KAP ***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 - 18:13
KAP ***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***INDES*** İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -798.565 0 0 0 0 0 0 0 -592.468 0 -592.468 0 0 0 0 0 0 13.098.437 0 0 0 13.098.437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.763.662 0 0 0 54.591.980 52.002.244 106.594.224 193.129.613 30.318.051 223.447.664
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0 0 0
Transferler
0 0 0 0 0 7.087.111 44.915.133 -52.002.244 -7.087.111 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.740 0 97.740 0 0 0 0 0 0 -326.612 0 0 0 -326.612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.420.136 29.420.136 29.191.264 4.853.381 34.044.645
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 29.420.136 29.420.136 29.420.136 4.856.054 34.276.190
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
97.740 97.740 0 -326.612 -326.612 0 0 -228.872 -2.673 -231.545
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 -31.703.347 -31.703.347 -31.703.347 -4.055.115 -35.758.462
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -798.565 0 0 0 0 0 0 0 0 -494.728 0 -494.728 0 0 0 0 0 0 12.771.825 0 0 0 12.771.825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.850.773 0 0 0 67.803.766 29.420.136 97.223.902 190.617.530 31.116.317 221.733.847
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -798.565 0 0 0 0 -380.706 0 -380.706 0 0 13.479.683 0 0 0 13.479.683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.488.830 0 0 0 70.165.709 155.507.468 225.673.177 317.526.742 38.938.880 356.465.622
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 -420.224 -420.224 -420.224 -420.224
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
56.000.000 1.064.323 0 0 0 -798.565 0 0 0 0 0 0 0 0 -380.706 0 -380.706 0 0 0 0 0 0 13.479.683 0 0 0 13.479.683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.488.830 0 0 0 69.745.485 155.507.468 225.252.953 317.106.518 38.938.880 356.045.398
Transferler
0 0 8.517.408 0 0 0 146.990.060 -155.507.468 -8.517.408 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -255.822 0 -255.822 0 0 0 0 0 0 1.265.270 0 0 0 1.265.270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.649.725 30.649.725 31.659.173 3.417.112 35.076.285
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 30.649.725 30.649.725 30.649.725 3.432.883 34.082.608
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-255.822 -255.822 0 0 1.265.270 1.265.270 0 0 1.009.448 -15.771 993.677
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 -62.823.613 -62.823.613 -62.823.613 -4.828.894 -67.652.507
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-907.240 156.607 0 0 0 0 0 -750.633 -217.474 -968.107
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.000.000 1.064.323 0 0 0 -1.705.805 0 156.607 0 0 0 0 0 0 -636.528 0 -636.528 0 0 0 0 0 0 14.744.953 0 0 0 14.744.953 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.006.238 0 0 0 153.911.932 30.649.725 184.561.657 285.191.445 37.309.624 322.501.069


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-193.810.335 78.710.615
Dönem Karı (Zararı)
34.082.608 34.276.190
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
80.731.165 22.757.271
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 1.619.169 1.391.889
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.730.411 4.032.135
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 804.932 2.550.435
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 6.925.479 1.481.700
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18-19 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
387.656 -4.761.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 676.871 681.380
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 70.161 40.890
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -359.376 -5.483.472
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
29.633.727 6.403.242
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 -30.610.774 -28.428.290
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
31-33 54.385.724 35.811.444
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 14.759.485 -335.497
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -8.900.708 -644.415
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 10.178.035 8.830.175
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 31.182.167 6.861.032
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-264.932.509 29.976.221
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 267.280.622 236.728.294
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.267.871 41.852
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 136.710.933 -37.813.648
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -643.467.329 -166.239.745
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -22.188.864 -2.740.532
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-150.118.736 87.009.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -293.465 -472.210
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -38.626.308 -15.047.845
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.771.826 7.220.988
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.216.463 -754.420
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 75.424 142.349
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
75.424 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 142.349
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -1.291.887 -896.769
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-797.053 -629.703
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-494.834 -267.066
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
76.745.094 -126.158.264
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 482.109.276 149.566.948
Kredilerden Nakit Girişleri
8 482.109.276 149.566.948
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -316.149.279 -232.419.507
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -316.149.279 -232.419.507
Ödenen Temettüler
-67.652.507 -35.758.462
Ödenen Faiz
32-33 -21.562.396 -7.547.243
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-118.281.704 -48.202.069
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-118.281.704 -48.202.069
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 283.998.537 249.740.209
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 165.716.833 201.538.140


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 165.960.049 284.175.937
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 852.461.095 1.099.471.261
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 3.662.936 1.654.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 848.798.159 1.097.816.622
Diğer Alacaklar
11 3.619.283 351.412
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 30.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.619.283 321.367
Türev Araçlar
12 0 0
Stoklar
13 286.937.369 430.573.781
Peşin Ödenmiş Giderler
15 12.529.058 7.890.287
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 9.954 0
Diğer Dönen Varlıklar
26 10.969.598 42.151.765
ARA TOPLAM
1.332.486.406 1.864.614.443
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.332.486.406 1.864.614.443
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 63.605
Ticari Alacaklar
10 4.727.596 16.902.276
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 4.727.596 16.902.276
Diğer Alacaklar
11 51.685 51.685
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 51.685 51.685
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4-16 7.526.520 8.771.537
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 15.331.377 15.343.324
Maddi Duran Varlıklar
18 5.242.604 5.870.472
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 5.478.558 5.166.026
Şerefiye
19 1.897.699 1.897.699
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 3.580.859 3.268.327
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 22.934.570 21.057.671
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
61.292.910 73.226.596
TOPLAM VARLIKLAR
1.393.779.316 1.937.841.039
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 291.907.905 109.475.932
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 28.725.428 30.535.801
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 622.039.963 1.250.747.807
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 467.665 3.268.269
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 621.572.298 1.247.479.538
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 1.237.560 1.151.104
Diğer Borçlar
11 3.793.257 25.982.121
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 3.793.257 25.982.121
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
4-16 834.238 0
Türev Araçlar
12 1.183.251 1.308.094
Ertelenmiş Gelirler
15 80.202.423 82.262.494
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 5.891.724 32.623.117
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 25.897.865 26.187.080
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 25.897.865 26.187.080
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
1.061.713.614 1.560.273.550
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.061.713.614 1.560.273.550
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 4.727.594 16.933.426
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.836.449 4.148.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 4.836.449 4.148.419
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 590 20.022
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.564.633 21.101.867
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.071.278.247 1.581.375.417
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 285.191.445 317.526.742
Ödenmiş Sermaye
56.000.000 56.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.064.323 1.064.323
Geri Alınmış Paylar (-)
-1.705.805 -798.565
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
156.607 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-636.528 -380.706
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-636.528 -380.706
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-636.528 -380.706
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.744.953 13.479.683
Yabancı Para Çevrim Farkları
14.744.953 13.479.683
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31.006.238 22.488.830
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
153.911.932 70.165.709
Net Dönem Karı veya Zararı
30.649.725 155.507.468
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 37.309.624 38.938.880
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
322.501.069 356.465.622
TOPLAM KAYNAKLAR
1.393.779.316 1.937.841.039


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 2.271.111.474 1.996.584.931 1.032.100.679 1.017.819.411
Satışların Maliyeti
28 -2.177.289.890 -1.913.073.158 -990.289.756 -975.488.317
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
93.821.584 83.511.773 41.810.923 42.331.094
BRÜT KAR (ZARAR)
93.821.584 83.511.773 41.810.923 42.331.094
Genel Yönetim Giderleri
29 -22.375.357 -19.810.192 -11.560.432 -8.632.138
Pazarlama Giderleri
29 -19.104.217 -17.278.242 -9.762.416 -11.178.948
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 65.064.131 48.470.560 3.799.186 17.310.995
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -64.107.870 -39.829.197 -3.799.366 -11.360.083
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
53.298.271 55.064.702 20.487.895 28.470.920
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 75.424 0 45.762 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
32 -3.267.649 215.287 -2.057.229 447.902
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
50.106.046 55.279.989 18.476.428 28.918.822
Finansman Gelirleri
33 41.941.910 6.852.007 24.288.473 739.732
Finansman Giderleri
33 -47.787.313 -19.025.631 -21.706.959 -13.274.916
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
44.260.643 43.106.365 21.057.942 16.383.638
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-10.178.035 -8.830.175 -5.200.674 -3.386.926
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -11.894.915 -14.553.158 -6.114.614 -6.670.850
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 1.716.880 5.722.983 913.940 3.283.924
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
34.082.608 34.276.190 15.857.268 12.996.712
DÖNEM KARI (ZARARI)
34.082.608 34.276.190 15.857.268 12.996.712
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.432.883 4.856.054 1.775.103 2.708.073
Ana Ortaklık Payları
30.649.725 29.420.136 14.082.165 10.288.639
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,54731700 0,52536000 0,25146700 0,18372600
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-267.838 96.297 -165.837 28.941
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-267.838 96.297 -165.837 28.941
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.261.515 -327.842 836.723 -748.549
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.261.515 -327.842 836.723 -748.549
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
993.677 -231.545 670.886 -719.608
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.076.285 34.044.645 16.528.154 12.277.104
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.417.112 4.853.381 1.769.397 2.707.312
Ana Ortaklık Payları
31.659.173 29.191.264 14.758.757 9.569.792http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704727


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.009 Değişim: 0,00% Hacim : 82.126 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.993 29.11.2023 Yüksek 8.125
Açılış: 8.115
28,9459 Değişim: 0,06%
Düşük 28,8675 30.11.2023 Yüksek 28,9568
Açılış: 28,9294
31,8352 Değişim: 0,23%
Düşük 31,6971 30.11.2023 Yüksek 31,8655
Açılış: 31,7637
1.902,67 Değişim: 0,07%
Düşük 1.897,75 30.11.2023 Yüksek 1.905,16
Açılış: 1.901,40
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.