KAP ***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

19.04.2018 - 11:30
KAP ***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***IME*** IŞIK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 30.000.000 -47.285 241.798 -95.128 1.284.301 31.383.686 0 31.383.686
Transferler
22 1.284.301 -1.284.301
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -3.234 -711.941 -715.175 0 -715.175
Dönem Sonu Bakiyeler
22 30.000.000 -50.519 241.798 1.189.173 -711.941 30.668.511 0 30.668.511
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
22 30.000.000 -45.590 298.647 1.132.324 -371.398 31.013.983 0 31.013.983
Transferler
22 -371.398 371.398 31.013.983
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22 -2.110 -474.862 -476.972
Dönem Sonu Bakiyeler
22 30.000.000 -47.700 298.647 760.926 -474.862 30.537.011 0 30.537.011


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.406.961 -10.037.526
Dönem Karı (Zararı)
-474.862 -711.941
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-474.862 -711.941
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
105.449 208.423
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14-15 114.053 144.519
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-15.110 -109.044
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -15.110 -109.044
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 6.506 29.012
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 0 143.936
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.789.212 -9.534.008
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.096.552 3.525.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 20.096.552 3.525.982
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.115.215 -4.356.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -1.115.215 -4.356.294
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -512.609 -1.360.298
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.676.267 -7.180.377
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -12.676.267 -7.180.377
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -4.578 -172.350
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.329 29.673
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 1.329 29.673
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -20.344
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
21 0 -20.344
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.419.799 -10.037.526
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.838 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.352 -23.094
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-15 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 -11.352 -23.094
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.395.609 -10.060.620
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 5.395.609 -10.060.620
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 10.526.850 22.592.667
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.922.459 12.532.047


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 15.922.459 10.526.850
Finansal Yatırımlar
8 0 0
Ticari Alacaklar
26.594.265 46.690.817
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 26.594.265 46.690.817
Diğer Alacaklar
9.017.617 7.921.943
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 9.017.617 7.921.943
Stoklar
12 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
602.063 85.029
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 602.063 85.029
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30 44.321 31.483
Diğer Dönen Varlıklar
21 0 0
ARA TOPLAM
52.180.725 65.256.122
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
52.180.725 65.256.122
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 159.711 159.711
Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 751.198 731.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 751.198 731.657
Maddi Duran Varlıklar
14 716.737 791.110
Tesis, Makine ve Cihazlar
567.112 640.710
Mobilya ve Demirbaşlar
103.701 114.231
Özel Maliyetler
45.924 36.169
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 268.379 296.709
Diğer Haklar
268.379 296.709
Peşin Ödenmiş Giderler
13 4.425
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 14.693 19.675
Diğer Duran Varlıklar
21 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.910.718 2.003.287
TOPLAM VARLIKLAR
54.091.443 67.259.409
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 0 0
Ticari Borçlar
23.359.528 36.035.795
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 23.359.528 36.035.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 40.305 44.883
Diğer Borçlar
38.703 37.376
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 38.703 37.376
Ertelenmiş Gelirler
13 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
23.163 41.780
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 23.163 41.780
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 0 0
ARA TOPLAM
23.461.699 36.159.834
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.461.699 36.159.834
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
Ertelenmiş Gelirler
13 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
36.921 31.304
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 36.921 31.304
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
19 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 55.812 54.288
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
21 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
92.733 85.592
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
23.554.432 36.245.426
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.537.011 31.013.983
Ödenmiş Sermaye
22 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-47.700 -45.590
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
22 -47.700 -45.590
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 298.647 298.647
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 760.926 1.132.324
Net Dönem Karı veya Zararı
-474.862 -371.398
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.537.011 31.013.983
TOPLAM KAYNAKLAR
54.091.443 67.259.409


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 2.299.298 4.347.245
Satışların Maliyeti
23 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.299.298 4.347.245
BRÜT KAR (ZARAR)
2.299.298 4.347.245
Genel Yönetim Giderleri
24 -1.079.716 -5.360.059
Pazarlama Giderleri
24 -2.919.231 -1.192.960
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 27.785 207.301
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -21.027 -17.947
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.692.891 -2.016.420
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 163.343 151.181
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.529.548 -1.865.239
Finansman Gelirleri
28 5.677.101 12.910.640
Finansman Giderleri
29 -4.615.381 -11.727.521
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-467.828 -682.120
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.034 -29.821
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -7.034 -29.821
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-474.862 -711.941
DÖNEM KARI (ZARARI)
-474.862 -711.941
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-474.862 -711.941
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.110 -3.234
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -2.638 -4.042
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
528 808
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 528 808
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.110 -3.234
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-476.972 -715.175
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-476.972 -715.175http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677933


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.450 Değişim: 0,61% Hacim : 13.045 Mio.TL Son veri saati : 17:22
Düşük 1.446 17.05.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.447
8,3348 Değişim: -1,43%
Düşük 8,3102 17.05.2021 Yüksek 8,4544
Açılış: 8,4544
10,1371 Değişim: -1,30%
Düşük 10,0998 17.05.2021 Yüksek 10,2739
Açılış: 10,2709
498,83 Değişim: -0,46%
Düşük 495,22 17.05.2021 Yüksek 503,52
Açılış: 501,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.