KAP ***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 19:12
KAP ***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 366.617.415 180.219.788
Satışların Maliyeti
15 -314.964.274 -143.400.243
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
51.653.141 36.819.545
BRÜT KAR (ZARAR)
51.653.141 36.819.545
Genel Yönetim Giderleri
15 -41.044.062 -30.476.240
Pazarlama Giderleri
15 -6.407.532 -5.907.372
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
15 -529.916 -392.983
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 21.662.073 40.964.935
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -17.001.067 -12.576.745
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.332.637 28.431.140
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
242.290 171.158
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-54.154 -34.288
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-2.021 711.393
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.518.752 29.279.403
Finansman Gelirleri
18 2.940.324 2.506.029
Finansman Giderleri
17 -27.855.876 -25.719.607
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-16.396.800 6.065.825
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19 -1.234.318 -2.567.845
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -2.153.893 -1.558.393
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 919.575 -1.009.452
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.631.118 3.497.980
DÖNEM KARI (ZARARI)
20 -17.631.118 3.497.980
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20 -1.425.713 2.221.298
Ana Ortaklık Payları
20 -16.205.405 1.276.682
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 20 -0,02230000 0,00440000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
91.431.477 53.223.350
Dönem Karı (Zararı)
20 -17.631.118 3.497.980
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.848.056 16.786.227
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.483.544 3.229.598
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-484.619 -9.382.588
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -389.621 -9.240.328
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -94.998 -142.260
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.803.346 5.311.403
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.961.184 4.977.268
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-306.351 374.641
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
148.513 -40.506
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
14.464.587 15.905.832
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -909.816 -1.537.731
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 15.374.403 17.443.563
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
2.021 -711.393
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
2.021 -711.393
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 1.234.318 2.567.845
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
517.245
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-172.386 -134.470
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
86.933.203 35.799.254
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-12.043.863
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.261.010 42.723.965
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.847.673 149.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.108.683 42.574.910
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.578.421 -2.679.605
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.578.421 -2.679.605
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
123.943.860 -5.331.771
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
98.848.242 5.776.567
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-45.017.149 368.869
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
591.607 -2.695.753
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-45.608.756 3.064.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.303.392 3.947.837
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.447.066 -915.318
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-100.064 246.143
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.547.130 -1.161.461
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-61.416.378 -2.871.090
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.292.536 -5.220.200
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.934.039 -1.773.168
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-12.358.497 -3.447.032
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
95.150.141 56.083.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -1.607.777 -2.639.748
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.110.887 -220.363
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-119.707.140 -45.833.861
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
15.936.000
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-20.000.000
İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-39.823.714
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
349.096 242.478
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
349.096 242.478
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.812.236 -5.400.150
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.637.861 -4.657.460
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.174.375 -742.690
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.733
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-110.180.000 -879.208
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.411.433 -2.847.539
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.725.519 4.481.435
Ödenen Faiz
-19.139.110 -8.749.668
Alınan Faiz
825.024 1.420.694
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.864.230 4.541.950
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.864.230 4.541.950
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 45.748.985 38.017.127
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 39.884.755 42.559.077


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 39.961.362 45.748.985
Finansal Yatırımlar
12.043.863
Ticari Alacaklar
980.444.496 919.530.623
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-21 11.936.823 14.784.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 968.507.673 904.746.086
Diğer Alacaklar
8.740.974 9.427.418
Stoklar
8 662.381.889 786.230.751
Peşin Ödenmiş Giderler
12 261.089.780 258.575.532
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.769.825 1.262.972
Diğer Dönen Varlıklar
13 56.082.730 51.655.544
ARA TOPLAM
2.022.514.919 2.072.431.825
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.022.514.919 2.072.431.825
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
7 70.890.113 125.153.355
Diğer Alacaklar
6.734.269 4.469.404
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
2.021
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
222.910.688 222.910.688
Maddi Duran Varlıklar
9 266.730.131 266.823.455
Kullanım Hakkı Varlıkları
40.792.528 32.604.640
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21.576.662 19.367.217
Şerefiye
938.274 938.274
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20.638.388 18.428.943
Peşin Ödenmiş Giderler
12 257.176.192 248.358.682
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 58.435.601 57.973.201
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
945.246.184 977.662.663
TOPLAM VARLIKLAR
2.967.761.103 3.050.094.488
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 137.357.120 108.286.377
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 102.963.518 118.236.574
Ticari Borçlar
237.672.903 282.690.052
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-21 2.792.947 2.201.340
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 234.879.956 280.488.712
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 29.276.360 25.972.968
Diğer Borçlar
12.946.496 8.700.960
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 623.819 723.883
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12.322.677 7.977.077
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 300.437.713 416.706.570
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 2.150.040 2.107.034
Kısa Vadeli Karşılıklar
10-11 18.497.265 16.963.065
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 24.488.803 30.253.333
ARA TOPLAM
865.790.218 1.009.916.933
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
865.790.218 1.009.916.933
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 242.004.085 210.049.497
Diğer Borçlar
2.765.998 2.564.468
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 517.446.099 462.593.620
Uzun Vadeli Karşılıklar
64.959.895 63.499.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 63.779.574 62.440.694
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 1.180.321 1.059.053
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 52.533.957 52.950.887
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
13 1.506.380 6.230.723
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
881.216.414 797.888.942
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.747.006.632 1.807.805.875
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
439.331.593 453.737.406
Ödenmiş Sermaye
790.400.000 790.400.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.868.410 8.802.391
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
77.800.724 82.733.880
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
77.800.724 82.733.880
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
87.817.142 93.298.219
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.016.418 -10.564.339
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.932.686 10.393.176
Diğer Yedekler
6.581.517 -3.867.670
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-438.046.339 -419.183.205
Net Dönem Karı veya Zararı
20 -16.205.405 -15.541.166
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
781.422.878 788.551.207
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.220.754.471 1.242.288.613
TOPLAM KAYNAKLAR
2.967.761.103 3.050.094.488


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
790.400.000 7.260.265 92.827.143 -6.754.993 -67.688 21.196.531 -44.598.745 -301.665.632 -38.591.140 520.005.741 293.602.815 813.608.556
Transferler
-38.591.140 38.591.140
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 -753.643 12.641 1.276.682 535.680 1.689.853 2.225.533
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.446 1.446 993 2.439
Dönem Sonu Bakiyeler
790.400.000 7.261.711 92.827.143 -7.508.636 -55.047 21.196.531 -44.598.745 -340.256.772 1.276.682 520.542.867 295.293.661 815.836.528
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
790.400.000 8.802.391 93.298.219 -10.564.339 10.393.176 -3.867.670 -419.183.205 -15.541.166 453.737.406 788.551.207 1.242.288.613
Transferler
-15.541.166 15.541.166
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 547.921 -16.205.405 -15.657.484 -1 -5.481.077 -485.626 10.449.187 -3.296.832 1.251.671 -5.315.670 -4.063.999
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
25.136 -25.136
Dönem Sonu Bakiyeler
790.400.000 8.868.410 87.817.142 -10.016.418 9.932.686 6.581.517 -438.046.339 -16.205.405 439.331.593 781.422.878 1.220.754.471


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20 -17.631.118 3.497.980
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
160.975 -1.272.447
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
160.975 -1.293.745
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
21.298
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
160.975 -1.272.447
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.470.143 2.225.533
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.812.659 1.689.853
Ana Ortaklık Payları
-15.657.484 535.680http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850351


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.073 Değişim: 0,11% Hacim : 32.940 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.049 14.01.2022 Yüksek 2.081
Açılış: 2.071
13,5192 Değişim: -0,46%
Düşük 13,4526 14.01.2022 Yüksek 13,6444
Açılış: 13,582
15,4280 Değişim: -0,99%
Düşük 15,3572 14.01.2022 Yüksek 15,6726
Açılış: 15,5816
790,01 Değişim: -0,67%
Düşük 785,31 14.01.2022 Yüksek 801,20
Açılış: 795,33
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.