" />

KAP ***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

21.08.2023 - 19:12
KAP ***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***IHYAY*** İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 571.010.133 255.715.461 317.617.969 136.459.328
Satışların Maliyeti
14 -459.749.528 -230.703.809 -236.619.093 -125.964.908
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
111.260.605 25.011.652 80.998.876 10.494.420
BRÜT KAR (ZARAR)
111.260.605 25.011.652 80.998.876 10.494.420
Genel Yönetim Giderleri
-74.483.877 -42.111.642 -40.233.193 -23.650.858
Pazarlama Giderleri
-41.256.438 -18.430.015 -21.093.386 -11.094.451
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 22.688.686 27.973.741 12.450.713 21.595.601
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -13.920.422 -12.307.028 -10.384.799 -4.544.538
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.288.554 -19.863.292 21.738.211 -7.199.826
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13.630.550 1.978.671 4.014.649 1.960.348
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-1.186.885 -3.862 -225.913 -3.862
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.616.564 439.226 1.131.934 399.360
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.348.783 -17.449.257 26.658.881 -4.843.980
Finansman Gelirleri
35.001.548 37.664.899 25.048.124 15.882.351
Finansman Giderleri
-15.603.884 -8.475.466 -11.636.797 -3.660.249
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
37.746.447 11.740.176 40.070.208 7.378.122
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.908.051 -1.813.272 -10.119.684 -1.187.068
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -3.001.416 -3.324.549 -3.001.416 -1.807.793
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -8.906.635 1.511.277 -7.118.268 620.725
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
25.838.396 9.926.904 29.950.524 6.191.054
DÖNEM KARI (ZARARI)
17 25.838.396 9.926.904 29.950.524 6.191.054
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15.697.235 14.219.745 9.823.145 4.977.332
Ana Ortaklık Payları
10.141.161 -4.292.841 20.127.379 1.213.722
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 17 0,05700000 0,02200000 0,06700000 0,01400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-51.196.415 -85.599.380
Dönem Karı (Zararı)
17 25.838.396 9.926.904
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.263.092 -2.316.004
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16.890.498 10.070.694
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.409.025 5.227.560
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.082.897 4.151.433
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.326.128 1.076.127
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.839.006 7.410.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 10.504.652 7.189.499
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
334.354 220.568
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-18.706.502 -28.123.459
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-26.616.651 -33.339.110
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7.910.149 5.215.651
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -88.076
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -88.076
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 11.908.051 1.813.272
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.046.930 -813.354
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.046.930 -813.354
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
969.944 2.187.292
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-76.271.692 -88.571.912
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8.693.236 -23.265.299
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-121.678.171 2.076.058
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.262.792 11.182.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-122.940.963 -9.106.480
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
34.064.529 1.347.963
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 35.824.097 1.522.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.759.568 -174.139
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -16.934.869 -68.622.861
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -18.244.313 -12.455.603
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.243.646 14.434.178
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 5.685.103 4.005.123
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 18.558.543 10.429.055
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -3.294.066 692.564
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
288.404 -55.291
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
152.112 -18.784
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 136.292 -36.507
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 4.446.572 11.169.569
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.143.340 -13.893.190
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.043.713 -13.729.877
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9.099.627 -163.313
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-27.170.204 -80.961.012
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -21.722.109 -2.524.237
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.304.102 -2.114.131
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-25.096.102 -52.572.496
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.942.793 932.353
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.942.793 932.353
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.755.737 -34.500.326
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -24.890.239 -32.132.415
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.865.498 -2.367.911
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-583.158 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
12 300.000 -19.004.523
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.929.686 16.768.420
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.484.031 -3.903.555
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.399.542 -8.568.772
Ödenen Faiz
-1.934.254 -2.506.122
Alınan Faiz
25.747.513 31.746.869
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-64.362.831 -121.403.456
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-64.362.831 -121.403.456
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 223.052.400 314.040.546
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 158.689.569 192.637.090


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 159.141.977 223.052.400
Finansal Yatırımlar
37.596.854 46.290.090
Ticari Alacaklar
357.599.679 237.004.405
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-18 31.387.635 32.649.620
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 326.212.044 204.354.785
Diğer Alacaklar
64.722.306 100.116.408
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7-18 62.619.713 98.443.810
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.102.593 1.672.598
Stoklar
8 153.868.224 138.259.483
Peşin Ödenmiş Giderler
12 57.826.769 39.985.539
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
63.654 2.911.337
Diğer Dönen Varlıklar
13 22.011.638 22.749.321
ARA TOPLAM
852.831.101 810.368.983
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
852.831.101 810.368.983
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
4.103.272 2.773.699
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.103.272 2.773.699
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
23.099.647 21.805.670
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
427.921.660 427.338.502
Maddi Duran Varlıklar
9 280.218.508 266.547.121
Kullanım Hakkı Varlıkları
59.383.757 19.415.833
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
85.809.194 84.803.494
Peşin Ödenmiş Giderler
12 46.213.609 46.110.526
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 58.765.717 47.916.528
Diğer Duran Varlıklar
13 105.676.312 105.134.659
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.091.191.676 1.021.846.032
TOPLAM VARLIKLAR
1.944.022.777 1.832.215.015
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.221.654 9.709.054
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.772.295 5.351.058
Ticari Borçlar
67.679.947 43.436.301
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-18 9.307.157 3.622.054
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 58.372.790 39.814.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 62.443.398 65.737.464
Diğer Borçlar
1.528.273 1.239.869
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7-18 1.197.280 1.045.168
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 330.993 194.701
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 10.751.916 6.305.344
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.698.659 2.001.345
Kısa Vadeli Karşılıklar
22.017.660 15.614.907
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 19.102.403 12.966.063
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.915.257 2.648.844
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 17.001.791 7.919.694
ARA TOPLAM
201.115.593 157.315.036
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
201.115.593 157.315.036
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
68.650.680 28.646.782
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.403.341 27.700.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 22.919.297 25.284.014
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
2.484.044 2.416.103
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 104.865.963 84.954.068
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 17.530 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
198.937.514 141.300.967
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
400.053.107 298.616.003
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
560.623.995 556.890.282
Ödenmiş Sermaye
450.000.000 450.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22.039.497 22.039.497
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
783.659 783.659
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33.866.613 40.274.061
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34.198.576 40.283.437
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
37.064.005 38.122.976
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.865.429 2.160.461
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-331.963 -9.376
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.456.960 7.488.065
Diğer Yedekler
-37.861.818 -37.861.818
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
73.197.923 -18.697.239
Net Dönem Karı veya Zararı
17 10.141.161 92.864.057
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
983.345.675 976.708.730
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.543.969.670 1.533.599.012
TOPLAM KAYNAKLAR
1.944.022.777 1.832.215.015


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
450.000.000 22.039.497 783.627 8.240.662 -5.689.724 3.800 7.197.204 -37.495.860 -53.363.758 31.866.935 423.582.383 745.776.133 1.169.358.516
Transferler
31.866.935 -31.866.935
Dönem Karı (Zararı)
0 -4.292.841 -4.292.841 14.219.745 9.926.904
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.084.752 -1.093 -1.085.845 -688.857 -1.774.702
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
280.804 -280.804
Dönem Sonu Bakiyeler
450.000.000 22.039.497 783.627 8.240.662 -6.774.476 2.707 7.478.008 -37.495.860 -21.777.627 -4.292.841 418.203.697 759.307.021 1.177.510.718
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
450.000.000 22.039.497 783.627 38.122.976 2.160.461 -9.376 7.488.065 -37.861.818 -18.697.239 92.864.057 556.890.282 976.708.730 1.533.599.012
Transferler
92.864.057 -92.864.057
Dönem Karı (Zararı)
0 0 10.141.161 10.141.161 15.697.235 25.838.396
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.058.971 -5.025.890 -322.587 -6.407.448 -9.060.290 -15.467.738
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
688.091 -688.091
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
280.804 -280.804
Dönem Sonu Bakiyeler
450.000.000 22.039.497 783.627 37.064.005 -2.865.429 -331.963 8.456.960 -37.861.818 73.197.923 10.141.161 560.623.995 983.345.675 1.543.969.670


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
25.838.396 9.926.904 29.950.524 6.191.054
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-15.467.738 -1.774.702 -6.384.561 259.829
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-3.357.975 0 -3.357.975 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.787.176 -1.773.609 -2.926.172 262.270
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-322.587 -1.093 -100.414 -2.441
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.467.738 -1.774.702 -6.384.561 259.829
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.370.658 8.152.202 23.565.963 6.450.883
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.636.946 13.529.795 6.218.794 5.353.740
Ana Ortaklık Payları
3.733.712 -5.377.593 17.347.169 1.097.143http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187919


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.111 Değişim: -0,55% Hacim : 83.997 Mio.TL Son veri saati : 16:35
Düşük 11.039 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,8803 Değişim: -0,05%
Düşük 32,7856 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,6978 Değişim: -0,49%
Düşük 35,6788 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.539,64 Değişim: 0,19%
Düşük 2.525,24 23.07.2024 Yüksek 2.554,68
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.