KAP ***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 20:01
KAP ***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor

***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 97.021.636 79.236.544 33.607.841 26.519.173
Satışların Maliyeti
12 -88.708.534 -74.018.933 -30.314.317 -24.842.342
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.313.102 5.217.611 3.293.524 1.676.831
BRÜT KAR (ZARAR)
8.313.102 5.217.611 3.293.524 1.676.831
Genel Yönetim Giderleri
-9.329.746 -8.945.668 -2.481.055 -3.284.886
Pazarlama Giderleri
-6.197.428 -6.481.331 -2.600.330 -1.828.733
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 6.912.993 13.482.446 2.193.393 4.000.834
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -5.325.911 -2.415.085 -3.934.203 -538.479
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.626.990 857.973 -3.528.671 25.567
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
89.653 28.573 2.911 1.969
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-19.568 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-416.333 -615.615 330.349 -515.999
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.973.238 270.931 -3.195.411 -488.463
Finansman Gelirleri
224.551 932.583 138.970 282.015
Finansman Giderleri
-1.798.832 -1.231.226 -926.356 -483.185
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.547.519 -27.712 -3.982.797 -689.633
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
495.912 -639.348 1.187.251 -697.377
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 0 -39.453 0 -27.012
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 495.912 -599.895 1.187.251 -670.365
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.051.607 -667.060 -2.795.546 -1.387.010
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
15 -7.051.607 -667.060 -2.795.546 -1.387.010
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.051.607 -667.060 -2.795.546 -1.387.010
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 13 -0,05900000 -0,00600000 -0,02300000 -0,01200000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 8.280.824 -490.258 167.314 957.185 92.730.870 -1.451.844 258.688.959 258.688.959
Transferler
-1.451.844 1.451.844 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
42.136 -667.060 -624.924 -624.924
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 8.280.824 -448.122 167.314 957.185 91.279.026 -667.060 258.064.035 258.064.035
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 10.041.270 141.785 166.082 957.185 91.279.026 -1.985.252 259.094.964 259.094.964
Transferler
-1.985.252 1.985.252 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
43.488 -7.051.607 -7.008.119 -7.008.119
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 10.041.270 185.273 166.082 957.185 89.293.774 -7.051.607 252.086.845 252.086.845


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.172.185 3.271.497
Dönem Karı (Zararı)
15 -7.051.607 -667.060
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.753.163 5.309.236
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.423.230 1.821.193
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
907.881 219.048
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 864.722 536.546
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 43.159 -317.498
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.167.448 1.736.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.092.231 1.755.454
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
75.217 -19.315
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.404.268 306.466
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-42.886 -742.921
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.447.154 1.049.387
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
416.333 615.615
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
416.333 615.615
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 -495.912 639.348
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-87.201 -28.573
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-87.201 -28.573
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17.116 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.894.062 419.590
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.249.818 -9.311.762
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.817.515 547.838
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.067.333 -9.859.600
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.016.888 10.386.918
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 4.227.974 10.262.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -211.086 124.346
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.286.570 -5.237.256
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 453.701 3.867.041
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.402.917 45.338
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 3.065.028 769.291
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 337.889 -723.953
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 607.828 388.635
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10 996.485 -44.612
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.547.005 325.288
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
77.880 657.458
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.624.885 -332.170
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.595.618 5.061.766
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -1.423.433 -1.774.151
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -16.118
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.205.830 -1.880.182
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
160.900 28.571
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
160.900 28.571
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.525.145 -1.946.711
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.458.281 -1.860.760
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-66.864 -85.951
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 213.488
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
158.415 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
0 -175.530
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-958.007 -1.011.067
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.518 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -734.935
Ödenen Faiz
-1.031.411 -1.019.053
Alınan Faiz
42.886 742.921
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.348 380.248
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.348 380.248
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 464.813 1.273.423
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 473.161 1.653.671


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
15 -7.051.607 -667.060 -2.795.546 -1.387.010
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
43.488 42.136 733.943 810.296
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
54.361 52.670 917.430 1.012.870
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.873 -10.534 -183.487 -202.574
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -10.873 -10.534 -183.487 -202.574
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.488 42.136 733.943 810.296
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.008.119 -624.924 -2.061.603 -576.714
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.008.119 -624.924 -2.061.603 -576.714


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 473.161 464.813
Ticari Alacaklar
80.930.948 86.045.488
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-16 4.317.455 2.499.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 76.613.493 83.545.548
Diğer Alacaklar
677.960 4.746.811
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-16 0 4.227.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 677.960 518.837
Stoklar
6 16.733.626 9.490.215
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.826.577 5.309.792
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.209 39.939
Diğer Dönen Varlıklar
11 0 39.150
ARA TOPLAM
103.643.481 106.136.208
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 175.530
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
103.643.481 106.311.738
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5 405.504 353.541
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
22.321.286 22.737.619
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
107.477.081 107.477.081
Maddi Duran Varlıklar
7 14.657.622 14.582.420
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
50.506.614 50.553.600
Peşin Ödenmiş Giderler
10 30.121 607
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
195.398.228 195.704.868
TOPLAM VARLIKLAR
299.041.709 302.016.606
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
673.461 1.433.507
Ticari Borçlar
11.427.546 8.024.629
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-16 4.779.167 1.714.139
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 6.648.379 6.310.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 5.087.017 4.479.189
Ertelenmiş Gelirler
10 1.598.779 602.294
Kısa Vadeli Karşılıklar
919.609 492.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 531.636 179.566
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
387.973 312.756
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 9.173.445 7.311.598
ARA TOPLAM
28.879.857 22.343.539
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.879.857 22.343.539
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.751.894 1.961.330
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.575.241 12.312.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 12.575.241 12.312.874
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 999.216 1.484.255
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11 1.748.656 4.819.644
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.075.007 20.578.103
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
46.954.864 42.921.642
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
252.086.845 259.094.964
Ödenmiş Sermaye
120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
38.494.868 38.494.868
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.392.625 10.349.137
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.226.543 10.183.055
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10.041.270 10.041.270
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
185.273 141.785
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
166.082 166.082
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
957.185 957.185
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
89.293.774 91.279.026
Net Dönem Karı veya Zararı
15 -7.051.607 -1.985.252
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
252.086.845 259.094.964
TOPLAM KAYNAKLAR
299.041.709 302.016.606http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716581


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.778 Değişim: -0,37% Hacim : 61.105 Mio.TL Son veri saati : 12:56
Düşük 9.683 15.04.2024 Yüksek 9.824
Açılış: 9.759
32,4016 Değişim: 0,14%
Düşük 32,2589 15.04.2024 Yüksek 32,5796
Açılış: 32,3565
34,5703 Değişim: 0,41%
Düşük 34,4011 15.04.2024 Yüksek 34,8027
Açılış: 34,4292
2.447,61 Değişim: 0,37%
Düşük 2.437,19 15.04.2024 Yüksek 2.471,97
Açılış: 2.438,65
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.