KAP ***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

22.04.2021 - 19:23
KAP ***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

***INALR*** İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR
Açıklamalar

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             EK: 4
İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ TİCARET A.Ş.
01.01.2020 – 31.12.2020 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU
1- GENEL BİLGİLER
Raporun Ait Olduğu Dönem:  01.01.2020 – 31.12.2020
Ticaret unvanı                         :  İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Ticaret sicili numarası         :  29781
Merkez Adresi                         :  OVAAKÇA ÇEŞMEBAŞI MH. YENİ YALOVA YOLU CD. NO:669, 669/A – 669/B – 669/C – 669/D    OSMANGAZİ / BURSA
Şube Adresi                             :   İZMİR YOLU 11.KM NO:375 NİLÜFER/BURSA
İletişim Bilgileri                       :
Telefon                                   :   0 224 267 13 50
Fax                                          :    0 224 267 13 55
E-posta adresi                       :    baharbozdemir@inallar.com.tr
İnternet Sitesi Adresi            :    www.inallar.com.tr
 
A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
a)- Sermayesi                     :20.000.000,00 TL
b)- Ortaklık Yapısı               :
 
      ORTAĞIN
ADI, SOYADI/ÜNVANI
    İKAMETGAH ADRESİ
    HİSSE ADEDİ
    SERMAYE TUTARI (TL)

    1-TURGUT İNAL
    Ahmet Yesevi  Mh.Ergin Sk.Ergin Evler Ladin 139/1 Nilüfer / BURSA
    20.000
         
20.000.000,00
 

 
c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler: 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemi içerisinde şirketin ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır.
      ORTAĞIN
ADI, SOYADI/ÜNVANI
    ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ
    ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)
    CARİ   DÖNEM HİSSE ADEDİ
    CARİ  DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)

    1- TURGUT İNAL
    20.000
    20.000.000
    20.000
    20.000.000

 
B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER
 
a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa)                      : YOKTUR.
b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama: YOKTUR.
C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ
 
a)- Şirketin Yönetim Organı : 1 Adet Yönetim Kurulu Başkanın'dan oluşmaktadır.
22.09.2020 tarihli genel kurul kararı [ve aşağıda belirtilen yönetim kurulu kararları ] ile seçilmişlerdir
22.09.2020 Tarih 7 Nolu Karar.
Yönetim Kurulu Üyeleri
Yönetim Kurulu Başkanı    :TURGUT İNAL            
 
 
b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :
                         Ünvanı                                                  Adı Soyadı                            .
                         ……………………………….              ………………………………….
                         ……………………………….              ………………………………….
                         ……………………………….              ………………………………….
                         ……………………………….              ………………………………….
 
c)- Personel Sayısı                        : 245
 
D- VARSA Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.
 
2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ
HAKLAR
 
Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam brüt tutarları:    117.600,00 TL
 
Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:
 
3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
 
Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları
YOKTUR..…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
 
Elde Edilen sonuçlar
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
 
4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
 
a)   Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu faaliyet ve yatırımlara ilişkin bilgiler:
    
     Şirketimiz 28.02.2019 Tarihinde Sermaye Piyasası Kurulundan Yurtiçinde Halka Arz Edilmeksizin Borçlanma Aracı İhracı olarak 1 yıl süre içerisinde 60.000.000 TL ye kadar İhraç belgesi izni almış olup
 İlk Borçlanma aracı ihracını 26.12.2019 Tarihinde Nitelikli yatırımcılara 5.000.000 TL tutarlı 2 kupon 180 Gün vadeli Özel Sektör Bonosu olarak ve 26.12.2019 Tarihinde Nitelikli yatırımcılara 25.000.000 TL tutarlı 6 kupon 546 Gün vadeli Özel Sektör Tahvili olarak gerçekleştirmişti, 
     Kalan Borçlanma Aracı İhracı tutarı 30.000.000 TL için   20.02.2020 Tarihinde Nitelikli yatırımcılara 10.000.000 TL tutarlı 2 kupon 168 Gün vadeli Özel Sektör Bonosu olarak ve 20.02.2020 Tarihinde Nitelikli yatırımcılara 20.000.000 TL tutarlı 4 kupon 728 Gün vadeli Özel Sektör Tahvili ihraç ederek tamamlamıştır.
    Hayat2 150 dairelik İnşaat Projemizde Yer sahiplerine ait  40 daire için 2019 Yılında 17.258.836,62 TL tutarlı satış yapılmış, 2020 Yılında Kalan 110 daire için 83.465.445,67 TL tutarlı satış gerçekleştirilerek, Proje tamamlanmıştır. Projeden Toplamda 100.724.282,29 TL ciro kazanılmış ve 6.656.369,27 TL olmak üzere %7 oranında kar elde edilmiştir.
 
    İnallar Cadde İnşaat Projemiz 2020 Yılında tamamlanmış olup, Bu projedeki 16.888.744,20 TL maliyet tutarlı 17 adet ofis ve 4 Adet Mağazanın, Şirketimiz faaliyet konularındaki ticari işlere tahsis edilmek üzere, 01.09.2020 Tarih ve 9 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile bilançomuz duran varlık hesabına alınmıştır
     17.11.2020 Tarihinde Şirketimiz adına Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi Alınmıştır.
     23.11.2020 Tarihinde Şirketimiz Servis Faaliyetleri için Balat Mahallesi Sanayi Cd. N435/A Nilüfer Bursa ldükten sonra Dönem Net Karı 40.054.993 TL olarak gerçekleşmiştir.
 
b)   Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
 
c)   Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:
Doğrudan İştirakler                                          Pay Oranı
…………………………………………………        ……………
…………………………………………………        ……………
…………………………………………………        ……………
 
Dolaylı İştirakler                                               Pay Oranı
…………………………………………………        ……………
…………………………………………………        ……………
…………………………………………………        ……………
 
d)   Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:
………………. Adet      ………………………………. TL
Açıklama :……………………………………………………………………………………….
 
e)   Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: 
Bursa Yeminli Mali Müşavirler odasına 245/170 sicil numarası ile kayıtlı Yemini Mali Müşavir K.Nadir GÜLHAN/KPM Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, İçeriklerinin gerçekliği, Defter kayıtlarının ise genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve tek düzen hesap planına uygun olarak VUK nun )   Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:
     
    2020 Yılı
    2019 Yılı

    Dönem Karı / (Zararı)
   
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.446 Değişim: -0,59% Hacim : 12.671 Mio.TL Son veri saati : 17:02
Düşük 1.432 15.06.2021 Yüksek 1.457
Açılış: 1.451
8,5496 Değişim: 0,95%
Düşük 8,4510 15.06.2021 Yüksek 8,5909
Açılış: 8,4692
10,3753 Değişim: 1,05%
Düşük 10,2523 15.06.2021 Yüksek 10,4215
Açılış: 10,2673
512,16 Değişim: 0,78%
Düşük 506,11 15.06.2021 Yüksek 515,06
Açılış: 508,20
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.