KAP ***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2023 - 19:51
KAP ***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000.000 70.140.548 -88.293.042 1.401.640 370.260 -3.261.298 0 2.416.654 -61.918.812 -64.496.869 107.603.341 963.962.422 693.457 964.655.879
Transferler
107.603.341 -107.603.341 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -1.186.839 -1.192.605 54.270.486 51.891.042 -53.876 51.837.166
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
365.078 -365.078 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000.000 70.140.548 -88.293.042 1.401.640 370.260 -4.448.137 -1.192.605 2.781.732 -61.918.812 42.741.394 54.270.486 1.015.853.464 639.581 1.016.493.045
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000.000 70.140.548 -88.293.042 1.401.640 460.523 -6.217.922 351.482 5.965.562 -61.918.812 39.557.564 133.943.650 1.095.391.193 563.446 1.095.954.639
Transferler
133.943.650 -133.943.650 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -12.793 -2.048.732 30.710 -24.646.205 -26.677.020 -308.975 -26.985.995
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-58.926.492 4.016.056 54.910.436 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000.000 11.214.056 -88.293.042 1.401.640 447.730 -8.266.654 382.192 9.981.618 -61.918.812 228.411.650 -24.646.205 1.068.714.173 254.471 1.068.968.644


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-108.651.017 9.926.094
Dönem Karı (Zararı)
13 -24.920.689 54.222.498
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
50.471.543 12.836.063
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.135.055 1.277.608
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.372.597 5.704.939
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -4.393.636 5.044.561
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.766.233 660.378
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.861.919 17.703.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.267.533 1.836.313
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
594.386 15.867.096
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.740.335 -15.072.131
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.334.473 -19.879.665
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9.594.138 4.807.534
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
32.590.920 3.440.816
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
32.537.800 4.989.654
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
53.120 -1.548.838
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.422.576 287.511
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -495.049
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-171.189 -11.040
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-121.341.050 -50.787.176
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-3.820.799 7.816.830
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.850.333 60.764.679
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.127.666 -3.412.206
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.722.667 64.176.885
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.659.278 -11.955.861
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.696.991 -5.814.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.037.713 -6.141.583
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
18.246.880 -29.451.164
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-64.051.059 186.865.738
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-35.661.236 -67.257.763
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.800.962 20.589.282
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.056.502 36.934.714
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.255.540 -16.345.432
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.068.936 -5.348.822
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-35.824.755 2.439.034
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
755.819 -7.787.856
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-3.827.914 -184.065.462
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.152.587 -28.744.633
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
23.947.487 6.341.856
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12.205.100 -35.086.489
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-95.790.196 16.271.385
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.361.302 -1.452.831
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.499.519 -4.892.460
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-698.045 -2.329.734
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 495.050
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 495.050
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-698.045 -572.495
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -698.045 -572.495
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -2.252.289
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.359.846 -4.761.401
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.937.990 -19.278.274
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.869.411 -1.675.506
Ödenen Faiz
-7.886.918 -3.687.286
Alınan Faiz
11.334.473 19.879.665
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-128.708.908 2.834.959
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-128.708.908 2.834.959
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
174.404.953 191.130.610
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
45.696.045 193.965.569


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 45.696.045 174.404.953
Finansal Yatırımlar
67.042.399 63.221.600
Ticari Alacaklar
322.393.052 286.773.908
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-14 10.554.829 6.427.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 311.838.223 280.346.745
Diğer Alacaklar
115.795.825 114.654.707
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
77.484.917 62.787.926
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
38.310.908 51.866.781
Türev Araçlar
5.509.590 23.756.470
Stoklar
5 178.388.961 122.104.135
Peşin Ödenmiş Giderler
8 216.953.482 181.411.704
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
95.902 569.805
Diğer Dönen Varlıklar
9 55.420.994 78.894.578
ARA TOPLAM
1.007.296.250 1.045.791.860
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.007.296.250 1.045.791.860
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
80.947.697 113.485.497
Ticari Alacaklar
10.046.170 12.421.345
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 10.046.170 12.421.345
Diğer Alacaklar
907.846 389.686
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
907.846 389.686
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5.000 5.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
109.375.395 109.375.395
Maddi Duran Varlıklar
6 2.704.375 2.405.625
Kullanım Hakkı Varlıkları
6 13.701.916 6.828.878
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.213.707 6.378.834
Peşin Ödenmiş Giderler
119.458 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 54.567.643 36.402.382
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
278.589.207 287.692.642
TOPLAM VARLIKLAR
1.285.885.457 1.333.484.502
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.230.658 1.651.030
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.559.088 18.860.936
Ticari Borçlar
26.850.095 29.651.057
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-14 6.206.983 13.263.485
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 20.643.112 16.387.572
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.094.863 5.212.552
Diğer Borçlar
15.773.240 50.842.176
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13.430.758 49.255.513
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.342.482 1.586.663
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 50.501.579 54.329.493
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.228.280 9.716.008
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.237.124 5.431.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
750.464 538.962
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 5.486.660 4.892.274
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 19.080.405 8.757.617
ARA TOPLAM
139.555.332 184.452.105
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
139.555.332 184.452.105
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.322.112 18.256.426
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 2.000.001 2.000.001
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.031.043 17.212.044
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19.931.043 17.112.044
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
7 100.000 100.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 40.008.325 15.609.287
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.361.481 53.077.758
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
216.916.813 237.529.863
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.068.714.173 1.095.391.193
Ödenmiş Sermaye
1.000.000.000 1.000.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11.214.056 70.140.548
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-88.293.042 -88.293.042
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.401.640 1.401.640
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.818.924 -5.757.399
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.818.924 -5.757.399
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
447.730 460.523
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.266.654 -6.217.922
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
382.192 351.482
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
382.192 351.482
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.981.618 5.965.562
Diğer Yedekler
-61.918.812 -61.918.812
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
228.411.650 39.557.564
Net Dönem Karı veya Zararı
13 -24.646.205 133.943.650
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
254.471 563.446
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.068.968.644 1.095.954.639
TOPLAM KAYNAKLAR
1.285.885.457 1.333.484.502


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 152.232.856 344.763.271 80.563.639 139.203.617
Satışların Maliyeti
10 -120.330.601 -246.181.946 -66.102.686 -93.076.165
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.902.255 98.581.325 14.460.953 46.127.452
BRÜT KAR (ZARAR)
31.902.255 98.581.325 14.460.953 46.127.452
Genel Yönetim Giderleri
-55.304.078 -37.802.253 -34.853.201 -21.981.929
Pazarlama Giderleri
-14.205.789 -39.933.995 -7.355.171 -12.077.120
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 61.229.610 44.532.350 46.016.041 25.913.791
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -21.041.320 -29.229.724 -17.856.263 -25.105.638
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.580.678 36.147.703 412.359 12.876.556
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
7.228.645 548.650 7.167.083 526.970
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-51.417.252 -4.989.654 -3.633 -1.814.419
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-41.607.929 31.706.699 7.575.809 11.589.107
Finansman Gelirleri
37.928.645 26.498.320 29.965.946 16.461.889
Finansman Giderleri
-9.818.829 -3.695.010 -3.884.977 -514.586
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-13.498.113 54.510.009 33.656.778 27.536.410
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.422.576 -287.511 -15.672.561 1.183.487
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.011.791 -2.647.249 -407.852 -1.943.895
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -7.410.785 2.359.738 -15.264.709 3.127.382
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-24.920.689 54.222.498 17.984.217 28.719.897
DÖNEM KARI (ZARARI)
-24.920.689 54.222.498 17.984.217 28.719.897
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -274.484 -47.988 -66.481 -32.489
Ana Ortaklık Payları
13 -24.646.205 54.270.486 18.050.698 28.752.386
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 13 0,02490000 0,05420000 0,01800000 0,02870000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.096.016 -1.192.727 666.971 -453.764
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.295.434 -1.489.682 158.111 -565.978
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.199.418 296.955 508.860 112.214
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 1.199.418 296.955 508.860 112.214
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
30.710 -1.192.605 320.992 -1.192.605
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30.710 -1.192.605 320.992 -1.192.605
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
30.710 -1.192.605 320.992 -1.192.605
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.065.306 -2.385.332 987.963 -1.646.369
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-26.985.995 51.837.166 18.972.180 27.073.528
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-308.975 -53.876 -65.146 -38.488
Ana Ortaklık Payları
-26.677.020 51.891.042 19.037.326 27.112.016http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186725


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.005 Değişim: -1,09% Hacim : 73.606 Mio.TL Son veri saati : 17:42
Düşük 7.994 29.11.2023 Yüksek 8.125
Açılış: 8.115
28,9186 Değişim: 0,05%
Düşük 28,8091 29.11.2023 Yüksek 28,9561
Açılış: 28,9046
31,7722 Değişim: -0,03%
Düşük 31,6972 29.11.2023 Yüksek 31,9430
Açılış: 31,7821
1.900,23 Değişim: 0,17%
Düşük 1.889,65 29.11.2023 Yüksek 1.907,94
Açılış: 1.897,03
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.