" />

KAP ***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 20:41
KAP ***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***IHLAS*** İHLAS HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 715.883.401 1.273.608.432
Satışların Maliyeti
29 -554.831.538 -1.029.319.771
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
161.051.863 244.288.661
BRÜT KAR (ZARAR)
161.051.863 244.288.661
Genel Yönetim Giderleri
29 -120.985.005 -119.263.425
Pazarlama Giderleri
29 -25.707.725 -29.514.584
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -1.344.558 -504.537
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 162.427.353 74.568.509
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 -39.170.306 -114.413.914
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
136.271.622 55.160.710
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31 17.434.773 47.278.812
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
31 -20.102.339 -14.205.926
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 1.987.212 -398.427
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
135.591.268 87.835.169
Finansman Gelirleri
33 16.757.387 34.293.628
Finansman Giderleri
32 -115.372.975 -136.979.706
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
36.975.680 -14.850.909
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-31.714.115 -17.751.376
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -3.836.938 -9.292.029
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -27.877.177 -8.459.347
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.261.565 -32.602.285
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.261.565 -32.602.285
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
36 20.802.731 5.988.855
Ana Ortaklık Payları
36 -15.541.166 -38.591.140
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 36 0,00670000 -0,04120000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.500.584 -27.268.593
Dönem Karı (Zararı)
36 5.261.565 -32.602.285
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
132.590.575 75.994.176
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 16.337.191 11.410.405
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.630.312 6.853.646
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -18.691.438 4.488.877
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 549.794 -3.183.184
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31 1.551.609 2.830.465
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
19 11.959.723 2.717.488
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.026.439 10.792.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17.597.341 10.530.627
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 223.909 269.236
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 205.189 -7.069
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
83.342.496 64.666.939
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -3.958.634 -5.620.638
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32 87.301.130 70.287.577
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-11.297.614 -26.714.526
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
31 -11.297.614 -26.714.526
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.987.212 398.427
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 -1.987.212 398.427
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 31.714.115 17.751.376
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
504.993 465.621
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
580.479 -3.536.923
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17.116
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
31 -6.110.699
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-105.049.477 -60.483.915
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.143.625 -675.076
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.171.212 -382.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
22.314.837 -292.440
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.374.331 -7.242.311
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
26.831 -26.831
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.401.162 -7.215.480
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-68.407.469 233.383.085
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-891.453 47.630.626
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.599.847 62.575.577
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.671.991 5.185.920
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-25.927.856 57.389.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-491.428 5.464.546
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.028.607 5.095.015
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-511.726 694.136
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.516.881 4.400.879
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.355.230 -390.581.641
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.044.737 -16.133.736
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18.932.889 -11.227.993
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-29.977.626 -4.905.743
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
32.802.663 -17.092.024
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-8.707.745 -7.348.960
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.594.334 -2.827.609
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
47.087.479 32.743.830
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
197.499.942 6.290.374
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-53.155.000
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
7.960.924 12.260.975
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-39.823.714
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.219.186 707.141
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.219.186 707.141
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.878.916 -22.685.190
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -15.805.201 -19.277.486
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -4.073.715 -3.407.704
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.752.572 35.691.272
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -384.396
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
360.874
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-111.059.208
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
36.956.089 118.384
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-54.913.696 14.351.910
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.885.328
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.885.328
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-23.437.018
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.437.018
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.651.781
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 15.651.781
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-65.583.580 41.474.118
Ödenen Faiz
-26.324.628 -30.556.943
Alınan Faiz
3.894.421 3.434.735
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.674.367 19.827.147
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.674.367 19.827.147
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 38.017.127 18.109.173
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 45.691.494 37.936.320


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 45.748.985 38.017.127
Ticari Alacaklar
919.530.623 764.959.966
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-37 14.784.537 1.351.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 904.746.086 763.608.038
Diğer Alacaklar
11 9.427.418 7.409.488
Stoklar
13 786.230.751 587.748.895
Peşin Ödenmiş Giderler
24 258.575.532 146.677.751
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 1.262.972 378.432
Diğer Dönen Varlıklar
26 51.655.544 63.793.088
ARA TOPLAM
2.072.431.825 1.608.984.747
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.072.431.825 1.608.984.747
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 914.306
Ticari Alacaklar
10 125.153.355 166.574.308
Diğer Alacaklar
11 4.469.404 3.820.048
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 2.021 22.486.685
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 222.910.688 215.543.853
Maddi Duran Varlıklar
18 266.823.455 252.502.692
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 32.604.640
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19.367.217 16.223.300
Şerefiye
19 938.274 6.975.245
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 18.428.943 9.248.055
Peşin Ödenmiş Giderler
24 248.358.682 118.338.188
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 57.973.201 70.610.438
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
977.662.663 867.013.818
TOPLAM VARLIKLAR
3.050.094.488 2.475.998.565
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 108.286.377 81.270.828
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 118.236.574 65.699.243
Ticari Borçlar
282.690.052 281.276.024
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-37 2.201.340 9.614.951
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 280.488.712 271.661.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 25.972.968 26.103.107
Diğer Borçlar
8.700.960 10.402.624
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11-37 723.883 1.129.136
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 7.977.077 9.273.488
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 416.706.570 450.731.435
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 2.107.034 6.864.430
Kısa Vadeli Karşılıklar
21-22 16.963.065 12.131.547
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 30.253.333 45.469.157
ARA TOPLAM
1.009.916.933 979.948.395
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.009.916.933 979.948.395
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 210.049.497 249.666.903
Diğer Borçlar
11 2.564.468 30.594
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24 462.593.620 324.603.190
Uzun Vadeli Karşılıklar
63.499.747 49.463.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 62.440.694 48.432.196
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
21 1.059.053 1.030.873
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 52.950.887 44.624.039
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 6.230.723 14.053.819
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
797.888.942 682.441.614
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.807.805.875 1.662.390.009
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
453.737.406 520.005.741
Ödenmiş Sermaye
27 790.400.000 790.400.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 8.802.391 7.260.265
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
82.733.880 86.004.462
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
82.733.880 86.072.150
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 93.298.219 92.827.143
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -10.564.339 -6.754.993
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-67.688
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 10.393.176 21.196.531
Diğer Yedekler
27 -3.867.670 -44.598.745
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-419.183.205 -301.665.632
Net Dönem Karı veya Zararı
36 -15.541.166 -38.591.140
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 788.551.207 293.602.815
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.242.288.613 813.608.556
TOPLAM KAYNAKLAR
3.050.094.488 2.475.998.565


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
790.400.000 7.260.265 80.654.433 -4.333.402 6.935 21.422.891 -39.136.386 -349.769.331 42.745.920 549.251.325 279.070.209 828.321.534
Transferler
42.745.920 -42.745.920
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27-36 12.172.710 -2.421.591 -74.623 -38.591.140 -28.914.644 7.758.997 -21.155.647
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-5.456.089 5.947.034 490.945 5.968.861 6.459.806
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-226.360 -6.270 -589.255 -821.885 804.748 -17.137
Dönem Sonu Bakiyeler
790.400.000 7.260.265 92.827.143 -6.754.993 -67.688 21.196.531 -44.598.745 -301.665.632 -38.591.140 520.005.741 293.602.815 813.608.556
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
790.400.000 7.260.265 92.827.143 -6.754.993 -67.688 21.196.531 -44.598.745 -301.665.632 -38.591.140 520.005.741 293.602.815 813.608.556
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-13.868.979 -13.868.979 -5.174.089 -19.043.068
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
790.400.000 7.260.265 92.827.143 -6.754.993 -67.688 21.196.531 -44.598.745 -315.534.611 -38.591.140 506.136.762 288.428.726 794.565.488
Transferler
-38.591.140 38.591.140
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27-36 267.106 -3.809.346 67.688 -15.541.166 -19.015.718 25.437.194 6.421.476
Sermaye Arttırımı
90.061.672 90.061.672
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
180.010 203.970 -2.946.326 348.216 -13.977.327 -16.191.457 240.791.086 224.599.629
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
27 -1.836.623 -1.836.623 -5.948.614 -7.785.237
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
51.500.000 51.500.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
1.362.116 -8.926.422 40.382.859 -49.682.684 -16.864.131 97.443.189 80.579.058
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.720.001 -1.720.001
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.069.393 439.180 1.508.573 2.557.955 4.066.528
Dönem Sonu Bakiyeler
790.400.000 8.802.391 93.298.219 -10.564.339 10.393.176 -3.867.670 -419.183.205 -15.541.166 453.737.406 788.551.207 1.242.288.613


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 5.261.565 -32.602.285
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.159.911 11.446.638
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.419.547 13.980.437
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.327.324 -2.408.271
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
67.688 -125.528
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.159.911 11.446.638
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.421.476 -21.155.647
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
25.437.194 7.758.997
Ana Ortaklık Payları
-19.015.718 -28.914.644http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826603


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0242 Değişim: -0,16%
Düşük 32,9331 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9513 Değişim: -0,57%
Düşük 35,9002 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.546,06 Değişim: -2,11%
Düşük 2.542,24 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.