KAP ***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 21:52
KAP ***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 528.831.408 337.836.956 162.213.993 157.617.168
Satışların Maliyeti
15 -429.638.410 -264.822.883 -114.674.136 -121.422.640
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
99.192.998 73.014.073 47.539.857 36.194.528
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
99.192.998 73.014.073 47.539.857 36.194.528
Genel Yönetim Giderleri
15 -80.536.150 -57.539.026 -39.492.088 -27.062.786
Pazarlama Giderleri
15 -12.768.165 -13.406.839 -6.360.633 -7.499.467
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -753.486 -732.533 -223.570 -339.550
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 40.601.687 49.457.906 18.939.614 8.492.971
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -37.831.254 -27.195.595 -20.830.187 -14.618.850
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.905.630 23.597.986 -427.007 -4.833.154
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
410.797 558.628 168.507 387.470
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-54.154 -37.335 0 -3.047
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-2.021 1.973.316 0 1.261.923
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.260.252 26.092.595 -258.500 -3.186.808
Finansman Gelirleri
18 14.080.735 6.323.012 11.140.411 3.816.983
Finansman Giderleri
17 -54.688.144 -63.026.059 -26.832.268 -37.306.452
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-32.347.157 -30.610.452 -15.950.357 -36.676.277
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19 5.477.633 -5.962.774 6.711.951 -3.394.929
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -5.603.500 -922.876 -3.449.607 635.517
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 11.081.133 -5.039.898 10.161.558 -4.030.446
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-26.869.524 -36.573.226 -9.238.406 -40.071.206
DÖNEM KARI (ZARARI)
20 -26.869.524 -36.573.226 -9.238.406 -40.071.206
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 2.102.074 -2.590.719 3.527.787 -4.812.017
Ana Ortaklık Payları
20 -28.971.598 -33.982.507 -12.766.193 -35.259.189
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,03400000 -0,04630000 -0,01170000 -0,05070000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
68.323.741 54.605.823
Dönem Karı (Zararı)
20 -26.869.524 -36.573.226
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
59.625.069 57.996.038
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.945.631 9.763.688
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
17.166.629 -9.236.815
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 12.516.174 -7.900.247
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 4.650.455 -1.336.568
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.357.386 8.661.428
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.738.310 8.784.462
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.158.298 -96.345
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
460.778 -26.689
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24.183.147 45.331.790
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -9.222.577 -2.269.766
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 33.405.724 47.601.556
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
2.021 -1.973.316
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
2.021 -1.973.316
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -5.477.633 5.962.774
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-379.726
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-172.386 -513.511
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
40.706.775 38.533.885
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-19.746.632
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
24.738.427 60.643.883
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.596.652 -195.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
22.141.775 60.839.496
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.129.408 -343.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.129.408 -343.476
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
66.382.261 -16.817.339
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
86.362.230 9.358.946
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.763.805 -19.379.583
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.202.124 -2.749.073
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-59.965.929 -16.630.510
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.009.091 2.151.890
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
529.529 1.173.859
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-350.212 1.023.924
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
879.741 149.935
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-29.312.133 19.507.312
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.344.603 -17.761.607
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-9.778.743 -3.292.079
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-15.565.860 -14.469.528
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
73.462.320 59.956.697
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -2.460.664 -4.547.131
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.677.915 -803.743
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
34.663.019 -50.859.698
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
152.573.041
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-31.954.660
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-39.823.714
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
349.096 313.109
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
349.096 313.109
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.873.689 -10.543.620
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -4.968.923 -8.974.269
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.904.766 -1.569.351
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
339.669
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.630.000 -277.219
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-75.800.769 -879.208
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11.285
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.946.537 -14.403.305
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
49.636.473
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.194.975
Ödenen Faiz
-55.293.852 -4.309.647
Alınan Faiz
3.710.842 2.101.317
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
101.040.223 -10.657.180
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
101.040.223 -10.657.180
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 45.748.985 38.017.127
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 146.789.208 27.359.947


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 148.370.356 45.748.985
Finansal Yatırımlar
19.746.632 0
Ticari Alacaklar
950.977.498 919.530.623
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-21 12.193.997 14.784.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 938.783.501 904.746.086
Diğer Alacaklar
12.307.488 9.427.418
Stoklar
8 715.198.035 786.230.751
Peşin Ödenmiş Giderler
12 226.513.189 258.575.532
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.177.572 1.262.972
Diğer Dönen Varlıklar
13 61.519.687 51.655.544
ARA TOPLAM
2.135.810.457 2.072.431.825
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.135.810.457 2.072.431.825
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
7 56.451.879 125.153.355
Diğer Alacaklar
4.718.742 4.469.404
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 2.021
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
224.540.688 222.910.688
Maddi Duran Varlıklar
9 266.519.275 266.823.455
Kullanım Hakkı Varlıkları
43.486.393 32.604.640
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21.515.104 19.367.217
Şerefiye
938.274 938.274
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20.576.830 18.428.943
Peşin Ödenmiş Giderler
12 269.859.564 248.358.682
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 65.758.007 57.973.201
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
952.849.652 977.662.663
TOPLAM VARLIKLAR
3.088.660.109 3.050.094.488
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 125.102.657 108.286.377
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 67.535.438 118.236.574
Ticari Borçlar
224.926.247 282.690.052
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-21 4.403.464 2.201.340
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 220.522.783 280.488.712
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 23.963.877 25.972.968
Diğer Borçlar
8.917.789 8.700.960
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 373.671 723.883
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.544.118 7.977.077
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 292.256.433 416.706.570
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 5.032.619 2.107.034
Kısa Vadeli Karşılıklar
11-12 23.552.039 16.963.065
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 22.308.731 30.253.333
ARA TOPLAM
793.595.830 1.009.916.933
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
793.595.830 1.009.916.933
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 279.637.014 210.049.497
Diğer Borçlar
2.877.168 2.564.468
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 557.731.624 462.593.620
Uzun Vadeli Karşılıklar
66.343.834 63.499.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 64.843.203 62.440.694
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 1.500.631 1.059.053
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 49.947.293 52.950.887
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 1.318.947 6.230.723
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
957.855.880 797.888.942
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.751.451.710 1.807.805.875
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
475.783.782 453.737.406
Ödenmiş Sermaye
790.400.000 790.400.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.538.360 8.802.391
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
78.653.459 82.733.880
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
78.653.459 82.733.880
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
87.748.974 93.298.219
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.095.515 -10.564.339
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.204.413 10.393.176
Diğer Yedekler
45.865.243 -3.867.670
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-426.906.095 -419.183.205
Net Dönem Karı veya Zararı
20 -28.971.598 -15.541.166
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
861.424.617 788.551.207
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.337.208.399 1.242.288.613
TOPLAM KAYNAKLAR
3.088.660.109 3.050.094.488


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
790.400.000 7.260.265 92.827.143 -6.754.993 -67.688 21.196.531 -44.598.745 -301.665.632 -38.591.140 520.005.741 293.602.815 813.608.556
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 -13.868.979 0 -13.868.979 -5.174.089 -19.043.068
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
790.400.000 7.260.265 92.827.143 -6.754.993 -67.688 21.196.531 -44.598.745 -315.534.611 -38.591.140 506.136.762 288.428.726 794.565.488
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 -38.591.140 38.591.140 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 0 0 0 -1.720.719 1.254 0 0 0 -33.982.507 -35.701.972 -2.654.413 -38.356.385
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 1.446 0 0 0 1.069.393 0 -1.066.941 0 3.898 9.825 13.723
Dönem Sonu Bakiyeler
790.400.000 7.261.711 92.827.143 -8.475.712 -66.434 22.265.924 -44.598.745 -355.192.692 -33.982.507 470.438.688 285.784.138 756.222.826
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
790.400.000 8.802.391 93.298.219 -10.564.339 0 10.393.176 -3.867.670 -419.183.205 -15.541.166 453.737.406 788.551.207 1.242.288.613
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 -15.541.166 15.541.166 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 0 0 0 1.468.824 0 0 0 0 -28.671.598 -27.502.774 1.804.178 -25.698.596
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 -1.264.031 -5.549.245 0 0 -1.235.993 49.732.913 7.865.506 0 49.549.150 71.069.232 120.618.382
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 47.230 0 -47.230 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
790.400.000 7.538.360 87.748.974 -9.095.515 0 9.204.413 45.865.243 -426.906.095 -28.971.598 475.783.782 861.424.617 1.337.208.399


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20 -26.869.524 -36.573.226 -9.238.406 -40.071.206
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.170.928 -1.783.159 1.009.953 -510.712
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.170.928 -1.785.272 1.009.953 -491.527
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 2.113 0 -19.185
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.170.928 -1.783.159 1.009.953 -510.712
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-25.698.596 -38.356.385 -8.228.453 -40.581.918
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.804.178 -2.654.413 3.616.837 -4.344.266
Ana Ortaklık Payları
-27.502.774 -35.701.972 -11.845.290 -36.237.652http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870200


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.