886.121 32.265.944 32.265.944
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 18.467.325 -60.983 503.858 425.000 1.840.670 10.320.760 4.672.057 36.168.687 36.168.687
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
276.506 4.395.551 -4.672.057 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
103.427 6.260.674 6.364.101 6.364.101
Dönem Karı (Zararı)
27 6.260.674 6.260.674 6.260.674
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
103.427 103.427 103.427
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.101 Değişim: -0,34% Hacim : 66.013 Mio.TL Son veri saati : 15:56
Düşük 11.046 17.07.2024 Yüksek 11.152
Açılış: 11.152
33,0937 Değişim: 0,21%
Düşük 32,9613 17.07.2024 Yüksek 33,1629
Açılış: 33,0252
36,2508 Değişim: 0,56%
Düşük 35,9951 17.07.2024 Yüksek 36,2622
Açılış: 36,05
2.632,29 Değişim: 0,40%
Düşük 2.612,67 17.07.2024 Yüksek 2.639,77
Açılış: 2.621,78
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.