" />

KAP ***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2021 - 21:22
KAP ***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 715.424.160 528.831.408 469.496.019 162.213.993
Satışların Maliyeti
15 -569.172.235 -429.638.410 -378.672.444 -114.674.136
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
146.251.925 99.192.998 90.823.575 47.539.857
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
146.251.925 99.192.998 90.823.575 47.539.857
Genel Yönetim Giderleri
15 -98.489.489 -80.536.150 -53.256.691 -39.492.088
Pazarlama Giderleri
15 -23.336.563 -12.768.165 -14.486.616 -6.360.633
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -735.025 -753.486 -192.468 -223.570
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 33.837.228 40.601.687 16.109.188 18.939.614
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -54.080.040 -37.831.254 -21.265.122 -20.830.187
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.448.036 7.905.630 17.731.866 -427.007
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.894.934 410.797 1.683.386 168.507
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-2.673.801 -54.154 -2.673.801
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-2.021
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.669.169 8.260.252 16.741.451 -258.500
Finansman Gelirleri
18 81.237.357 14.080.735 41.420.594 11.140.411
Finansman Giderleri
17 -36.423.766 -54.688.144 -15.343.125 -26.832.268
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
48.482.760 -32.347.157 42.818.920 -15.950.357
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19 -4.891.075 5.477.633 -2.024.171 6.711.951
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -10.146.583 -5.603.500 -7.382.471 -3.449.607
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 5.255.508 11.081.133 5.358.300 10.161.558
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
43.591.685 -26.869.524 40.794.749 -9.238.406
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
20 43.591.685 -26.869.524 40.794.749 -9.238.406
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 38.432.905 2.102.074 26.453.161 3.527.787
Ana Ortaklık Payları
20 5.158.780 -28.971.598 14.341.588 -12.766.193
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 20 0,03610000 -0,03400000 0,02720000 -0,01170000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-442.140.814 68.323.741
Dönem Karı (Zararı)
20 43.591.685 -26.869.524
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.635.913 59.625.069
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.195.143 10.945.631
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11.357.465 17.166.629
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 12.937.059 12.516.174
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.579.594 4.650.455
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.228.950 13.357.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11.257.334 8.738.310
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.351.631 4.158.298
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.619.985 460.778
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-29.890.098 24.183.147
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -53.608.191 -9.222.577
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 23.718.093 33.405.724
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 2.021
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
2.021
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 4.891.075 -5.477.633
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-117.944 -379.726
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.028.678 -172.386
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-489.935.889 40.706.775
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-15.319.866 -19.746.632
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-254.735.070 24.738.427
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-992.476 2.596.652
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-253.742.594 22.141.775
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.976.128 -3.129.408
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.976.128 -3.129.408
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-103.828.990 66.382.261
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-257.576.036 86.362.230
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.746.855 -57.763.805
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.773.815 2.202.124
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-22.520.670 -59.965.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.315.486 -2.009.091
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.006.090 529.529
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
55.267 -350.212
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
5.950.823 879.741
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
164.557.584 -29.312.133
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.584.360 -25.344.603
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-12.578.667 -9.778.743
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.005.693 -15.565.860
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-427.708.291 73.462.320
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -1.597.044 -2.460.664
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.835.479 -2.677.915
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-71.075.192 34.663.019
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
152.573.041
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-31.954.660
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.574.948 349.096
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.574.948 349.096
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-29.592.427 -8.873.689
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -27.019.204 -4.968.923
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.573.223 -3.904.766
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
364.444
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-680.661 -1.630.000
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-45.906.000 -75.800.769
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.164.504
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
826.609.304 -1.946.537
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.048.748.234
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.048.748.234
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-70.448.584
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-70.448.584
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-177.924.362 49.636.473
Ödenen Temettüler
-2.643.263
Ödenen Faiz
-23.989.944 -55.293.852
Alınan Faiz
52.867.223 3.710.842
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
313.393.298 101.040.223
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
313.393.298 101.040.223
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 488.598.787 45.748.985
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 801.992.085 146.789.208


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 802.733.053 488.598.787
Finansal Yatırımlar
16.931.546 1.611.680
Ticari Alacaklar
1.271.993.325 1.026.858.136
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-21 4.908.464 3.867.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.267.084.861 1.022.990.865
Diğer Alacaklar
15.222.521 16.572.810
Stoklar
8 1.035.107.270 929.698.686
Peşin Ödenmiş Giderler
12 788.991.643 171.326.213
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.478.289 1.655.096
Diğer Dönen Varlıklar
13 100.549.941 88.794.467
ARA TOPLAM
4.034.007.588 2.725.115.875
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.034.007.588 2.725.115.875
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
500.000
Ticari Alacaklar
7 22.799.734 26.136.912
Diğer Alacaklar
4.667.475 5.293.314
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
235.531.655 234.925.415
Maddi Duran Varlıklar
9 319.407.876 298.809.839
Kullanım Hakkı Varlıkları
41.973.049 46.568.521
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20.071.276 20.244.200
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20.071.276 20.244.200
Peşin Ödenmiş Giderler
12 46.412.899 360.596.293
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 95.315.821 89.231.552
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
786.679.785 1.081.806.046
TOPLAM VARLIKLAR
4.820.687.373 3.806.921.921
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 45.074.218 52.087.108
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 72.721.885 115.232.475
Ticari Borçlar
192.502.864 211.249.719
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-21 4.171.415 397.600
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 188.331.449 210.852.119
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 18.953.102 16.637.616
Diğer Borçlar
20.537.265 14.961.415
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 410.966 355.699
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
20.126.299 14.605.716
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.175.890.650 198.125.577
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 6.218.978 8.907.874
Kısa Vadeli Karşılıklar
10-11 32.044.742 20.821.721
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 13.821.779 11.442.719
ARA TOPLAM
1.577.765.483 649.466.224
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.577.765.483 649.466.224
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 190.039.907 321.887.953
Diğer Borçlar
3.481.813 3.051.573
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.027.620 815.235.109
Uzun Vadeli Karşılıklar
72.749.545 69.548.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 68.361.458 66.822.246
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 4.388.087 2.726.313
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 53.042.200 51.371.859
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 1.014.287 1.584.426
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
322.355.372 1.262.679.479
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.900.120.855 1.912.145.703
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.183.459.261 532.594.980
Ödenmiş Sermaye
1.500.000.000 790.400.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-70.448.584
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.958.584 7.953.980
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
95.047.290 92.037.498
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
95.047.290 92.037.498
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
100.676.595 100.224.958
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.629.305 -8.187.460
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.464.777 9.084.230
Diğer Yedekler
57.762.602 60.820.917
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-424.484.188 -423.734.403
Net Dönem Karı veya Zararı
20 5.158.780 -3.967.242
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.737.107.257 1.362.181.238
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.920.566.518 1.894.776.218
TOPLAM KAYNAKLAR
4.820.687.373 3.806.921.921


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
790.400.000 8.802.391 93.298.219 -10.564.339 10.393.176 -3.867.670 -419.183.205 -15.541.166 453.737.406 788.551.207 1.242.288.613
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 1.468.824 -28.971.598 -27.502.774 1.804.178 -25.698.596
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-1.264.031 -5.549.245 49.549.150 71.069.232 120.618.382
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
47.230 -47.230
Dönem Sonu Bakiyeler
790.400.000 7.538.360 87.748.974 -9.095.515 9.204.413 45.865.243 -426.906.095 -28.971.598 475.783.782 861.424.617 1.337.208.399
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
790.400.000 7.953.980 100.224.958 -8.187.460 9.084.230 60.820.917 -423.734.403 -3.967.242 532.594.980 1.362.181.238 1.894.776.218
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 451.637 2.558.155 5.158.780 8.168.572 39.240.375 47.408.947
Sermaye Arttırımı
709.600.000 4.604 709.604.604 339.143.630 1.048.748.234
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-70.448.584 2.520.000 -2.520.000 -70.448.584 -70.448.584
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.527.229 -2.527.229 -3.660.550 -6.187.779
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
2.596.282 -3.058.315 4.273.339 3.811.306 -2.025.036 1.786.270
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
791.494 1.464.118 2.255.612 2.227.600 4.483.212
Dönem Sonu Bakiyeler
1.500.000.000 -70.448.584 7.958.584 100.676.595 -5.629.305 12.464.777 57.762.602 -424.484.188 5.158.780 1.183.459.261 1.737.107.257 2.920.566.518


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20 43.591.685 -26.869.524 40.794.749 -9.238.406
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.817.262 1.170.928 909.793 1.009.953
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
451.637 451.637
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.365.625 1.170.928 458.156 1.009.953
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.817.262 1.170.928 909.793 1.009.953
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
47.408.947 -25.698.596 41.704.542 -8.228.453
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
39.240.375 1.804.178 26.196.365 3.616.837
Ana Ortaklık Payları
8.168.572 -27.502.774 15.508.177 -11.845.290http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959523


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.