KAP ***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2020 - 18:13
KAP ***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 0 0 0 0 0 0 -1.083.994 0 -1.083.994 0 0 0 0 0 0 15.434.110 0 0 0 15.434.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.006.238 0 0 0 153.911.932 121.648.391 275.560.323 376.431.802 118.600.090 495.031.892
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
56.000.000 1.064.323 -1.705.805 156.607 -1.083.994 -1.083.994 0 15.434.110 15.434.110 0 0 31.006.238 153.911.932 121.648.391 275.560.323 376.431.802 118.600.090 495.031.892
Transferler
0 0 0 0 0 7.614.264 114.034.127 -121.648.391 -7.614.264 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223.345 0 223.345 0 0 0 0 0 0 -103.832 0 0 0 -103.832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.313.868 53.313.868 53.433.381 7.076.083 60.509.464
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 53.313.868 53.313.868 53.313.868 7.076.038 60.389.906
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
223.345 223.345 0 -103.832 -103.832 0 0 119.513 45 119.558
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 -4.775.762 -4.775.762
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 -29.121.310 -29.121.310 -29.121.310 -600 -29.121.910
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 0 0 0 0 0 0 -860.649 0 -860.649 0 0 0 0 0 0 15.330.278 0 0 0 15.330.278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.620.502 0 0 0 238.824.749 53.313.868 292.138.617 400.743.873 120.899.811 521.643.684
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 0 0 0 -1.208.377 0 -1.208.377 0 0 15.377.038 0 0 0 15.377.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.620.502 0 0 0 238.824.749 92.530.623 331.355.372 439.659.660 128.648.181 568.307.841
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 0 0 0 0 0 0 -1.208.377 0 -1.208.377 0 0 0 0 0 0 15.377.038 0 0 0 15.377.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.620.502 0 0 0 238.824.749 92.530.623 331.355.372 439.659.660 128.648.181 568.307.841
Transferler
0 0 2.025.140 0 0 0 90.505.483 -92.530.623 -2.025.140 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.799 0 -9.799 0 0 0 0 0 0 10.986.005 0 0 0 10.986.005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102.591.520 102.591.520 113.567.726 24.183.569 137.751.295
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 102.591.520 102.591.520 102.591.520 24.182.384 126.773.904
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.799 -9.799 0 0 10.986.005 10.986.005 0 0 10.976.206 1.185 10.977.391
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-11.913.128 0 0 0 0 0 -11.913.128 -40.870.856 -52.783.984
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 -22.991.482 -22.991.482 -22.991.482 0 -22.991.482
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 -11.913.128 0 0 0 0 0 -1.218.176 0 -1.218.176 0 0 0 0 0 0 26.363.043 0 0 0 26.363.043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.645.642 0 0 0 306.338.750 102.591.520 408.930.270 518.322.776 111.960.894 630.283.670


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
118.425.769 -96.358.601
Dönem Karı (Zararı)
126.773.904 67.622.295
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
82.723.761 34.143.803
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 7.522.380 6.866.261
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.236.861 4.071.531
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.004.228 4.874.612
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 7.232.633 -803.081
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18-19 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-11.821.598 1.030.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 1.646.349 1.660.867
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -128.297 -132.664
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -13.339.650 -497.321
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
40.489.867 14.336.160
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -64.911.175 -68.350.201
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 103.524.767 83.797.307
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 35.561 2.509.480
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 1.840.714 -3.620.426
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 40.634.218 19.589.912
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -2.337.967 -11.750.943
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-128.387.567 -130.535.360
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -645.263.619 -188.948.594
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 24.843.882 889.952
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -12.462.961 -45.441.851
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 509.042.393 115.851.354
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.547.262 -12.886.221
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
81.110.098 -28.769.262
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -690.462 -954.426
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -31.947.832 -30.746.239
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
69.953.965 -35.888.674
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-84.618.838 -7.953.698
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-65.105.734 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 0 202.545
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 202.545
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -1.566.679 -5.589.796
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.498.787 -5.564.796
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-67.892 -25.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.946.425 -2.566.447
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
299.297.982 12.331.836
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1.300.501.932 578.829.445
Kredilerden Nakit Girişleri
8 1.300.501.932 578.829.445
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -948.991.027 -495.425.408
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -948.991.027 -495.425.408
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -5.966.463 -5.459.679
Ödenen Temettüler
-22.991.482 -41.121.910
Ödenen Faiz
32-33 -23.254.978 -24.490.612
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
333.104.913 -91.980.463
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
333.104.913 -91.980.463
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 280.186.223 446.124.875
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 613.291.136 354.144.412


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 613.303.045 280.477.178 447.577.112
Finansal Yatırımlar
7 0 135.519 83.407
Ticari Alacaklar
10 2.304.743.953 1.448.031.188 770.534.526
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 891 1.572.842 812.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 2.304.743.062 1.446.458.346 769.722.317
Diğer Alacaklar
11 1.732.987 1.212.064 2.999.800
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 31.424 4.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.732.987 1.180.640 2.995.672
Türev Araçlar
12 14.954.398 1.613.674 0
Stoklar
13 568.787.959 535.194.424 295.603.245
Peşin Ödenmiş Giderler
15 32.448.878 25.354.080 15.485.351
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 39.019 88.535 257.030
Diğer Dönen Varlıklar
26 57.569.559 27.866.841 16.474.166
ARA TOPLAM
3.593.579.798 2.319.973.503 1.549.014.637
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.593.579.798 2.319.973.503 1.549.014.637
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0 3.604.399
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0 3.604.399
Diğer Alacaklar
11 39.509 39.509 51.037
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 39.509 39.509 51.037
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4-16 0 2.110.197 3.221.926
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 50.165.563 32.955.273 26.278.641
Maddi Duran Varlıklar
18 26.861.755 26.421.363 27.194.867
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 15.333.842 15.660.461 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 22.863.763 5.390.026 5.746.292
Şerefiye
19 18.645.746 1.897.699 1.897.699
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 4.218.017 3.492.327 3.848.593
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 21.512.100 14.188.518 23.155.487
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
136.776.532 96.765.347 89.252.649
TOPLAM VARLIKLAR
3.730.356.330 2.416.738.850 1.638.267.286
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 977.780.190 470.736.951 271.958.921
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 30.872 5.580.603 27.130.066
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0 0
Ticari Borçlar
10 1.983.423.355 1.211.492.119 672.580.728
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 0 161.881 1.457
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 1.983.423.355 1.211.330.238 672.579.271
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 1.057.893 2.522.833 804.984
Diğer Borçlar
11 27.846.315 6.441.036 16.245.808
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 56.731 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 27.789.584 6.441.036 16.245.808
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
4-16 0 3.837.029 2.547.681
Türev Araçlar
12 0 0 6.226.417
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 23.911.473 68.593.793 63.781.575
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 15.930.418 9.941.718 22.828.897
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 50.004.111 49.546.584 49.218.672
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 50.004.111 49.546.584 49.218.672
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0 0
ARA TOPLAM
3.079.984.627 1.828.692.666 1.133.323.749
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.079.984.627 1.828.692.666 1.133.323.749
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 11.563.975 12.467.394 3.604.399
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.524.058 7.270.394 6.306.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 8.524.058 7.270.394 6.306.691
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 555 555
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.088.033 19.738.343 9.911.645
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.100.072.660 1.848.431.009 1.143.235.394
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 518.322.776 439.659.660 376.431.802
Ödenmiş Sermaye
56.000.000 56.000.000 56.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.064.323 1.064.323 1.064.323
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.705.805 -1.705.805 -1.705.805
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
156.607 156.607 156.607
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-11.913.128 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.218.176 -1.208.377 -1.083.994
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.218.176 -1.208.377 -1.083.994
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.218.176 -1.208.377 -1.083.994
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26.363.043 15.377.038 15.434.110
Yabancı Para Çevrim Farkları
26.363.043 15.377.038 15.434.110
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
40.645.642 38.620.502 31.006.238
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
306.338.750 238.824.749 153.911.932
Net Dönem Karı veya Zararı
102.591.520 92.530.623 121.648.391
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 111.960.894 128.648.181 118.600.090
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
630.283.670 568.307.841 495.031.892
TOPLAM KAYNAKLAR
3.730.356.330 2.416.738.850 1.638.267.286


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 7.049.600.439 3.255.312.216 3.026.436.251 1.092.107.644
Satışların Maliyeti
28 -6.789.229.643 -3.083.614.573 -2.928.515.790 -1.035.103.686
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
260.370.796 171.697.643 97.920.461 57.003.958
BRÜT KAR (ZARAR)
260.370.796 171.697.643 97.920.461 57.003.958
Genel Yönetim Giderleri
29 -49.902.426 -42.624.346 -17.253.327 -15.803.755
Pazarlama Giderleri
29 -39.121.211 -33.052.150 -13.672.686 -11.736.458
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 203.004.775 141.499.522 82.498.500 14.860.481
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -179.424.517 -127.854.092 -67.043.125 -3.432.718
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
194.927.417 109.666.577 82.449.823 40.891.508
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 4.903 106.703 0 84.746
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
32 -1.294.086 -2.548.410 0 -328.626
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
193.638.234 107.224.870 82.449.823 40.647.628
Finansman Gelirleri
33 97.847.321 57.651.989 32.622.395 10.255.461
Finansman Giderleri
33 -124.077.433 -77.664.652 -39.117.323 -24.759.512
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
167.408.122 87.212.207 75.954.895 26.143.577
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-40.634.218 -19.589.912 -19.074.408 -5.928.214
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -37.936.533 -12.965.741 -16.089.532 -5.404.423
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -2.697.685 -6.624.171 -2.984.876 -523.791
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
126.773.904 67.622.295 56.880.487 20.215.363
DÖNEM KARI (ZARARI)
126.773.904 67.622.295 56.880.487 20.215.363
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24.182.384 14.308.427 9.552.987 2.991.264
Ana Ortaklık Payları
102.591.520 53.313.868 47.327.500 17.224.099
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 1,83199100 0,95203300 0,84513400 0,30757300
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.614 223.390 111.507 245.744
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.614 223.390 111.507 245.744
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
10.986.005 -103.832 7.087.683 42.816
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.986.005 -103.832 7.087.683 42.816
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.977.391 119.558 7.199.190 288.560
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
137.751.295 67.741.853 64.079.677 20.503.923
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24.183.569 14.308.472 9.563.277 2.991.917
Ana Ortaklık Payları
113.567.726 53.433.381 54.516.400 17.512.006



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886765


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.980 Değişim: -5,08% Hacim : 35.373 Mio.TL Son veri saati : 17:31
Düşük 1.980 18.01.2022 Yüksek 2.086
Açılış: 2.083
13,6244 Değişim: 1,39%
Düşük 13,4068 18.01.2022 Yüksek 13,6380
Açılış: 13,4375
15,4718 Değişim: 0,90%
Düşük 15,3044 18.01.2022 Yüksek 15,5247
Açılış: 15,3342
794,59 Değişim: 1,08%
Düşük 783,36 18.01.2022 Yüksek 795,49
Açılış: 786,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.