KAP ***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

11.08.2020 - 16:26
KAP ***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 30.000.000 -49.016 298.647 760.926 63.622 31.074.179 31.074.179
Transferler
63.622 -63.622
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.895 171.316 166.421 166.421
Dönem Karı (Zararı)
171.316 171.316 171.316
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.895 -4.895 -4.895
Dönem Sonu Bakiyeler
18 30.000.000 -53.911 298.647 824.548 171.316 31.240.600 31.240.600
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 30.000.000 -57.809 298.647 824.548 323.526 31.388.912 31.388.912
Transferler
323.526 -323.526
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
990 2.346.598 2.346.598
Dönem Karı (Zararı)
2.345.608 2.345.608 2.345.608
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
990 2.345.608 990 990
Dönem Sonu Bakiyeler
18 30.000.000 -56.819 298.647 1.148.073 2.345.608 33.735.509 33.735.509


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.260.324 7.744.256
Dönem Karı (Zararı)
2.345.608 171.316
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.345.608 171.316
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
163.382 288.150
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 127.065 276.707
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
47.665 18.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 47.665 18.397
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -11.348 -6.954
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
10.334.581 7.215.080
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.780.632 -7.272.859
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -15.780.632 -7.272.859
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.915.437 -450.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 3.915.437 -450.453
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -145.988 -41.842
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.745.089 13.169.152
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 17.745.089 13.169.152
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 13.875 32.312
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.586.800 1.778.770
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 4.586.800 1.778.770
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.843.571 7.674.546
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 416.753 69.710
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-366.566 -351.918
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-366.566 -351.918
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -366.566 -351.918
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 235.877
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 235.877
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
7 235.877
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.893.758 7.628.215
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 12.893.758 7.628.215
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 25.500.627 26.441.882
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
38.394.385 34.070.097


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 38.394.385 25.500.627
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
45.669.312 29.888.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 45.669.312 29.888.680
Diğer Alacaklar
222.341 4.193.180
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 222.341 4.193.180
Peşin Ödenmiş Giderler
157.001 11.013
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 157.001 11.013
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 70.222 64.911
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
84.513.261 59.658.411
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
84.513.261 59.658.411
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
6 159.711 159.711
Diğer Alacaklar
1.300.327 1.244.925
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.300.327 1.244.925
Maddi Duran Varlıklar
615.390 369.967
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 592.450 325.750
Mobilya ve Demirbaşlar
11 22.751 37.350
Özel Maliyetler
11 189 6.867
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 77.101 83.023
Bilgisayar Yazılımları
12 77.101 83.023
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 9.393 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.161.922 1.857.626
TOPLAM VARLIKLAR
86.675.183 61.516.037
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47.617.544 29.872.455
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47.617.544 29.872.455
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 47.617.544 29.872.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 56.928 43.053
Diğer Borçlar
4.629.785 42.984
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.629.785 42.984
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
491.615 69.551
Kısa Vadeli Karşılıklar
59.105 28.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 59.105 28.617
ARA TOPLAM
52.854.977 30.056.660
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.854.977 30.056.660
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
84.697 68.510
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 84.697 68.510
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 0 1.955
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
84.697 70.465
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
52.939.674 30.127.125
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.735.509 31.388.912
Ödenmiş Sermaye
18 30.000.000 30.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-56.819 -57.809
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-56.819 -57.809
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -56.819 -57.809
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
298.647 298.647
Yasal Yedekler
18 298.647 298.647
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 1.148.073 824.548
Net Dönem Karı veya Zararı
18 2.345.608 323.526
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.735.509 31.388.912
TOPLAM KAYNAKLAR
86.675.183 61.516.037


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 2.059.420 1.432.185 1.733.759 1.263.835
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.059.420 1.432.185 1.733.759 1.263.835
BRÜT KAR (ZARAR)
2.059.420 1.432.185 1.733.759 1.263.835
Genel Yönetim Giderleri
20 -2.889.180 -2.413.469 -1.629.644 -1.228.139
Pazarlama Giderleri
20 -574.978 -600.236 -308.483 -304.071
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 358.170 105.185 174.706 49.652
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -87.783 0 -26.277 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.134.351 -1.476.335 -55.939 -218.723
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 412.841 856.932 232.883 452.076
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-721.510 -619.403 176.944 233.353
Finansman Gelirleri
24 15.579.087 21.669.207 8.036.549 11.417.222
Finansman Giderleri
25 -11.840.699 -20.795.091 -6.044.745 -11.367.547
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.016.878 254.713 2.168.748 283.028
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-671.270 -83.397 -482.898 -96.428
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-682.865 -89.127 -486.437 -89.127
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 11.595 5.730 3.539 -7.301
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.345.608 171.316 1.685.850 186.600
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.345.608 171.316 1.685.850 186.600
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.345.608 171.316 1.685.850 186.600
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
990 -4.895 7.302 -1.260
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.238 -6.119 9.128 -1.575
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-248 1.224 -1.826 315
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-248 1.224 -1.826 315
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
990 -4.895 7.302 -1.260
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.346.598 166.421 1.693.152 185.340
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.346.598 166.421 1.693.152 185.340http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868060


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.