KAP ***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2019 - 21:32
KAP ***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor

***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 133.348.814 110.569.272
Satışların Maliyeti
25 -124.278.198 -104.454.474
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.070.616 6.114.798
BRÜT KAR (ZARAR)
9.070.616 6.114.798
Genel Yönetim Giderleri
26 -12.929.308 -13.733.579
Pazarlama Giderleri
26 -9.182.422 -8.614.619
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 6.673.129 16.008.347
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -6.176.413 -3.165.249
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.544.398 -3.390.302
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 16.403.127 2.630.758
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28 -10.131.286 -621.288
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 62.675 -182.553
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.209.882 -1.563.385
Finansman Gelirleri
29 1.845.721 989.371
Finansman Giderleri
29 -1.853.380 -1.595.696
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.217.541 -2.169.710
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
257.578 184.458
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
31 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
31 257.578 184.458
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.959.963 -1.985.252
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.959.963 -1.985.252
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.959.963 -1.985.252
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/ (Kayıp) 32 -0,05000000 -0,01700000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/ (Kayıp) 32 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 8.280.824 -490.258 167.314 957.185 92.730.870 -1.451.844 258.688.959 258.688.959
Transferler
-1.451.844 1.451.844
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24-32 1.760.446 632.043 -1.232 -1.985.252 406.005 406.005
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 10.041.270 141.785 166.082 957.185 91.279.026 -1.985.252 259.094.964 259.094.964
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 10.041.270 141.785 166.082 957.185 91.279.026 -1.985.252 259.094.964 259.094.964
Transferler
-1.985.252 1.985.252
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24-32 -813.035 906.172 -468.872 -5.959.963 -6.335.698 -6.335.698
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 9.228.235 1.047.957 -302.790 957.185 89.293.774 -5.959.963 252.759.266 252.759.266


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.877.555 2.353.601
Dönem Karı (Zararı)
32 -5.959.963 -1.985.252
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-621.945 5.265.707
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15-16 1.977.117 2.411.212
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.164.625 2.810.574
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.193.623 2.410.104
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 31.833 -118.868
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
28 7.939.169 519.338
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.964.616 2.211.219
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 2.898.399 2.676.592
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 66.217 -465.373
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-197.040 363.415
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
29 -1.622.740 -965.739
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
29 1.425.700 1.329.154
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-14.138.925 -2.495.873
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
28 -14.138.925 -2.495.873
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-62.675 182.553
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
13 -62.675 182.553
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31 -257.578 -184.458
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-89.201 -32.935
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28 -89.201 -32.935
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
28 17.116 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.479.806 899.220
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8.123.052 -6.685.586
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
535.209 173.528
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.587.843 -6.859.114
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.107.481 11.319.900
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-33 4.227.974 11.255.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -120.493 64.531
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.797.745 -3.344.370
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
21 749.845 3.482.078
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.118.659 -2.569.228
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10-33 1.805.381 -328.509
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -686.722 -2.240.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 -485.130 -187.954
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
21 554.056 -475.073
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.890.412 -640.547
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
22-23 76.541 604.922
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.966.953 -1.245.469
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.102.102 4.179.675
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -775.453 -1.826.074
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.536.257 -2.452.577
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
162.900 32.936
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
162.900 32.936
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.857.572 -2.523.471
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -1.790.708 -2.351.466
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 -66.864 -172.005
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 213.488
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
158.415 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
30 0 -175.530
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.213.755 -746.714
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.477.601 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -665.130
Ödenen Faiz
-922.389 -1.010.243
Alınan Faiz
1.658.543 928.659
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.799.943 -845.690
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.799.943 -845.690
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 427.733 1.273.423
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 11.227.676 427.733


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
32 -5.959.963 -1.985.252
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-375.735 2.391.257
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-319.381 1.853.102
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.132.715 790.055
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-468.871 -1.298
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-720.198 -250.602
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-720.198 -250.602
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-375.735 2.391.257
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.335.698 406.005
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-6.335.698 406.005


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 11.228.953 464.813
Ticari Alacaklar
76.728.813 86.045.488
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10-33 1.964.731 2.499.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 74.764.082 83.545.548
Diğer Alacaklar
554.044 4.746.811
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11-33 0 4.227.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 554.044 518.837
Stoklar
12 15.256.127 9.490.215
Peşin Ödenmiş Giderler
21 4.524.403 5.309.792
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 2.548 39.939
Diğer Dönen Varlıklar
23 0 39.150
ARA TOPLAM
108.294.888 106.136.208
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
30 0 175.530
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
108.294.888 106.311.738
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 438.827 353.541
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 22.331.423 22.737.619
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 121.039.074 107.477.081
Maddi Duran Varlıklar
15 14.722.605 14.582.420
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 42.541.772 50.553.600
Peşin Ödenmiş Giderler
21 36.151 607
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
201.109.852 195.704.868
TOPLAM VARLIKLAR
309.404.740 302.016.606
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 540.413 1.433.507
Ticari Borçlar
9.143.288 8.024.629
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10-33 3.519.520 1.714.139
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 5.623.768 6.310.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 3.994.059 4.479.189
Ertelenmiş Gelirler
21 1.156.350 602.294
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.142.354 492.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 763.381 179.566
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 378.973 312.756
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23 8.936.789 7.311.598
ARA TOPLAM
24.913.253 22.343.539
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.913.253 22.343.539
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 16.332.025 1.961.330
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.719.290 12.312.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 12.719.290 12.312.874
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
31 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
31 1.950.092 1.484.255
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
23 730.814 4.819.644
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.732.221 20.578.103
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
56.645.474 42.921.642
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
252.759.266 259.094.964
Ödenmiş Sermaye
24 120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
24 38.494.868 38.494.868
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.973.402 10.349.137
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.276.192 10.183.055
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24 9.228.235 10.041.270
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 1.047.957 141.785
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
24 -302.790 166.082
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24 957.185 957.185
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
89.293.774 91.279.026
Net Dönem Karı veya Zararı
32 -5.959.963 -1.985.252
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
252.759.266 259.094.964
TOPLAM KAYNAKLAR
309.404.740 302.016.606http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744409


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.722 Değişim: 0,80% Hacim : 102.240 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.668 24.04.2024 Yüksek 9.767
Açılış: 9.716
32,5567 Değişim: 0,03%
Düşük 32,4062 24.04.2024 Yüksek 32,5881
Açılış: 32,5468
34,8781 Değişim: 0,04%
Düşük 34,7192 24.04.2024 Yüksek 34,9612
Açılış: 34,8658
2.429,56 Değişim: -0,02%
Düşük 2.415,64 24.04.2024 Yüksek 2.445,33
Açılış: 2.430,12
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.