KAP ***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2020 - 20:56
KAP ***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
140.000.000 70.140.548 399.940 854.901 -414.842 1.510.885 8.069.258 -104.570.492 -2.171.748 113.758.450 -473.482 113.284.968
Transferler
-2.171.748 2.171.748
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -199.529 -1.773.039 -1.972.568 -178.008 -2.150.576
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-418.280 -418.280 -418.280
Dönem Sonu Bakiyeler
140.000.000 70.140.548 339.940 436.621 -614.371 1.510.885 8.069.258 -106.742.240 -1.773.039 111.367.602 -651.490 110.716.112
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
140.000.000 70.140.548 339.940 436.621 -614.371 1.510.885 8.069.258 -106.742.240 -1.773.039 111.367.602 -651.490 110.716.112
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-33.091 -33.091 -33.091
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
140.000.000 70.140.548 339.940 436.621 -614.371 1.510.885 8.069.258 -106.775.331 -1.773.039 111.334.511 -651.490 110.683.021
Transferler
-1.773.039 1.773.039
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -111.484 -901.993 42.530.250 41.516.773 -26.020 41.490.753
Sermaye Arttırımı
21 196.000.000 12.000 196.012.000 196.012.000
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
329.538.887 -88.293.042 241.245.845 8.478.464 249.724.309
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
581.276 -69.988.070 5.918.014 -63.488.780 -6.512.790 -70.001.570
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.653.425 -1.653.425
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-23.880 23.880 -1.257 -1.257
Dönem Sonu Bakiyeler
665.538.887 70.140.548 -88.293.042 351.940 325.137 -1.516.364 2.068.281 -61.918.812 -110.391.713 42.530.250 518.835.112 -366.518 518.468.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-184.959.479 -13.567.967
Dönem Karı (Zararı)
29 42.527.981 -1.951.047
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-64.802.300 -2.220.631
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-15 1.286.917 421.523
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
16.041.458 1.753.197
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 7.745.846 1.422.945
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 330.252
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
14 8.295.612
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.055.981 108.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
886.560 176.904
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
169.421 -68.719
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-30.644.121 32.813
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -44.274.097 -32.853
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 13.629.976 65.666
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-708.134 -2.341.038
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -708.134 -2.341.038
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.600 7.871
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 11.061.880 -2.183.558
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -605.686 -19.624
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-62.300.000
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13.005
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-161.626.792 -9.396.289
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-3.011
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.054.309 -63.530.504
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.293.704 -3.933.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-45.760.605 -59.596.763
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
45.306.779 -11.708
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
45.292.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.976 -11.708
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-45.468.821 -21.553.964
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-77.964.862 -11.312.657
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-63.314.010 -3.804.213
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.399.044 -86.182
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-67.713.054 -3.718.031
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-229.082 1.346.272
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-28.800 166.923
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-200.282 1.179.349
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
17.032.374 91.506.628
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.068.150 -2.036.143
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
24.008.473 -2.142.955
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-10.940.323 106.812
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-183.901.111 -13.567.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-472.643
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-585.725
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
6.854.909 40.956
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.210.000 47.312
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.210.000 47.312
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-319.508 -6.356
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -303.885 -6.356
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -15.623
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -660.917
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.625.334
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
189.514.949 32.853
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
-9.505.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
196.012.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
196.012.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-23.437.018
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.437.018
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.651.781
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.651.781
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.841.885
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.174.199
Ödenen Faiz
-2.539.732
Alınan Faiz
10.665.232 32.853
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.410.379 -13.494.158
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.410.379 -13.494.158
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 181.873 13.676.031
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 11.592.252 181.873


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 11.592.252 181.873
Finansal Yatırımlar
7 109.187 106.176
Ticari Alacaklar
396.101.564 77.107.762
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8-30 49.507.826 7.522.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 346.593.738 69.585.738
Diğer Alacaklar
7.334.386 97.780
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9-30 6.535.428
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 798.958 97.780
Stoklar
10 504.158.305 93.185.902
Peşin Ödenmiş Giderler
18 213.722.882 35.676.496
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 829.421 30.623
Diğer Dönen Varlıklar
20 41.549.288 4.630.091
ARA TOPLAM
1.175.397.285 211.016.703
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.175.397.285 211.016.703
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
140.259.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 140.259.251
Diğer Alacaklar
855.338 195.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 855.338 195.175
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 7.021 94.672
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 29.218.660 21.386.277
Maddi Duran Varlıklar
13 1.541.500 144.811
Kullanım Hakkı Varlıkları
5.635.493
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.137.539 14.913.053
Şerefiye
14 5.922.752
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 8.137.539 8.990.301
Peşin Ödenmiş Giderler
18 72.718.740
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 15.958.136 4.786.069
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
274.331.678 41.520.057
TOPLAM VARLIKLAR
1.449.728.963 252.536.760
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 603.664
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 43.180.175
Ticari Borçlar
171.410.106 43.244.234
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8-30 11.195.010 93.459
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 160.215.096 43.150.775
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.581.642 530.896
Diğer Borçlar
6.384.710 198.493
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9-30 5.205.599 166.923
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.179.111 31.570
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 376.497.652 309.631
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 142.339
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.504.938 261.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 249.582 130.248
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 3.255.356 131.027
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 909.236 396.029
ARA TOPLAM
604.214.462 44.940.558
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
604.214.462 44.940.558
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 31.584.045
Diğer Borçlar
2.530.874 2.549.804
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.530.874 2.549.804
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 279.117.239 91.417.672
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.387.569 1.109.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 7.355.969 1.078.091
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 31.600 31.360
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 6.426.180 1.765.478
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20 37.685
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
327.045.907 96.880.090
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
931.260.369 141.820.648
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
518.835.112 111.367.602
Ödenmiş Sermaye
21 665.538.887 140.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 70.140.548 70.140.548
Birleşme Denkleştirme Hesabı
21 -88.293.042
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 351.940 339.940
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.191.227 -177.750
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.191.227 -177.750
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 325.137 436.621
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -1.516.364 -614.371
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 2.068.281 1.510.885
Diğer Yedekler
21 -61.918.812 8.069.258
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-110.391.713 -106.742.240
Net Dönem Karı veya Zararı
29 42.530.250 -1.773.039
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 518.468.594 110.716.112
TOPLAM KAYNAKLAR
1.449.728.963 252.536.760


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 137.678.156 17.859.678
Satışların Maliyeti
22 -115.787.730 -16.342.574
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.890.426 1.517.104
BRÜT KAR (ZARAR)
21.890.426 1.517.104
Genel Yönetim Giderleri
23 -19.372.285 -5.274.771
Pazarlama Giderleri
23 -4.490.367 -204.670
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 34.154.742 3.667.090
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -1.657.302 -6.158.215
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.525.214 -6.453.462
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 2.124.333 2.424.494
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -9.041.475 -63.832
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 3.600 -7.871
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
23.611.672 -4.100.671
Finansman Gelirleri
26 45.192.532 32.853
Finansman Giderleri
27 -15.214.343 -66.787
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
53.589.861 -4.134.605
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.061.880 2.183.558
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -647.486
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -10.414.394 2.183.558
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
42.527.981 -1.951.047
DÖNEM KARI (ZARARI)
42.527.981 -1.951.047
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29 -2.269 -178.008
Ana Ortaklık Payları
29 42.530.250 -1.773.039
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,10100000 -0,01390000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.037.228 -617.809
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-123.872 -414.762
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.157.179 -249.410
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
243.823 46.363
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 243.823 46.363
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.037.228 -617.809
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
41.490.753 -2.568.856
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-26.020 -178.008
Ana Ortaklık Payları
41.516.773 -2.390.848http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821871


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.