KAP ***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2021 - 22:32
KAP ***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
140.000.000 70.140.548 339.940 436.621 -614.371 1.510.885 8.069.258 -106.742.240 -1.173.039 111.367.602 -651.490 110.716.112
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-33.091 -33.091 -33.091
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
140.000.000 70.140.548 339.940 436.621 -614.371 1.510.885 8.069.258 -106.775.331 -1.773.039 111.334.511 -651.490 110.683.021
Transferler
-1.773.039 1.773.039
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21,29 -111.484 -901.993 42.530.250 41.516.773 -26.020 41.490.753
Sermaye Arttırımı
21 196.000.000 12.000 196.012.000 196.012.000
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
349.538.887 -88.293.042 241.245.845 8.478.464 249.724.309
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
21 -7.785.237 -7.785.237 -7.785.237
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
581.276 -69.988.070 5.918.014 -63.488.780 -6.512.790 -70.001.570
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.653.425 -1.653.425
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-23.880 23.880 -1.257 -1.257
Dönem Sonu Bakiyeler
665.538.887 70.140.548 -88.293.042 351.940 325.137 -1.516.364 2.068.281 -61.918.812 -110.391.713 42.530.250 518.835.112 -366.518 518.468.594
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
665.538.887 70.140.548 -88.293.042 351.940 325.137 -1.516.364 2.068.281 -61.918.812 -110.391.713 42.530.250 518.835.112 -366.518 518.468.594
Transferler
42.530.250 -42.530.250
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 3.753 -355.704 3.712.967 3.361.016 -101.006 3.260.010
Sermaye Arttırımı
21 334.461.113 1.049.700 335.510.813 335.510.813
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
106.325 -106.325
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000.000 70.140.548 -88.293.042 1.401.640 328.890 -1.872.068 2.174.606 -61.918.812 -67.967.788 3.712.967 857.706.941 -467.524 857.239.417


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-94.992.695 -184.959.479
Dönem Karı (Zararı)
29 3.610.581 42.527.981
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.167.801 -66.418.603
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-15 1.732.351 1.286.917
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.513.319 14.425.153
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 3.513.319 6.129.541
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
14 8.295.612
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.979.705 1.055.981
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.305.456 886.560
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 674.249 169.421
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-614.867 -30.644.121
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -7.198.823 -44.274.097
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 6.583.956 13.629.976
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.689.918 -708.134
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -2.689.918 -708.134
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 2.021 -3.600
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -6.018.433 11.061.880
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -605.686
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-62.300.000
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-71.979 13.007
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-94.161.387 -160.010.488
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -695.227 -3.011
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
34.293.269 -48.438.005
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.771.043 -4.293.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
37.064.312 -44.144.301
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.752.178 45.306.779
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.183.079 45.292.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-569.099 13.976
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.054.418 -45.468.821
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-61.865.373 -77.964.862
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.474.190 -63.314.010
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
663.287 4.399.044
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-42.137.477 -67.713.054
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-865.959 -229.082
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.070.176 -28.800
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.204.217 -200.282
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
22.794.735 17.032.374
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.542.046 13.068.150
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-20.601.299 24.008.473
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.059.253 -10.940.323
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-92.718.607 -183.901.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -511.679 -472.644
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
28 -1.762.409 -585.725
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-501.070 6.854.909
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.210.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.210.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-501.070 -319.508
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -489.937 -303.885
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -11.133 -15.623
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -660.917
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
17 4.625.334
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
326.830.208 189.514.949
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
-9.505.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
335.510.813 196.012.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
335.510.813 196.012.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-23.437.018
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.437.018
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.651.781
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.651.781
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-9.540.524 3.841.885
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.382.862 -1.174.199
Ödenen Faiz
-3.956.042 -2.539.732
Alınan Faiz
7.198.823 10.665.232
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
231.336.443 11.410.379
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
231.336.443 11.410.379
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.592.252 181.873
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
242.928.695 11.592.252


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 242.928.695 11.592.252
Finansal Yatırımlar
7 804.414 109.187
Ticari Alacaklar
424.008.559 396.101.564
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8-30 52.278.869 49.507.826
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 371.729.690 346.593.738
Diğer Alacaklar
29.074.291 7.334.386
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9-30 27.718.507 6.535.428
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.355.784 798.958
Stoklar
10 509.212.723 504.158.305
Peşin Ödenmiş Giderler
18 190.825.851 213.722.882
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 624.887 829.421
Diğer Dönen Varlıklar
20 62.355.121 41.549.288
ARA TOPLAM
1.459.834.541 1.175.397.285
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.459.834.541 1.175.397.285
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
74.545.668 140.259.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 74.545.668 140.259.251
Diğer Alacaklar
867.611 855.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 867.611 855.338
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 5.000 7.021
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 31.908.577 29.218.660
Maddi Duran Varlıklar
13 1.503.547 1.541.500
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 6.156.805 5.635.493
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14-15 7.792.028 8.137.539
Peşin Ödenmiş Giderler
18 157.481.144 72.718.740
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 26.552.449 15.958.136
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
306.812.829 274.331.678
TOPLAM VARLIKLAR
1.766.647.370 1.449.728.963
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.301.826 603.664
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 14.058.638 43.180.175
Ticari Borçlar
129.935.916 171.410.106
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8-30 11.858.297 11.195.010
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 118.077.619 160.215.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 2.371.484 1.581.642
Diğer Borçlar
5.028.646 6.384.710
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9-30 135.423 5.205.599
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 4.893.223 1.179.111
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 165.345.384 376.497.652
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 4.369.668 142.339
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.253.876 3.504.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 310.671 249.582
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.943.205 3.255.356
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 1.050.233 909.236
ARA TOPLAM
328.715.671 604.214.462
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
328.715.671 604.214.462
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 51.004.817 31.584.045
Diğer Borçlar
3.020.979 2.530.874
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.020.979 2.530.874
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 513.064.242 279.117.239
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.678.087 7.387.569
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 8.660.087 7.355.969
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 18.000 31.600
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 4.924.157 6.426.180
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
580.692.282 327.045.907
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
909.407.953 931.260.369
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
857.706.941 518.835.112
Ödenmiş Sermaye
21 1.000.000.000 665.538.887
Sermaye Düzeltme Farkları
21 70.140.548 70.140.548
Birleşme Denkleştirme Hesabı
21 -88.293.042 -88.293.042
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 1.401.640 351.940
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.543.178 -1.191.227
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.543.178 -1.191.227
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 328.890 325.137
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -1.872.068 -1.516.364
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 2.174.606 2.068.281
Diğer Yedekler
21 -61.918.812 -61.918.812
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-67.967.788 -110.391.713
Net Dönem Karı veya Zararı
29 3.712.967 42.530.250
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 -467.524 -366.518
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
857.239.417 518.468.594
TOPLAM KAYNAKLAR
1.766.647.370 1.449.728.963


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 337.971.031 137.678.156
Satışların Maliyeti
22 -285.714.140 -115.787.730
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
52.256.891 21.890.426
BRÜT KAR (ZARAR)
52.256.891 21.890.426
Genel Yönetim Giderleri
23 -28.327.461 -19.372.285
Pazarlama Giderleri
23 -12.988.267 -4.490.367
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 22.328.085 34.154.742
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -44.410.056 -1.657.302
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.140.808 30.525.214
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 2.773.902 2.124.333
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -9.041.475
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -2.021 3.600
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.368.927 23.611.672
Finansman Gelirleri
26 13.089.967 45.192.532
Finansman Giderleri
27 -7.128.892 -15.214.343
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.407.852 53.589.861
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.018.433 -11.061.880
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -5.989.738 -647.486
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 12.008.171 -10.414.394
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
29 3.610.581 42.527.981
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.610.581 42.527.981
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29 -102.386 -2.269
Ana Ortaklık Payları
29 3.712.967 42.530.250
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 29 0,00510000 0,10100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-350.571 -1.037.228
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4.170 -123.872
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-442.906 -1.157.179
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
88.165 243.823
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 88.165 243.823
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-350.571 -1.037.228
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.490.753
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-101.006 -26.020
Ana Ortaklık Payları
3.361.016 41.516.773http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917661


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.387 Değişim: 2,18% Hacim : 45.958 Mio.TL Son veri saati : 13:31
Düşük 10.320 13.06.2024 Yüksek 10.450
Açılış: 10.320
32,3002 Değişim: -0,02%
Düşük 32,2141 13.06.2024 Yüksek 32,4069
Açılış: 32,3077
35,1035 Değişim: 0,49%
Düşük 34,8787 13.06.2024 Yüksek 35,2262
Açılış: 34,9325
2.409,57 Değişim: -0,23%
Düşük 2.392,82 13.06.2024 Yüksek 2.417,46
Açılış: 2.415,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.