" />

KAP ***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 - 19:56
KAP ***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[22] 514.963.034
Satışların Maliyeti
[22] -466.833.833
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
48.129.201
BRÜT KAR (ZARAR)
48.129.201
Genel Yönetim Giderleri
[23] -2.687.951
Pazarlama Giderleri
[24] -36.031.366
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[25] 2.968.155
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[25] -2.682.950
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.695.089
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[26] 1.310.172
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[26] -222.977
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.782.284
Finansman Gelirleri
[27] 1.516.152
Finansman Giderleri
[27] -13.066.890
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-768.454
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.906.260
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
[10] 1.906.260
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.137.806
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.137.806
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.137.806
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[3] 32.055.268 28.527.544
Ticari Alacaklar
[5] 26.074.922 36.483.419
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 74.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
26.074.922 36.409.068
Diğer Alacaklar
[6] 439.188 699.681
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
439.188 699.681
Stoklar
[8] 59.663.052 79.153.842
Peşin Ödenmiş Giderler
[9] 10.308.664 7.529.673
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 193.033
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.308.664 7.336.640
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[10] 72.687 0
Diğer Dönen Varlıklar
[12] 1.500.000 3.448.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.500.000 3.448.457
ARA TOPLAM
130.113.781 155.842.616
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
130.113.781 155.842.616
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[13] 42.126.183 42.349.160
Maddi Duran Varlıklar
[14] 151.465.411 118.118.425
Arazi ve Arsalar
2.091.076 2.091.076
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
6.690 10.034
Binalar
19.533.650 13.289.416
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.670.940 700.600
Taşıtlar
2.937.114 4.289.079
Mobilya ve Demirbaşlar
949.895 964.041
Özel Maliyetler
60.505 293.656
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
124.215.541 96.480.523
Kullanım Hakkı Varlıkları
[15] 2.642.278 3.265.322
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
[16] 146.318 129.405
Diğer Haklar
146.318 129.405
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
196.380.190 163.862.312
TOPLAM VARLIKLAR
326.493.971 319.704.928
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[4] 138.354.941 118.541.997
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
138.354.941 118.541.997
Banka Kredileri
117.021.048 91.090.910
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
21.333.893 27.451.087
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[4] 9.377.441 5.752.332
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.377.441 5.752.332
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9.377.441 5.752.332
Diğer Finansal Yükümlülükler
[4] 891.661 1.374.835
Ticari Borçlar
[5] 57.018.256 61.346.108
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
57.018.256 61.346.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[7] 1.091.793 713.273
Diğer Borçlar
[6] 1.541.866 1.311.567
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.541.866 1.311.567
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[9] 23.429.104 10.547.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23.429.104 10.547.625
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
[10] 0 419.821
Kısa Vadeli Karşılıklar
[11] 643.306 650.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 6.972
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
643.306 643.306
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[12] 6.495.520 7.989.798
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.495.520 7.989.798
ARA TOPLAM
238.843.888 208.647.634
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
238.843.888 208.647.634
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[4] 9.873.797 33.162.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.873.797 33.162.329
Banka Kredileri
8.031.412 11.340.704
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 19.593.293
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.842.385 2.228.332
Uzun Vadeli Karşılıklar
[11] 3.494.009 2.062.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.494.009 2.062.023
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[10] 4.401.892 6.536.136
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.769.698 41.760.488
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
256.613.586 250.408.122
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
69.880.385 69.296.806
Ödenmiş Sermaye
[18] 42.000.000 20.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[19] -1.761.030 -849.094
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.761.030 -849.094
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.761.030 -849.094
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[20] 613.616 250.360
Yasal Yedekler
613.616 250.360
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[21] 27.889.993 9.840.559
Net Dönem Karı veya Zararı
1.137.806 40.054.981
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
69.880.385 69.296.806
TOPLAM KAYNAKLAR
326.493.971 319.704.928


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 -849.094 250.360 9.840.559 40.054.981 69.296.806 0 69.296.806
Transferler
363.256 39.691.725 -40.054.981 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-911.936 1.137.806 225.870 0 225.870
Dönem Karı (Zararı)
1.137.806 1.137.806 0 1.137.806
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-911.936 -911.936 0 -911.936
Sermaye Arttırımı
22.000.000 -21.642.291 357.709 0 357.709
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 -1.761.030 613.616 27.889.993 1.137.806 69.880.385 0 69.880.385


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.542.936
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
547.778.017
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
[5,6,22] 525.053.664
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
[25,27] 5.021.235
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
[9,12] 17.703.118
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-501.235.081
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
[5,6,22] -480.149.682
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
[25,27] -14.308.780
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
[9,12] -6.776.619
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
46.542.936
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-38.155.653
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.393.040
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[14] 3.393.040
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.548.693
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[14] -41.548.693
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.859.559
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
357.708
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[18] 357.708
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
51.556.087
Kredilerden Nakit Girişleri
[4] 51.556.087
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-56.773.354
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[4] -56.773.354
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.527.724
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.527.724
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 28.527.544
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[3] 32.055.268


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.137.806
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-911.936
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[11] -1.139.920
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
[10] 227.984
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
227.984
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-911.936
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
225.870
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
225.870http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959478


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.