KAP ***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2020 - 18:12
KAP ***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor

***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 38.013.401 33.052.556
Satışların Maliyeti
12 -34.253.456 -30.171.377
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.759.945 2.881.179
BRÜT KAR (ZARAR)
3.759.945 2.881.179
Genel Yönetim Giderleri
-6.113.005 -3.359.777
Pazarlama Giderleri
-2.381.238 -1.647.949
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.421.346 2.971.687
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -552.469 -396.473
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.865.421 448.667
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.262 15.307
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-10.100.000 -34.287
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-428.851 -276.756
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-14.391.010 152.931
Finansman Gelirleri
189.047 548.050
Finansman Giderleri
-1.107.162 -446.914
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-15.309.125 254.067
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.393.822 -106.181
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 2.393.822 -106.181
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15 -12.915.303 147.886
DÖNEM KARI (ZARARI)
15 -12.915.303 147.886
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-12.915.303 147.886
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 15 -0,10800000 0,00100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.559.258 1.384.917
Dönem Karı (Zararı)
15 -12.915.303 147.886
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.656.418 1.701.485
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.312.069 583.951
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
563.510 -82.514
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 563.510 -82.514
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
679.364 984.920
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
685.360 984.920
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-5.996 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.019.049 -186.789
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-81.365 -512.191
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.100.414 325.402
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
10.100.000 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10.100.000 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
428.851 276.756
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
428.851 276.756
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 -2.393.822 106.181
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.262 18.980
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.262 -15.307
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 34.287
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-49.341 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
344.370 74.189
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.786.159 1.455.821
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.174.364 126.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.611.795 1.328.836
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.371.790 -192.562
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 9.371.790 -192.562
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
684.639 -2.681.062
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -1.658.599 -573.964
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.442.662 2.199.027
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 65.039 -664.974
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 3.377.623 2.864.001
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.246.168 986.600
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 865.658 245.795
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.821.789 -1.365.466
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-58.235 -74.351
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.763.554 -1.291.115
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-914.515 1.923.560
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -644.743 -538.643
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.332.047 -2.448.462
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.177 63.782
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.177 63.782
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.350.224 -2.531.223
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.255.878 -2.531.223
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-94.346 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 18.979
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.429.270 352.137
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.983 -33.404
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-952.481 0
Ödenen Faiz
-528.871 -97.120
Alınan Faiz
81.065 482.661
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.320.575 -711.408
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.320.575 -711.408
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.666.223 11.227.676
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.345.648 10.516.268


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.345.948 7.699.686
Finansal Yatırımlar
21.200.000 31.300.000
Ticari Alacaklar
69.208.197 59.985.548
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-16 13.371.944 7.197.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 55.836.253 52.787.927
Diğer Alacaklar
1.568.990 11.141.701
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-16 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 1.568.990 11.141.701
Stoklar
6 22.603.842 23.288.481
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.404.879 2.748.708
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
136.296 120.181
Diğer Dönen Varlıklar
11 59.171 17.051
ARA TOPLAM
122.527.323 136.301.356
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
122.527.323 136.301.356
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5 845.376 644.455
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
21.060.938 21.526.267
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
101.279.797 101.279.797
Maddi Duran Varlıklar
7 18.422.856 17.769.656
Kullanım Hakkı Varlıkları
9.681.266 7.941.804
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
44.074.666 44.008.719
Peşin Ödenmiş Giderler
10 113.461 111.033
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
195.478.360 193.281.731
TOPLAM VARLIKLAR
318.005.683 329.583.087
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.625.541 1.942.706
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.506.086 2.125.235
Ticari Borçlar
10.902.139 7.459.477
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-16 1.171.975 1.106.936
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 9.730.164 6.352.541
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 4.764.037 3.517.869
Diğer Borçlar
5 4.087 4.087
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.634.727 769.069
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.777.908 1.737.861
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.433.405 1.387.362
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
344.503 350.499
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 1.745.516 5.489.711
ARA TOPLAM
26.960.041 23.046.015
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.960.041 23.046.015
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13.888.298 14.018.789
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.611.404 13.885.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 13.611.404 13.885.594
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 4.595.599 6.935.669
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11 11.605 21.516
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.106.906 34.861.568
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
59.066.947 57.907.583
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
258.938.736 271.675.504
Ödenmiş Sermaye
120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
38.494.868 38.494.868
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.525.634 6.347.099
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.117.033 6.902.021
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
5.856.196 5.856.196
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.260.837 1.045.825
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-591.399 -554.922
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
957.185 957.185
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
105.876.352 85.614.931
Net Dönem Karı veya Zararı
15 -12.915.303 20.261.421
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
258.938.736 271.675.504
TOPLAM KAYNAKLAR
318.005.683 329.583.087


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 9.228.235 1.047.957 -302.790 957.185 89.293.774 -5.959.963 252.759.266 252.759.266
Transferler
-5.959.963 5.959.963
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.335 -68.707 147.886 58.844 58.844
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 9.228.235 1.027.622 -371.497 957.185 83.333.811 147.886 252.818.110 252.818.110
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 5.856.196 1.045.825 -554.922 957.185 85.614.931 20.261.421 271.675.504 271.675.504
Transferler
20.261.421 -20.261.421
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
215.012 -36.477 -12.915.303 -12.736.768 -12.736.768
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 5.856.196 1.260.837 -591.399 957.185 105.876.352 -12.915.303 258.938.736 258.938.736


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
15 -12.915.303 147.886
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
178.535 -89.042
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
268.764 -25.419
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-36.477 -68.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-53.752 5.084
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -53.752 5.084
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
178.535 -89.042
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.736.768 58.844
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-12.736.768 58.844http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848192


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.518 Değişim: -0,07% Hacim : 49.868 Mio.TL Son veri saati : 15:09
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.520
Açılış: 9.431
32,5994 Değişim: 0,38%
Düşük 32,4917 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4917
34,8437 Değişim: 0,32%
Düşük 34,6024 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.492,35 Değişim: 0,32%
Düşük 2.483,83 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.