KAP ***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 22:28
KAP ***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000.000 70.140.548 -88.293.042 1.401.640 328.890 -1.872.068 2.174.606 -61.918.812 -67.967.788 3.712.967 857.706.941 -467.524 857.239.417
Transferler
3.712.967 -3.712.967
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 804.067 9.209.816 10.013.883 -35.467 9.978.416
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
75.235 -75.235
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000.000 70.140.548 -88.293.042 1.401.640 328.890 -1.068.001 2.249.841 -61.918.812 -64.330.056 9.209.816 867.720.824 -502.991 867.217.833
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000.000 70.140.548 -88.293.042 1.401.640 370.260 -3.261.298 2.416.654 -64.496.869 107.603.341 963.962.422 693.457 964.655.879
Transferler
-107.603.341 107.603.341
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -739.074 25.518.100 24.779.026 -15.388 24.763.638
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000.000 70.140.548 -88.293.042 1.401.640 370.260 -4.000.372 2.416.654 -61.918.812 43.106.472 25.518.100 988.741.448 678.069 989.419.517


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.017.514 -73.568.615
Dönem Karı (Zararı)
13 25.502.601 9.172.763
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.597.670 -2.182.510
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
639.867 467.636
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.270.994 1.098.397
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -1.270.994 1.098.397
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.985.364 564.392
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
802.647 504.396
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.788.011 59.996
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.900.919 -3.393.315
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-6.893.559 -8.531.016
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.992.640 5.137.701
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.175.235
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
3.175.235
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.470.998 -889.958
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-29.662
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
273.507
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
47.002.637 -76.170.018
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7.772.112 -5.403.706
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
58.656.085 -25.795.955
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
158.253 12.281.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
58.497.832 -38.077.226
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.114.358 -25.737.678
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.072.722 -10.769.447
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.041.636 -14.968.231
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
123.550.531 -80.327.531
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-8.281.054 -64.416.666
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.314.625 3.455.361
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21.259.470 14.833.107
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.944.845 -11.377.746
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.353.540 1.572.725
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.088.595 1.711
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-264.945 1.571.014
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-95.215.923 116.090.127
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.325.841 4.393.305
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.565.593 1.384.365
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-29.760.248 3.008.940
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
69.907.568 -69.179.765
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-895.932 -19.182
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.994.122 -4.369.668
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-328.646 17.370
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.662
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.662
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-328.646 -12.292
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -328.646 -12.292
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.954.739 3.133.512
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.668.463 -114.948
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-826.313 -623.574
Ödenen Faiz
-2.444.044 -4.658.982
Alınan Faiz
6.893.559 8.531.016
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
66.643.607 -70.417.733
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
66.643.607 -70.417.733
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
191.130.610 242.928.695
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
257.774.217 172.510.962


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 257.774.217 191.130.610
Finansal Yatırımlar
30.564.777 41.512.124
Ticari Alacaklar
398.038.350 454.139.471
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-14 7.590.865 7.749.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 390.447.485 446.390.353
Diğer Alacaklar
132.812.791 125.319.699
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
80.914.739 78.842.017
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
51.898.052 46.477.682
Stoklar
5 200.395.802 323.946.333
Peşin Ödenmiş Giderler
8 178.242.609 169.961.555
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11.467.989 11.742.765
Diğer Dönen Varlıklar
9 82.944.439 78.104.070
ARA TOPLAM
1.292.240.974 1.395.856.627
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.292.240.974 1.395.856.627
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
22.464.630 23.748.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 22.464.630 23.748.600
Diğer Alacaklar
981.115 359.849
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
981.115 359.849
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5.000 5.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
57.971.951 57.971.951
Maddi Duran Varlıklar
6 2.034.181 1.885.504
Kullanım Hakkı Varlıkları
7.555.568 5.966.025
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.594.616 6.676.875
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 40.498.422 40.745.780
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
138.105.483 137.359.584
TOPLAM VARLIKLAR
1.430.346.457 1.533.216.211
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.919.355 2.140.519
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
25.803.564 22.874.504
Ticari Borçlar
50.732.969 44.418.344
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-14 34.284.841 13.025.371
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 16.448.128 31.392.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.265.408 2.659.294
Diğer Borçlar
17.617.983 20.971.523
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8.737.625 11.826.220
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.880.358 9.145.303
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 273.657.410 368.873.333
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
809.934 3.827.194
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.435.606 10.333.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
635.831 663.811
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 5.799.775 9.669.786
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 7.159.033 36.908.496
ARA TOPLAM
386.401.262 513.006.804
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
386.401.262 513.006.804
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
32.428.996 35.115.886
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 2.000.001 2.000.001
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.977.026 10.653.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11.877.026 10.635.531
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
7 100.000 18.000
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 8.119.655 7.784.110
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.525.678 55.553.528
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
440.926.940 568.560.332
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
988.741.448 963.962.422
Ödenmiş Sermaye
1.000.000.000 1.000.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
70.140.548 70.140.548
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-88.293.042 -88.293.042
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.401.640 1.401.640
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.630.112 -2.891.038
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.630.112 -2.891.038
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
370.260 370.260
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.000.372 -3.261.298
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.416.654 2.416.654
Diğer Yedekler
-61.918.812 -61.918.812
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
43.106.472 -64.496.869
Net Dönem Karı veya Zararı
13 25.518.100 107.603.341
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
678.069 693.457
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
989.419.517 964.655.879
TOPLAM KAYNAKLAR
1.430.346.457 1.533.216.211


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 205.559.654 17.943.609
Satışların Maliyeti
10 -153.105.781 -15.774.668
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
52.453.873 2.168.941
BRÜT KAR (ZARAR)
52.453.873 2.168.941
Genel Yönetim Giderleri
-15.820.324 -9.371.128
Pazarlama Giderleri
-27.856.875 -4.249.567
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 18.618.559 20.762.884
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -4.124.086 -5.915.853
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.271.147 3.395.277
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21.680 90.366
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-3.175.235
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.117.592 3.485.643
Finansman Gelirleri
10.036.431 10.008.350
Finansman Giderleri
-3.180.424 -5.211.188
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.973.599 8.282.805
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.470.998 889.958
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-703.354
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -767.644 889.958
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13 25.502.601 9.172.763
DÖNEM KARI (ZARARI)
25.502.601 9.172.763
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -15.499 -37.053
Ana Ortaklık Payları
13 25.518.100 9.209.816
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 13 0,02550000 0,00920000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-738.963 805.653
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-923.704 1.007.066
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
184.741 -201.413
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 184.741 -201.413
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-738.963 805.653
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.763.638 9.978.416
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-15.388 -34.089
Ana Ortaklık Payları
24.779.026 10.012.505http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028955


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.