" />

KAP ***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2023 - 16:52
KAP ***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***IKN*** IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -5.706 1.282.878 1.277.172 1.277.172 438.006 6.365.917 1.251.935 34.333.030 0 34.333.030
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
0 0 22.259 1.229.676 -1.251.935 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-27.861 -27.861 -27.861 -313.771 -341.632 0 -341.632
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -33.567 1.282.878 1.249.311 0 0 0 0 0 1.249.311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460.265 0 0 0 7.595.593 -313.771 0 33.991.398 0 33.991.398
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -221.641 1.282.878 1.061.237 1.061.237 460.265 7.595.593 3.319.686 37.436.781 0 37.436.781
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0
Transferler
0 0 252.401 3.067.285 -3.319.686 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
87.094 87.094 87.094 498.715 585.809 585.809
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -134.547 1.282.878 1.148.331 0 0 0 0 0 1.148.331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 712.666 0 0 0 10.662.878 498.715 0 38.022.590 0 38.022.590


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.921.120 -793.478
Dönem Karı (Zararı)
498.715 -313.771
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
498.715 -313.771
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
293.078 88.608
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 11 34.151 21.267
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
218.301 16.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 13 218.301 16.409
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-41.412 -10.122
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -41.412 -10.122
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 126.310 61.054
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-44.272 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -44.272 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.230.414 -501.286
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.181.840 1.842.108
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.181.840 1.842.108
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-703.549 469.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -703.549 469.621
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -372.144 -197.776
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.304.182 -1.415.002
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -2.304.182 -1.415.002
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 2.630 22.069
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
328.671 -1.862.165
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 328.671 -1.862.165
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 639.859
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 639.859
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.438.621 -726.449
Alınan Faiz
19 41.412 10.122
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -65.737 -30.168
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -458.174 -46.983
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
60.813 -61.496
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
78.266 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 11 78.266 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.453 -61.496
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 11 -17.453 -61.496
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.491 -596.349
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.197
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9 0 7.197
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-30.491 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 -30.491 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 -603.546
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.890.798 -1.451.323
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.890.798 -1.451.323
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 30.543.864 28.172.118
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 26.653.066 26.720.795


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 26.653.066 30.543.864
Ticari Alacaklar
6 17.290.943 16.109.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 17.290.943 16.109.103
Diğer Alacaklar
7 3.859.730 3.156.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.859.730 3.156.181
Peşin Ödenmiş Giderler
8 609.317 237.173
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 609.317 237.173
ARA TOPLAM
48.413.056 50.046.321
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
48.413.056 50.046.321
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.517.254 1.517.254
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
5 1.517.254 1.517.254
Maddi Duran Varlıklar
1.221.575 1.270.917
Binalar
10 790.667 795.075
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 400.569 461.640
Mobilya ve Demirbaşlar
10 0 0
Özel Maliyetler
10 30.339 14.202
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 31.561 32.911
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 31.561 32.911
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 157.662 135.680
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.928.052 2.956.762
TOPLAM VARLIKLAR
51.341.108 53.003.083
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 61.361 91.852
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 61.361 91.852
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 61.361 91.852
Ticari Borçlar
11.084.245 13.388.427
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 11.084.245 13.388.427
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 165.511 162.881
Diğer Borçlar
533.291 204.620
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 533.291 204.620
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 164.733 452.841
Kısa Vadeli Karşılıklar
546.171 531.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 220.554 206.243
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 325.617 325.617
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
12.555.312 14.832.481
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.555.312 14.832.481
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
763.206 733.821
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 763.206 733.821
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
763.206 733.821
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.318.518 15.566.302
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
38.022.590 37.436.781
Ödenmiş Sermaye
14 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.148.331 1.061.237
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.148.331 1.061.237
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -134.547 -221.641
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 1.282.878 1.282.878
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
712.666 460.265
Yasal Yedekler
14 712.666 460.265
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.662.878 7.595.593
Net Dönem Karı veya Zararı
498.715 3.319.686
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.022.590 37.436.781
TOPLAM KAYNAKLAR
51.341.108 53.003.083


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 12.553.506 8.515.062
Satışların Maliyeti
15 -9.769.218 -10.066.778
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.784.288 -1.551.716
BRÜT KAR (ZARAR)
2.784.288 -1.551.716
Genel Yönetim Giderleri
16 -4.005.236 -1.638.075
Pazarlama Giderleri
16 -96.135 -20.218
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 936.660 110.402
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-380.423 -3.099.607
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 41.412 10.122
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -44.272 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-383.283 -3.089.485
Finansman Gelirleri
20 2.416.102 8.398.100
Finansman Giderleri
20 -1.407.794 -5.561.332
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
625.025 -252.717
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 -126.310 -61.054
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -170.066 -181.357
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 43.756 120.303
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
498.715 -313.771
DÖNEM KARI (ZARARI)
498.715 -313.771
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
498.715 -313.771
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
87.094 -27.861
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 108.868 -34.826
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-21.774 6.965
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -21.774 6.965
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
87.094 -27.861
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
585.809 -341.632
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
585.809 -341.632http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141240


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,67% Hacim : 101.199 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.103 16.07.2024 Yüksek 11.188
Açılış: 11.110
33,0449 Değişim: 0,16%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0988
Açılış: 32,9927
36,0688 Değişim: 0,20%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,1269
Açılış: 35,9959
2.620,41 Değişim: 1,97%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.622,09
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.