KAP ***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 18:25
KAP ***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor

***IHGZT*** İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 63.413.795 52.717.371 34.856.145 26.354.639
Satışların Maliyeti
12 -58.394.217 -49.176.591 -30.685.732 -25.641.214
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.019.578 3.540.780 4.170.413 713.425
BRÜT KAR (ZARAR)
5.019.578 3.540.780 4.170.413 713.425
Genel Yönetim Giderleri
-6.848.691 -5.660.782 -2.845.249 -2.417.309
Pazarlama Giderleri
-3.597.098 -4.652.598 -1.857.575 -1.866.510
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 4.719.600 9.481.612 1.322.029 5.143.875
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -1.391.708 -1.876.606 -778.638 -1.017.643
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.098.319 832.406 10.980 555.838
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
86.742 26.604 3.121 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-19.568 0 -17.116 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-746.682 -99.616 -97.266 93.711
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.777.827 759.394 -100.281 649.549
Finansman Gelirleri
85.581 650.568 19.158 241.858
Finansman Giderleri
-872.476 -748.041 -515.207 -370.192
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.564.722 661.921 -596.330 521.215
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-691.339 58.029 -647.653 62.117
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 0 -12.441 0 -12.441
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -691.339 70.470 -647.653 74.558
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15 -4.256.061 719.950 -1.243.983 583.332
DÖNEM KARI (ZARARI)
15 -4.256.061 719.950 -1.243.983 583.332
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.256.061 719.950 -1.243.983 583.332
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç/(Kayıp) 13 -0,03500000 0,00600000 -0,01000000 0,00500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 8.280.824 -490.258 167.314 957.185 92.730.870 -1.451.844 258.688.959 258.688.959
Transferler
-1.451.844 1.451.844
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-768.160 719.950 -48.210 -48.210
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 8.280.824 -1.258.418 167.314 957.185 91.279.026 719.950 258.640.749 258.640.749
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 10.041.270 141.785 166.082 957.185 91.279.026 -1.985.252 259.094.964 259.094.964
Transferler
-1.985.252 1.985.252
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-690.455 -4.256.061 -4.946.516 -4.946.516
Dönem Sonu Bakiyeler
120.000.000 38.494.868 10.041.270 -548.670 166.082 957.185 89.293.774 -4.256.061 254.148.448 254.148.448


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.162.891 1.207.304
Dönem Karı (Zararı)
15 -4.256.061 719.950
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.593.167 1.562.873
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.204.424 1.229.195
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
809.654 -850.720
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 766.495 -533.255
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 43.159 -317.465
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.553.906 1.190.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.478.689 1.221.906
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
75.217 -31.500
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
654.336 -20.991
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-47.477 -640.980
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
701.813 619.989
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
746.682 99.616
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
746.682 99.616
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 691.339 -58.029
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-84.290 -26.604
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-84.290 -26.604
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17.116 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
777.013 115.689
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.346.922 -4.778.401
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-794.455 672.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-552.467 -5.451.320
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.205.702 6.808.175
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 4.227.974 6.793.204
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -22.272 14.971
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.215.008 -2.633.341
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 897.148 1.850.659
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.128.488 -1.277.151
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 1.973.708 1.300.930
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -845.220 -2.578.081
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
9 484.071 -371.666
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10 351.667 -85.289
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.728.133 602.703
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
78.783 661.652
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.806.916 -58.949
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.114.119 2.398.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -951.228 -1.189.908
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -1.300
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-611.362 -1.437.003
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
157.990 26.604
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
157.990 26.604
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-927.767 -1.463.607
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -927.767 -1.462.180
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.427
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
158.415 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-378.445 -715.182
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
66.789 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -757.890
Ödenen Faiz
-492.711 -598.272
Alınan Faiz
47.477 640.980
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
173.084 -944.881
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
173.084 -944.881
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 897 328.542


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
15 -4.256.061 719.950 -1.243.983 583.332
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-690.455 -768.160 -314.352 -153.887
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-863.069 -960.200 -392.940 -192.358
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
172.614 192.040 78.588 38.471
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 172.614 192.040 78.588 38.471
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-690.455 -768.160 -314.352 -153.887
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.946.516 -48.210 -1.558.335 429.445
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.946.516 -48.210 -1.558.335 429.445


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 637.897 464.813
Ticari Alacaklar
86.625.915 86.045.488
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-16 3.294.395 2.499.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 83.331.520 83.545.548
Diğer Alacaklar
489.146 4.746.811
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-16 0 4.227.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 489.146 518.837
Stoklar
6 12.662.064 9.490.215
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.405.081 5.309.792
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
306 39.939
Diğer Dönen Varlıklar
11 0 39.150
ARA TOPLAM
104.820.409 106.136.208
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 175.530
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
104.820.409 106.311.738
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5 405.504 353.541
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
21.990.937 22.737.619
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
107.477.081 107.477.081
Maddi Duran Varlıklar
7 14.285.343 14.582.420
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
50.500.320 50.553.600
Peşin Ödenmiş Giderler
10 8.170 607
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
194.667.355 195.704.868
TOPLAM VARLIKLAR
299.487.764 302.016.606
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
525.845 1.433.507
Ticari Borçlar
9.153.117 8.024.629
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-16 3.687.847 1.714.139
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 5.465.270 6.310.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 4.963.260 4.479.189
Ertelenmiş Gelirler
10 953.961 602.294
Kısa Vadeli Karşılıklar
838.915 492.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 450.942 179.566
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
387.973 312.756
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 7.888.717 7.311.598
ARA TOPLAM
24.323.815 22.343.539
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.323.815 22.343.539
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.935.781 1.961.330
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.432.028 12.312.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 13.432.028 12.312.874
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 2.002.980 1.484.255
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
11 2.644.712 4.819.644
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.015.501 20.578.103
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
45.339.316 42.921.642
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
254.148.448 259.094.964
Ödenmiş Sermaye
120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
38.494.868 38.494.868
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.658.682 10.349.137
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.492.600 10.183.055
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10.041.270 10.041.270
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-548.670 141.785
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
166.082 166.082
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
957.185 957.185
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
89.293.774 91.279.026
Net Dönem Karı veya Zararı
15 -4.256.061 -1.985.252
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
254.148.448 259.094.964
TOPLAM KAYNAKLAR
299.487.764 302.016.606http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702032


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.