KAP ***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.06.2020 - 18:13
KAP ***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 0 0 0 0 0 0 -1.083.994 0 -1.083.994 0 0 0 0 0 0 15.434.110 0 0 0 15.434.110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.006.238 0 0 0 153.911.932 121.648.391 275.560.323 376.431.802 118.600.090 495.031.892
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
56.000.000 1.064.323 -1.705.805 156.607 -1.083.994 -1.083.994 0 15.434.110 15.434.110 0 0 31.006.238 153.911.932 121.648.391 275.560.323 376.431.802 118.600.090 495.031.892
Transferler
0 0 0 0 0 0 121.648.391 -121.648.391 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.442 0 -28.442 0 0 0 0 0 0 71.115 0 0 0 71.115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.184.898 18.184.898 18.227.571 5.590.811 23.818.382
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 18.184.898 18.184.898 18.184.898 5.602.892 23.787.790
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-28.442 -28.442 0 71.115 71.115 0 0 42.673 -12.081 30.592
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 0 0 0 0 0 0 -1.112.436 0 -1.112.436 0 0 0 0 0 0 15.505.225 0 0 0 15.505.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.006.238 0 0 0 275.560.323 18.184.898 293.745.221 394.659.373 124.190.901 518.850.274
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 0 0 0 -1.208.377 0 -1.208.377 0 0 15.377.038 0 0 0 15.377.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.620.502 0 0 0 238.824.749 92.530.623 331.355.372 439.659.660 128.648.181 568.307.841
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 0 0 0 0 0 0 -1.208.377 0 -1.208.377 0 0 0 0 0 0 15.377.038 0 0 0 15.377.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.620.502 0 0 0 238.824.749 92.530.623 331.355.372 439.659.660 128.648.181 568.307.841
Transferler
0 0 0 0 0 0 92.530.623 -92.530.623 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -33.799 0 -33.799 0 0 0 0 0 0 3.050.369 0 0 0 3.050.369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.931.464 25.931.464 28.948.034 9.694.374 38.642.408
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 25.931.464 25.931.464 25.931.464 9.697.516 35.628.980
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.799 -33.799 0 0 3.050.369 3.050.369 0 0 3.016.570 -3.142 3.013.428
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-11.913.128 0 0 0 0 0 -11.913.128 -40.877.719 -52.790.847
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 -11.913.128 0 0 0 0 0 -1.242.176 0 -1.242.176 0 0 0 0 0 0 18.427.407 0 0 0 18.427.407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.620.502 0 0 0 331.355.372 25.931.464 357.286.836 456.694.566 97.464.836 554.159.402


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
238.820.036 9.515.228
Dönem Karı (Zararı)
35.628.980 23.787.790
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
30.598.739 5.066.960
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 2.396.339 1.486.156
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.483.040 -2.243.473
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 580.007 1.042.905
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 5.903.033 -3.286.378
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18-19 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-8.618.178 -1.627.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 718.752 588.237
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.204 -48.571
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -9.338.134 -2.167.121
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.226.561 6.435.750
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -19.644.212 -23.756.730
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 32.561.406 29.696.861
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 2.190.308 -626.240
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 2.119.059 1.121.859
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 10.614.600 7.307.695
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 2.496.377 -6.291.713
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
123.034.883 40.870.790
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 240.155.156 -64.691.865
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 24.980.104 781.395
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 103.481.521 21.376.245
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -237.256.363 94.055.679
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -8.325.535 -10.650.664
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
189.262.602 69.725.540
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -537.897 -452.663
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -10.052.411 -22.828.897
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
60.147.742 -36.928.752
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-80.806.821 -6.693.656
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-65.105.734 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 0 15.890
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 15.890
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -736.909 -4.143.099
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-736.909 -4.143.099
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.964.178 -2.566.447
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
163.037.148 -65.182.788
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 808.004.719 351.616.964
Kredilerden Nakit Girişleri
8 808.004.719 351.616.964
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -635.639.333 -403.356.470
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -635.639.333 -403.356.470
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.587.866 0
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
32-33 -7.740.372 -13.443.282
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
321.050.363 -62.361.216
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
321.050.363 -62.361.216
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 280.186.223 446.124.875
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 601.236.586 383.763.659


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019 Bir Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 601.337.655 280.477.178 447.577.112
Finansal Yatırımlar
7 109.672 135.519 83.407
Ticari Alacaklar
10 1.419.471.054 1.448.031.188 770.534.526
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 974 1.572.842 812.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 1.419.470.080 1.446.458.346 769.722.317
Diğer Alacaklar
11 1.596.765 1.212.064 2.999.800
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 31.424 4.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.596.765 1.180.640 2.995.672
Türev Araçlar
12 6.053.451 1.613.674 0
Stoklar
13 454.173.077 535.194.424 295.603.245
Peşin Ödenmiş Giderler
15 27.661.152 25.354.080 15.485.351
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 34.040 88.535 257.030
Diğer Dönen Varlıklar
26 52.735.215 27.866.841 16.474.166
ARA TOPLAM
2.563.172.081 2.319.973.503 1.549.014.637
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.563.172.081 2.319.973.503 1.549.014.637
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 0 0
Ticari Alacaklar
10 0 0 3.604.399
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0 3.604.399
Diğer Alacaklar
11 39.509 39.509 51.037
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 39.509 39.509 51.037
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4-16 0 2.110.197 3.221.926
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 47.683.088 32.955.273 26.278.641
Maddi Duran Varlıklar
18 27.295.844 26.421.363 27.194.867
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 16.402.221 15.660.461 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 22.847.042 5.390.026 5.746.292
Şerefiye
19 18.645.746 1.897.699 1.897.699
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 4.201.296 3.492.327 3.848.593
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 21.235.157 14.188.518 23.155.487
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
135.502.861 96.765.347 89.252.649
TOPLAM VARLIKLAR
2.698.674.942 2.416.738.850 1.638.267.286
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 766.264.113 470.736.951 271.958.921
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 3.643.726 5.580.603 27.130.066
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0 0
Ticari Borçlar
10 1.239.279.346 1.211.492.119 672.580.728
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 201.346 161.881 1.457
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 1.239.078.000 1.211.330.238 672.579.271
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 1.172.686 2.522.833 804.984
Diğer Borçlar
11 24.068.042 6.441.036 16.245.808
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 33.818 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 24.034.224 6.441.036 16.245.808
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
4-16 0 3.837.029 2.547.681
Türev Araçlar
12 0 0 6.226.417
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 25.436.066 68.593.793 63.781.575
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 9.657.582 9.941.718 22.828.897
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 54.135.128 49.546.584 49.218.672
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 54.135.128 49.546.584 49.218.672
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0 0
ARA TOPLAM
2.123.656.689 1.828.692.666 1.133.323.749
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.123.656.689 1.828.692.666 1.133.323.749
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 13.065.842 12.467.394 3.604.399
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.793.009 7.270.394 6.306.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 7.793.009 7.270.394 6.306.691
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 555 555
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.858.851 19.738.343 9.911.645
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.144.515.540 1.848.431.009 1.143.235.394
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 456.694.566 439.659.660 376.431.802
Ödenmiş Sermaye
56.000.000 56.000.000 56.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.064.323 1.064.323 1.064.323
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.705.805 -1.705.805 -1.705.805
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
156.607 156.607 156.607
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-11.913.128 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.242.176 -1.208.377 -1.083.994
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.242.176 -1.208.377 -1.083.994
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.242.176 -1.208.377 -1.083.994
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18.427.407 15.377.038 15.434.110
Yabancı Para Çevrim Farkları
18.427.407 15.377.038 15.434.110
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
38.620.502 38.620.502 31.006.238
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
331.355.372 238.824.749 153.911.932
Net Dönem Karı veya Zararı
25.931.464 92.530.623 121.648.391
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 97.464.836 128.648.181 118.600.090
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
554.159.402 568.307.841 495.031.892
TOPLAM KAYNAKLAR
2.698.674.942 2.416.738.850 1.638.267.286


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 1.978.961.675 1.040.014.619
Satışların Maliyeti
28 -1.899.451.654 -984.537.447
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
79.510.021 55.477.172
BRÜT KAR (ZARAR)
79.510.021 55.477.172
Genel Yönetim Giderleri
29 -13.763.221 -14.664.592
Pazarlama Giderleri
29 -13.269.363 -10.789.609
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 86.110.805 66.086.755
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -82.649.958 -61.157.346
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
55.938.284 34.952.380
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 15.890
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
32 -1.294.086 -1.519.521
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
54.644.198 33.448.749
Finansman Gelirleri
33 35.611.146 30.522.303
Finansman Giderleri
33 -44.011.764 -32.875.567
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
46.243.580 31.095.485
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.614.600 -7.307.695
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -9.768.275 -1.978.543
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -846.325 -5.329.152
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35.628.980 23.787.790
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.628.980 23.787.790
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.697.516 5.602.892
Ana Ortaklık Payları
25.931.464 18.184.898
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,46306200 0,32473000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-36.941 -40.523
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.941 -40.523
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.050.369 71.115
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.050.369 71.115
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.013.428 30.592
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.642.408 23.818.382
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.694.374 5.590.811
Ana Ortaklık Payları
28.948.034 18.227.571http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849608


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.548 Değişim: -1,36% Hacim : 101.485 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.513 16.04.2024 Yüksek 9.650
Açılış: 9.645
32,5115 Değişim: 0,18%
Düşük 32,3942 17.04.2024 Yüksek 32,5856
Açılış: 32,4515
34,5899 Değişim: 0,13%
Düşük 34,4848 17.04.2024 Yüksek 35,0943
Açılış: 34,5448
2.492,47 Değişim: 0,24%
Düşük 2.482,04 17.04.2024 Yüksek 2.497,20
Açılış: 2.486,43
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.