KAP ***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 - 19:40
KAP ***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor

***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 148.682.306 133.348.814
Satışların Maliyeti
25 -131.967.461 -124.278.198
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.714.845 9.070.616
BRÜT KAR (ZARAR)
16.714.845 9.070.616
Genel Yönetim Giderleri
26 -12.233.718 -12.929.308
Pazarlama Giderleri
26 -7.037.928 -9.182.422
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 26.123.264 6.673.129
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -2.786.057 -6.176.413
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.780.406 -12.544.398
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 15.920.599 16.403.127
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -2.659.287 -10.131.286
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -126.372 62.675
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
33.915.346 -6.209.882
Finansman Gelirleri
29 1.079.334 1.845.721
Finansman Giderleri
29 -9.659.044 -1.853.380
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
25.335.636 -6.217.541
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.074.215 257.578
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 -5.074.215 257.578
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.261.421 -5.959.963
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.261.421 -5.959.963
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.261.421 -5.959.963
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 32 0,16900000 -0,05000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 32 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.024.931 -1.877.555
Dönem Karı (Zararı)
32 20.261.421 -5.959.963
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-520.553 -621.945
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 4.475.321 1.977.117
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-10.376.796 9.164.625
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -9.084.384 1.193.623
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 56.570 31.833
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 -1.348.982 7.939.169
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.693.494 2.964.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 3.721.968 2.898.399
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -28.474 66.217
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.376.911 -197.040
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -845.597 -1.622.740
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 9.222.508 1.425.700
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-14.441.770 -14.138.925
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
28 -7.141.770 -14.138.925
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
28 -7.300.000 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
126.372 -62.675
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 126.372 -62.675
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 5.074.215 -257.578
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.529.440 -89.201
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28 -129.847 -89.201
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28 2.659.287 0
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28 0 17.116
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
22.260 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-22.831.450 5.479.806
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -24.000.000 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
25.827.649 8.123.052
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.245.032 535.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
31.072.681 7.587.843
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.793.285 4.107.481
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 0 4.227.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -10.793.285 -120.493
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.088.924 -5.797.745
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
21 1.700.813 749.845
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.683.811 1.118.659
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10-33 -2.412.584 1.805.381
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 728.773 -686.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 -476.190 -485.130
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 4.087 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
21 -387.281 554.056
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.934.508 -2.890.412
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22-23 -134.684 76.541
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.799.824 -2.966.953
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.090.582 -1.102.102
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -1.934.349 -775.453
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
19.490.261 -1.536.257
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
178.345 162.900
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
178.345 162.900
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.929.843 -1.857.572
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -4.710.958 -1.790.708
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -218.885 -66.864
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.518.979 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -277.220 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 158.415
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.026.783 14.213.755
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 13.477.601
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.816.750 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.878.793 0
Ödenen Faiz
-5.143.374 -922.389
Alınan Faiz
812.134 1.658.543
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.561.453 10.799.943
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.561.453 10.799.943
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 11.227.676 427.733
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 7.666.223 11.227.676


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 7.699.686 11.228.953
Finansal Yatırımlar
7 31.300.000 0
Ticari Alacaklar
59.985.548 76.728.813
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-33 7.197.621 1.964.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 52.787.927 74.764.082
Diğer Alacaklar
11.141.701 554.044
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 11.141.701 554.044
Stoklar
12 23.288.481 15.256.127
Peşin Ödenmiş Giderler
21 2.748.708 4.524.403
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 120.181 2.548
Diğer Dönen Varlıklar
23 17.051 0
ARA TOPLAM
136.301.356 108.294.888
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
30 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
136.301.356 108.294.888
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Alacaklar
11 644.455 438.827
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 21.526.267 22.331.423
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 101.279.797 121.039.074
Maddi Duran Varlıklar
15 17.769.656 14.722.605
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 7.941.804 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 44.008.719 42.541.772
Peşin Ödenmiş Giderler
21 111.033 36.151
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
193.281.731 201.109.852
TOPLAM VARLIKLAR
329.583.087 309.404.740
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.942.706 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 2.125.235 540.413
Ticari Borçlar
7.459.477 9.143.288
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-33 1.106.936 3.519.520
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 6.352.541 5.623.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 3.517.869 3.994.059
Diğer Borçlar
11 4.087 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 769.069 1.156.350
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.737.861 1.142.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 1.387.362 763.381
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 350.499 378.973
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 5.489.711 8.936.789
ARA TOPLAM
23.046.015 24.913.253
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.046.015 24.913.253
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 14.018.789 16.332.025
Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.885.594 12.719.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 13.885.594 12.719.290
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 6.935.669 1.950.092
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
23 21.516 730.814
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.861.568 31.732.221
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
57.907.583 56.645.474
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
271.675.504 252.759.266
Ödenmiş Sermaye
24 120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
24 38.494.868 38.494.868
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.347.099 9.973.402
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.902.021 10.276.192
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24 5.856.196 9.228.235
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 1.045.825 1.047.957
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
24 -554.922 -302.790
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 957.185 957.185
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
85.614.931 89.293.774
Net Dönem Karı veya Zararı
20.261.421 -5.959.963
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
271.675.504 252.759.266
TOPLAM KAYNAKLAR
329.583.087 309.404.740


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 10.041.270 141.785 166.082 957.185 91.279.026 -1.985.252 259.094.964 259.094.964
Transferler
-1.985.252 1.985.252
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24-32 -813.035 906.172 -468.872 -5.959.963 -6.335.698 -6.335.698
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 9.228.235 1.047.957 -302.790 957.185 89.293.774 -5.959.963 252.759.266 252.759.266
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 9.228.235 1.047.957 -302.790 957.185 89.293.774 -5.959.963 252.759.266 252.759.266
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.159.151 -2.159.151 -2.159.151
Transferler
-5.959.963 5.959.963
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24-32 -3.372.039 -2.132 -252.132 20.261.421 16.635.118 16.635.118
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
4.440.271 4.440.271 4.440.271
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 5.856.196 1.045.825 -554.922 957.185 85.614.931 20.261.421 271.675.504 271.675.504


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
32 20.261.421 -5.959.963
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.626.303 -375.735
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-3.746.710 -319.381
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.666 1.132.715
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-252.132 -468.871
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
375.205 -720.198
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
375.205 -720.198
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.626.303 -375.735
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.635.118 -6.335.698
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
16.635.118 -6.335.698http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823580


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,00% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3888 Değişim: -0,06%
Düşük 8,3862 14.06.2021 Yüksek 8,3938
Açılış: 8,3938
10,1577 Değişim: -0,05%
Düşük 10,1551 14.06.2021 Yüksek 10,1706
Açılış: 10,1632
503,50 Değişim: -0,64%
Düşük 503,50 14.06.2021 Yüksek 506,82
Açılış: 506,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.