KAP ***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

12.03.2021 - 01:40
KAP ***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 1.113.757.826 715.883.401
Satışların Maliyeti
29 -843.328.968 -554.831.538
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
270.428.858 161.051.863
BRÜT KAR (ZARAR)
270.428.858 161.051.863
Genel Yönetim Giderleri
29 -147.954.891 -120.985.005
Pazarlama Giderleri
29 -28.545.854 -25.707.725
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -1.189.491 -1.344.558
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 71.406.804 162.427.353
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 -128.308.117 -39.170.306
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.837.309 136.271.622
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31 20.679.273 17.434.773
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
31 -5.054.162 -20.102.339
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -2.021 1.987.212
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
51.460.399 135.591.268
Finansman Gelirleri
33 70.103.325 16.757.387
Finansman Giderleri
32 -108.649.310 -115.372.975
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.914.414 36.975.680
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19.024.902 -31.714.115
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -16.734.137 -3.836.938
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 35.759.039 -27.877.177
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31.939.316 5.261.565
DÖNEM KARI (ZARARI)
31.939.316 5.261.565
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
36 35.906.558 20.802.731
Ana Ortaklık Payları
36 -3.967.242 -15.541.166
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-101.297.627 15.500.584
Dönem Karı (Zararı)
36 31.939.316 5.261.565
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
37.410.327 132.590.575
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 21.408.829 16.337.191
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
20.919.410 -4.630.312
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 17.698.069 -18.691.438
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.283.067 549.794
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31 1.551.609
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
19 938.274 11.959.723
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.279.477 18.026.439
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.818.470 17.597.341
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 992.491 223.909
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 1.468.516 205.189
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
13.117.659 83.342.496
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -43.057.310 -3.958.634
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32 56.174.969 87.301.130
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-15.734.727 -11.297.614
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 -15.734.727 -11.297.614
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
2.021 -1.987.212
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 2.021 -1.987.212
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -19.024.902 31.714.115
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-1.004.909 504.993
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-552.531 580.479
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-155.027.417 -105.049.477
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.611.680
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.009.139 16.143.625
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.945.178 -6.171.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-36.954.317 22.314.837
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.969.302 -2.374.331
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
26.831
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.969.302 -2.401.162
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-145.751.002 -68.407.469
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
32.334.835 -891.453
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-71.440.333 -33.599.847
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.803.740 -7.671.991
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-69.636.593 -25.927.856
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.335.352 -491.428
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.747.560 -2.028.607
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-368.184 -511.726
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.115.744 -1.516.881
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
134.060.496 -2.355.230
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.053.500 -11.044.737
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-37.531.047 18.932.889
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-28.522.453 -29.977.626
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-85.677.774 32.802.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22 -5.686.556 -8.707.745
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.933.297 -8.594.334
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
72.060.766 47.087.479
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
183.961.971 197.499.942
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-36.125.757 -53.155.000
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
7.960.924
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-39.823.714
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
971.301 4.219.186
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
971.301 4.219.186
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.677.609 -19.878.916
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -17.553.262 -15.805.201
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -5.124.347 -4.073.715
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.036.987 24.752.572
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -1.630.000 -384.396
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-57.323.127 -111.059.208
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
847.000 36.956.089
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
471.602.034 -54.913.696
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
448.124.142 40.885.328
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
448.124.142
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-23.437.018
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.437.018
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.651.781
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 15.651.781
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
71.833.437 -65.583.580
Ödenen Faiz
-73.574.684 -26.324.628
Alınan Faiz
25.219.139 3.894.421
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
442.365.173 7.674.367
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
442.365.173 7.674.367
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 45.748.985 38.017.127
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 488.114.158 45.691.494


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 488.598.787 45.748.985
Finansal Yatırımlar
7 1.611.680
Ticari Alacaklar
1.026.858.136 919.530.623
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 3.867.271 14.784.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 1.022.990.865 904.746.086
Diğer Alacaklar
11 16.572.810 9.427.418
Stoklar
13 929.698.686 786.230.751
Peşin Ödenmiş Giderler
24 171.326.213 258.575.532
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 1.655.096 1.262.972
Diğer Dönen Varlıklar
26 88.794.467 51.655.544
ARA TOPLAM
2.725.115.875 2.072.431.825
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.725.115.875 2.072.431.825
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
10 26.136.912 125.153.355
Diğer Alacaklar
11 5.293.314 4.469.404
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 2.021
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 234.925.415 222.910.688
Maddi Duran Varlıklar
18 298.809.839 266.823.455
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 46.568.521 32.604.640
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20.244.200 19.367.217
Şerefiye
19 938.274
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 20.244.200 18.428.943
Peşin Ödenmiş Giderler
24 360.596.293 248.358.682
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 89.231.552 57.973.201
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.081.806.046 977.662.663
TOPLAM VARLIKLAR
3.806.921.921 3.050.094.488
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 52.087.108 108.286.377
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 115.232.475 118.236.574
Ticari Borçlar
211.249.719 282.690.052
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 397.600 2.201.340
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 210.852.119 280.488.712
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 16.637.616 25.972.968
Diğer Borçlar
14.961.415 8.700.960
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 355.699 723.883
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 14.605.716 7.977.077
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 198.125.577 416.706.570
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 8.907.874 2.107.034
Kısa Vadeli Karşılıklar
21-22 20.821.721 16.963.065
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 11.442.719 30.253.333
ARA TOPLAM
649.466.224 1.009.916.933
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
649.466.224 1.009.916.933
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 321.887.953 210.049.497
Diğer Borçlar
11 3.051.573 2.564.468
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 815.235.109 462.593.620
Uzun Vadeli Karşılıklar
69.548.559 63.499.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 66.822.246 62.440.694
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 2.726.313 1.059.053
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 51.371.859 52.950.887
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 1.584.426 6.230.723
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.262.679.479 797.888.942
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.912.145.703 1.807.805.875
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
532.594.980 453.737.406
Ödenmiş Sermaye
27 790.400.000 790.400.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 7.953.980 8.802.391
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
92.037.498 82.733.880
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
92.037.498 82.733.880
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 100.224.958 93.298.219
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -8.187.460 -10.564.339
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 9.084.230 10.393.176
Diğer Yedekler
27 60.820.917 -3.867.670
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-423.734.403 -419.183.205
Net Dönem Karı veya Zararı
36 -3.967.242 -15.541.166
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 1.362.181.238 788.551.207
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.894.776.218 1.242.288.613
TOPLAM KAYNAKLAR
3.806.921.921 3.050.094.488


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
790.400.000 7.260.265 92.827.143 -6.754.993 -67.688 21.196.531 -44.598.745 -301.665.632 -38.591.140 520.005.741 293.602.815 813.608.556
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-13.838.979 -13.868.979 -5.174.089 -19.043.068
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
790.400.000 7.260.265 92.827.143 -6.754.993 -67.688 21.196.531 -44.598.745 -315.534.611 -38.591.140 506.136.762 288.428.726 794.565.488
Transferler
-38.591.140 38.591.140 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27-36 267.106 -3.809.346 67.688 -15.541.166 -19.015.718 25.437.194 6.421.476
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.