KAP ***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

22.04.2021 - 19:22
KAP ***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 789.093.036 526.437.489
Satışların Maliyeti
20 -717.072.978 -474.198.639
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
72.020.058 52.238.850
BRÜT KAR (ZARAR)
72.020.058 52.238.850
Genel Yönetim Giderleri
21 -3.849.912 -2.254.217
Pazarlama Giderleri
21 -19.402.010 -24.248.960
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 2.639.650 1.275.091
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -1.154.595 -3.013.365
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
50.253.191 23.997.399
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 6.382.580 4.723.482
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -451.346 -428.373
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
56.184.425 28.292.508
Finansman Gelirleri
25 1.139.601 350.054
Finansman Giderleri
25 -7.877.075 -21.518.924
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
49.446.951 7.123.638
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.391.958 -2.646.132
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -1.891.752 -2.163.024
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -7.500.206 -483.108
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
40.054.993 4.477.506
DÖNEM KARI (ZARARI)
40.054.993 4.477.506
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
40.054.993 4.477.506
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 28.527.544 11.664.715
Ticari Alacaklar
6 36.483.419 20.795.357
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 74.351 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 36.409.068 20.795.357
Diğer Alacaklar
8 699.681 5.790.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 699.681 5.790.122
Stoklar
9 79.153.842 106.566.799
Peşin Ödenmiş Giderler
10 10.978.130 10.639.470
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 193.033 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 10.785.097 10.639.470
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
18 0 2.699.363
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 0 2.699.363
ARA TOPLAM
155.842.616 158.155.826
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
155.842.616 158.155.826
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 42.349.160 23.795.971
Maddi Duran Varlıklar
12 118.118.426 37.622.849
Arazi ve Arsalar
2.091.076 4.000.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
10.035 13.380
Binalar
13.289.416 11.791.348
Tesis, Makine ve Cihazlar
700.600 324.712
Taşıtlar
4.289.079 3.222.649
Mobilya ve Demirbaşlar
964.041 961.585
Özel Maliyetler
293.656 759.958
Diğer Maddi Duran Varlıklar
96.480.523 16.549.217
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 3.265.322 5.981.825
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 129.405 144.652
Bilgisayar Yazılımları
13 129.405 144.652
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 0 1.017.706
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
163.862.313 68.563.003
TOPLAM VARLIKLAR
319.704.929 226.718.829
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 99.456.210 24.172.751
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
99.456.210 24.172.751
Banka Kredileri
7 98.081.375 14.018.257
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 1.268.124 5.067.293
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 0 5.000.000
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 106.711 87.201
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
33.203.419 11.081.466
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
33.203.419 11.081.466
Banka Kredileri
7 5.752.332 11.081.466
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 27.451.087 0
Ticari Borçlar
6 61.346.107 26.605.142
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 0 46.656
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 61.346.107 26.558.486
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 713.273 689.189
Diğer Borçlar
8 1.311.567 22.901.294
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 0 20.783.362
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.311.567 2.117.932
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 10.547.625 70.223.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 10.547.625 70.223.806
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 419.811 49.337
Kısa Vadeli Karşılıklar
16 650.278 623.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 650.278 623.670
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 7.989.979 1.494.307
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 7.989.979 1.494.307
ARA TOPLAM
215.638.269 157.840.962
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
215.638.269 157.840.962
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 26.171.864 37.887.868
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 26.171.864 37.887.868
Banka Kredileri
7 5.406.676 9.239.310
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 2.228.332 3.648.558
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 18.536.856 25.000.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.062.023 1.772.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 2.062.023 1.772.147
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 6.536.136 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.770.023 39.660.015
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
250.408.292 197.500.977
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
69.296.637 29.217.852
Ödenmiş Sermaye
19 20.000.000 20.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-849.094 -872.886
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -849.094 -872.886
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19.2.1 -849.094 -872.886
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 250.360 250.360
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
19 250.360 250.360
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 9.840.378 5.362.872
Net Dönem Karı veya Zararı
40.054.993 4.477.506
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
69.296.637 29.217.852
TOPLAM KAYNAKLAR
319.704.929 226.718.829


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 -884.608 189.618 2.330.788 3.092.826 24.728.624 24.728.624
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
60.742 3.032.084 -3.092.826 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.722 4.477.506 4.489.228 4.489.228
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.722 4.477.506 4.489.228 4.489.228
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 -872.886 250.360 5.362.872 4.477.506 29.217.852 29.217.852
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 -872.886 250.360 5.362.872 4.477.506 29.217.852 29.217.852
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
4.477.506 -4.477.506 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.792 40.054.993 40.078.785 40.078.785
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
23.792 40.054.993 40.078.785 40.078.785
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 -849.094 250.360 9.840.378 40.054.993 69.296.637 69.296.637


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.898.530 28.427.408
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
40.719.804 27.085.170
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 1.471.941 2.113.687
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-293.215 -771.449
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-105.184.751 -527.345
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11, 12, 13 54.579.309 37.873.908
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11, 12, 13 54.579.309 37.873.908
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11, 12, 13 -159.764.060 -38.401.253
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11, 12, 13 -159.764.060 -38.401.253
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
80.149.050 -25.869.878
Ödenen Faiz
25 -6.613.455 -21.069.548
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7, 14 86.762.505 -4.800.330
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.862.829 2.030.185
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.862.829 2.030.185
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.664.715 9.634.530
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
28.527.544 11.664.715


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
40.054.993 4.477.506
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
23.792 11.722
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 29.740 15.028
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26 -5.948 -3.306
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -5.948 -3.306
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.792 11.722
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.078.785 4.489.228
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
40.078.785 4.489.228http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930629


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5002 Değişim: 0,96%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,5101
Açılış: 8,4194
10,2695 Değişim: 0,93%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2716
Açılış: 10,1746
495,82 Değişim: 0,87%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 497,40
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.